Các bài trong đề mục

Diễn Đàn

theo thứ tự abc

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về baochinhviet@gmail.com.

TổngHội | KhuHội | DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý |

Tổng Hội CTNCTVN

Bức Tường Thương Tiếc


Radio

Radio Việt Nam Hải Ngoại

RFA - Á Châu Tự Do

VOA - Tiếng Nói Hoa Kỳ

BBC - Đài Anh Tiếng Việt

RFI -  Đài Pháp Tiếng Việt

Little Saigon Radio

Đài Phật Giáo Việt Nam

Đài Đáp Lời Sông Núi

TV

OVM4TV Phát hình từ ngày 12 tháng 01 năm 2014

 


Các bài đã đăng

Trong năm 2010

Trong năm 2011

Trong năm 2012

Trong năm 2013

Trong năm 2014

Trong năm 2015

Trong năm 2016

 

Tháng 01 năm 2017

Tháng 02 năm 2017

Tháng 03 năm 2017

Tháng 04 năm 2017

Tháng 05 năm 2017

Tháng 06 năm 2017

Tháng 07 năm 2017

Tháng 08 năm 2017

Tháng 09 năm 2017

Tháng 10 năm 2017

Tháng 11 năm 2017

Tháng 12 năm 2017

 

Ừ, nhất thể hóa! Rồi bao giờ tiến hóa?

10/10/2018

Trân Văn

Description: Bây giờ ông Nguyễn Phú Trọng kiêm nhiệm cả vị trí Chủ Tịch Nước.

Bây giờ ông Nguyễn Phú Trọng kiêm nhiệm cả vị trí Chủ Tịch Nước.

 Nhất thể hóa (Giao cho mt s cá nhân đm nhn cùng lúc hai vai trò: Va lãnh đo cơ quan ca Đng CSVN nơi đ ra ch trương, va lãnh đo cơ quan công quyn, hoc lãnh đo các đoàn th, các t chc xã hi, t chc ngh nghip, đng cp nơi thc thi chính sách) gi đã tr thành thut ng thi thượng.

Sau khi được đưa vào Ngh quyết ca Đi hi Đng CSVN ln th 12 hi đu năm 2016, nhất thể hóa được xem như gii pháp nhm tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị” và là mt trong nhng mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước trong giai đoạn 2016 - 2020”.

***

Tính đến cui năm ngoái, Vit Nam đang n 3,1 triu t đng. Trong “Báo cáo về sử dụng vốn vay, quản lý nợ công năm 2017 và kế hoạch năm 2018” va gi Quc hi Vit Nam hi đu tháng này, chính ph Vit Nam ước đoán, đến hết năm nay, n nn ca Vit Nam s vào khong 3,5 triu t đng.

Nếu đem khi n va k chia cho tng s công dân ca Cng hòa Xã hi ch nghĩa Vit Nam, mi người s mang khon n khong 35 triu đng. So vi năm ngoái, khon n này đã tăng thêm chng bn triu đng/người. Các loi thuế, phí đã, đang và s còn tăng khiến vt giá leo thang ch yếu là đ tr mt s khon n cũ đ vay thêm nhng khon mi.

N nn ca Vit Nam tăng không ngng là vì thu liên tc gim trong khi chi tiêu ca h thng công quyn không ngng tăng, n nn gia tăng không phi do đu tư hay tr n mà vì không km gi được chi thường xuyên (chi đ duy trì hot đng ca h thng chính tr, h thng công quyn).

Năm 2009, chi thường xuyên tương đương 54,4% tng chi ngân sách, sáu năm sau (2014), chi thường xuyên vt lên ti 65,5% tng chi ngân sách. Năm nay, B Tài chính Vit Nam cho biết, tính đến hết quý 1/2018, chi thường xuyên chiếm khong 76% tng chi ngân sách.

