Các bài trong đề mục

Diễn Đàn

theo thứ tự abc

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về baochinhviet@gmail.com.

TổngHội | KhuHội | DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý |

Tổng Hội CTNCTVN

Bức Tường Thương Tiếc


Radio

Radio Việt Nam Hải Ngoại

RFA - Á Châu Tự Do

VOA - Tiếng Nói Hoa Kỳ

BBC - Đài Anh Tiếng Việt

RFI -  Đài Pháp Tiếng Việt

Little Saigon Radio

Đài Phật Giáo Việt Nam

Đài Đáp Lời Sông Núi

TV

OVM4TV Phát hình từ ngày 12 tháng 01 năm 2014

 


Các bài đã đăng

Trong năm 2010

Trong năm 2011

Trong năm 2012

Trong năm 2013

Trong năm 2014

Trong năm 2015

Trong năm 2016

 

Tháng 01 năm 2017

Tháng 02 năm 2017

Tháng 03 năm 2017

Tháng 04 năm 2017

Tháng 05 năm 2017

Tháng 06 năm 2017

Tháng 07 năm 2017

Tháng 08 năm 2017

Tháng 09 năm 2017

Tháng 10 năm 2017

Tháng 11 năm 2017

Tháng 12 năm 2017

 

Sẽ có khủng hoảng ‘Trịnh Xuân Thanh thứ hai’?

11/02/2019

Phạm Chí Dũng

Description: Blogger Trương Duy Nhất

Blogger Trương Duy Nhất

Mt năm rưỡi sau v Nhà nước Đc t cáo Trnh Xuân Thanh b mt v Vit Nam t chc bt cóc ngay ti Berlin, v Trương Duy Nht mt tích Bangkok - n ra vào nhng ngày giáp tết nguyên đán năm 2019 - đang ha hn s tr thành mt v Trnh Xuân Thanh th hai.

Vẫn là kẻ tử thù của chế đ

Đim trùng hp ngu nhiên và c như th mt th đim báo dành cho chính th đc đng Vit Nam là trong khi Trnh Xuân Thanh b bt cóc vào thi gian cui tháng 4 năm 2017 và chưa đy mt tun sau đó báo chí Vit ng Đc và c báo chí Đc đã đưa tin v v này, thì v Trương Duy Nht mt tích xy ra vào nhng ngày cui tháng 1 năm 2019 cũng được phát tin khong mt tun sau đó bi báo chí quc tế. Nhưng đc bit nht là được phát tin mt cách rt chi tiết bi mt blogger - người b xem là k t thù ca chế đ cng sn Vit Nam: Người Buôn Gió, tc Bùi Thanh Hiếu, hin đang sng Đc.

Trong khi mt s t báo nước ngoài, trong đó có báo Thái Lan, bt đu đ cp v Trương Duy Nht mt tích mt cách thn trng và t ý nghi ng có s nhúng tay ca phía Vit Nam, thì blogger Người Buôn Gió đã huch tot: blogger Trương Duy Nht b bt cóc bi Tng cc 2 tình báo (thuc B Quc phòng Vit Nam) theo ch đo ca Th tướng Nguyn Xuân Phúc, kèm theo nhiu chi tiết khá c th v v bt cóc này: lc lượng bt cóc khong 10 người, trong đó có 2 người biết tiếng Thái, lên đường đến Thái Lan vào ngày 23/1; trước khi b bt, Trương Duy Nht đã nhn s máy l có đuôi 6521; ngày Trương Duy Nht b bt là 26/1; Trương Duy Nht b bt ti siêu th FuturePark; khi b bt, Trương Duy Nht còn xin thay áo; mt s hình nh v Trương Duy Nht ti Cao y T nn Liên hip quc ti Bangkok. Nhng chi tiết quá c th này khiến đc gi không th không nghĩ rng tác gi Người Buôn Gió, nếu không phi do hoang tưởng, đã nhn được nhng ngun tin cc mt t chính ni b đng CSVN, hay c th hơn là t ni b ca gii công an Vit Nam, hoc t chính người nm trong lc lượng bt cóc.

Trong bài viết mô t v bt cóc Trương Duy Nht, blogger Người Buôn Gió còn gi đi mt thông đip va n ý va l liu: Tôi biết nhiều hơn những gì tôi viết, những điều tôi biết là những bằng chứng chứ không phải là những suy đoán, trong vụ này cũng như trong nhiều vụ khác cũng vậy”.

Đây là ln th hai Người Buôn Gió làm cho chính quyn Vit Nam điên đu và có th s rơi vào trng thái lúng túng cao đ như tình trng hu cuc bt cóc Trnh Xuân Thanh.

Tuy nhiên, nhng thông tin mà blogger Người Buôn Gió cung cp trong lot bài viết v Trương Duy Nht cho đến nay ch thuc v tác gi mà chưa th kim chng được.

Nhưng khách quan mà xét, nếu nhìn li v Trnh Xuân Thanh b bt cóc và lot bài viết ca Người Buôn Gió v v này, có th nhn ra mt s chi tiết mà Người Buôn Gió nêu ra là phù hp vi thc tế v bt cóc này và kết qu điu tra đã được công b ca cơ quan Cnh sát điu tra và Vin Công t Đc.

Nếu nhng cáo buc chi tiết và như th trong rut mà Người Buôn Gió nhm ti Tng cc 2 quân đi là đúng, hoc ít ra có mt s cơ s xác thc, v blogger Trương Duy Nht b bt cóc ti Bangkok gn như chc chn s tr thành v Trnh Xuân Thanh th hai. Nhưng ln này, tác gi không phi là B Công an mà li là B Quc phòng vi vai trò Bí thư quân y trung ương là Tng ch Nguyn Phú Trng.

Liệu có thỏa thuận ngầm?

Chính quyn Vit Nam đã im lng trước tết nguyên đán khi xut hin tin tc Trương Duy nht b mt tích hay b bt cóc. Đó là khong thi gian mà có th thông cm được: gii quan chc còn phi ăn tết.

Nhưng sau cái tết nguyên đán đy cnh lót tay, chúc tng đãi bôi và ăn nhu x láng thì li là chuyn khác: thông tin lan rng và đy tính nghi ng trên mt s t báo quc tế v v Trương Duy Nht s khiến chính quyn Vit Nam không th nhm mt che tai. Do đó, nhiu kh năng là sau tết nguyên đán 2019, chính quyn Vit Nam s phi có thông báo v v này, trong đó hoc ph nhn vic chính quyn này ra lnh bt cóc Trương Duy Nht, hoc chính thc xác nhn Trương Duy Nht đã b bt nhưng là t nguyn v nước đu thú’ do hành vi phm pháp - tương t cái cách mà B Công an và B Ngoi giao Vit Nam đã đng thanh tương ng Trnh Xuân Thanh t nguyn v nước đu thú’ vào đu tháng 8 năm 2017.

Điu an i mà có th khiến chính quyn Vit Nam tm thi yên tâm đ đưa ra mt thông báo theo kiu trên là khác vi li t cáo mnh m ca nhà nước Đc v v Trnh Xuân Thanh, chính quyn Thái Lan s khó mà lên án chính quyn Vit Nam t chc bt cóc người mt cách bt hp pháp trên đt Thái do mt tha thun ngm nào đó (nếu có) gia hai bên, cng thêm mi quan h Vit - Thái được xem là ngày