Trong vòng bn thp niên, t 1975 đến nay, ti Vit Nam, s cán b, viên chc nhn lương hoc tr cp như lương đã tăng khong 6,5 ln. Đáng nói là sau bn ln thc hin ci t b máy, tinh giản biên chế, b máy li phình ra, to hơn trước khi ci t. Cách nay hai năm, B Tài chính Vit Nam tng thú nhn, ch trong mười năm va qua, cán b, viên chc ca h thng công quyn ti Vit Nam không nhng không gim mà còn tăng thêm 1,4 triu người! Còn cán b, viên chc ca Đng CSVN và các t chc chính tr - xã hi khác thì tăng hơn ba ln.

Tháng 4 năm nay, Kim toán Nhà nước loan báo, tính đến hết 2017, riêng h thng công quyn (chính quyn các cp) tha 57.000 người. Cho dù nhân lc ca h thng chính tr ra sao không được công b song theo kết qu mt cuc kho sát do Vin Nghiên cu Kinh tế và Chính sách (VEPR) thc hin cách nay hai năm thì mi năm các t chc chính tr - xã hi ti Vit Nam (Đoàn TNCS HCM, Tng Liên đoàn Lao Đng, Mt trn T quc, Hi Liên hip Ph n,) ngn ca ngân sách khong 14.000 t đng đ tr lương, gp đôi ngân sách dành cho hai B Y tế và Giáo dc. Nếu tính c chi phí kinh tế - xã hi (bao gm: đt đai, nhà ca, xe c và các tài sn khác) thì theo VERP, các t chc chính tr - xã hi được thành lp nhm h tr Đng CSVN duy trì quyn lãnh đo toàn din, tuyt đi ti Vit Nam, ngn ca ngân sách t 45.600 - 68.100 t đng/năm.

Đó là chưa k chi phí dành riêng cho vic tr lương cán b Đng CSVN đ mi cp và chi phí kinh tế - xã hi (bao gm: đt đai, nhà ca, xe c và các tài sn khác) mà Đng CSVN đang hưởng dng, chc chn phi gp vài ln tng chi dành cho các t chc chính tr - xã hi.

***

Trong bi cnh kinh tế liên tc suy thoái, thu không đ chi, dân chúng lm than, rên xiết vì các loi thuế, phí tăng không ngng khiến vt giá leo thang, nhất thể hóa được gii thiu như mt gii pháp đ tinh gin s cán b, viên chc ca h thng chính tr mà dân chúng đang phi tr c lương ln đ loi ph cp, gim chi thường xuyên.

Chuyn Ban Chp hành Trung ương (BCH TƯ) Đng CSVN nhất trí 100%” trong vic gii thiu ông Nguyn Phú Trng, Tng Bí thư Đng CSVN đ cui tháng này, Quc hi Vit Nam b phiếu bu ông Trng làm Ch tch Nhà nước được xem như mt bước đáng k ca tiến trình nhất thể hóa, đến gi vn còn đang trong giai đon thử nghiệm.

Thế nhưng đó là tưởng vy mà không phi vy. Ông Trng đã đính chính chuyn ông được các đi biu Hi ngh ln th tám ca BCH TƯ Đng CSVN khóa 12 chn gii thiu vi Quc hi đ làm Ch tch Nhà nước là giải pháp tình thế” không liên quan ti nhất thể hóa” (1).

Ông Lê Quang Vĩnh, Phó Văn phòng BCH TƯ Đng CSVN cũng đã đăng đàn nói lại cho rõ, dù ông Trng tr thành Ch tch Nhà nước thì Văn phòng Ch tch Nhà nước và Văn phòng BCH TƯ Đng CSVN vn là hai cơ quan qui mô, tm vóc ngang b hoàn toàn riêng bit, không có chuyn sáp nhp. Hai văn phòng va k s phi hp cht ch vi Văn phòng Quc hi, Văn phòng Chính ph đ phục vụ công tác Đảng, Nhà nước (2).

Nói cách khác “nhất thể hóa s tiếp tc được thử nghiệm và nghiên cứu”. An sinh xã hi có th chng đâu vào đâu, no m, thnh vượng có th càng ngày càng m nht, dân có th mt, quc gia có th lao đao vì n nn nhưng h thng công quyn, h thng chính tr chưa th thay đi.

Gii lãnh đo Đng CSVN ch mi nghĩ ti nhất thể hóa. Tiến hóa như phn còn li ca thiên h - buc tt c các t chc chính tr, xã hi, k c Đng CSVN phi t ch, t tìm các ngun tài chính đ duy trì hot đng và tt nhiên ch có th tn ti nếu s hin hu là mt th nhu cu ca cng đng s còn lâu. T gi đến đó, h thng chính tr, h thng công quyèn Vit Nam vn cn được nuôi mc hơn 2/3 tng chi tiêu quc gia và do vy, s tiếp tc nut trng mi th phúc li giáo dc, y tế, môi trường sng trong lành, k c sa cho tr con, s an nhàn cho người gìa, mà l ra ai cũng có quyn được hưởng.

Media

Bài giảng lễ các Thánh trước mộ cụ G.B Ngô Đình Diệm 01.11.2013

GS Trần Phương phát biểu tại Hà nội

CNXH được đưa ra chỉ để bịp thiên hạ

CNXH đã thất bại! Chủ nghĩa cộng sản là ảo tưởng!

Chúng ta tự lừa dối chúng ta và chúng ta lừa dối người khác

 

SBTN SPECIAL:

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P1)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P2)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P3)

Đón Đinh Nhật UY ra khỏi chuồng cọp

Phát thanh Khối 8406 -18.10.2013

http://www.whitehouse.gov/share/the-shutdown-is-over

Hình Nhớ Người Thương Binh & Tri Ân Chiến Sĩ VNCH

Trung úy phi công Nguyễn Văn Lộc _ binh chủng Không Quân

Lịch sử chính xác sự thật vHồ Chí Minh

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P1)

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P2)

 

 

Hồi Ký

Nguyễn Mạnh Tường: Kẻ bị mất Thông Công ||

Nguyễn Huy Hùng: Hồi Ức Tù Cải Tạo

Đỗ Văn Phúc - Cuối Tầng Địa Ngục

Nguyễn Huy Hùng: Những dòng ký ức Tù

Duyên Anh: Trại Tập Trung ||  Đồi Fanta

Aleksandr I. Solzhenitsyn: Quần đảo ngục tù

Đặng Chí Bình: Thép Đen

LM Nguyễn Hữu Lễ: Tôi Phải Sống

 

Web VN

Sài Gòn Báo

Biệt Động Quân VNCH

Cựu SVSQ T. Đức Úc Châu

Cựu SVSQ T. Đức Nam CA

Đại Tá Nguyễn Huy Hùng

Hội Ái Hửu SVSQ TB Thủ Đức

Hội văn hóa người Việt Tự Do

Khoa học và đời sống

Nam Định Đồng Dế

Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Dức

Thủy Quân Lục Chiến VN

Tập Thể Chiến Sĩ VNCH

Thiết Giáp Binh QLVNCH

Truyền Tin QLVNCH

Trường Vỏ Bị Quốc Gia VN

 

Bauxite Việt Nam

Con Đường Việt Nam.

Dân Chủ ca

Dân Làm Báo

Đỗ Văn Phúc

KhoaHoc.net

Lực lượng Cứu Nguy Tổ Quốc

Ly Hương

Sài Gòn báo

Saigon Times

Thư viện Việt Nam

Tự Do Ngôn Luận

Việt Nam Exodus

Việt Nam - Sài Gòn

Việt Vùng Vịnh

   

Không Quên Bạn Tù

Không Quên Đồng Bào Đau Khổ

     

DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về   baochinhviet@gmail.com

Copyright © 2001 by Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam

All rights reserved.  Revised: 10 Oct 2018 10:35 AM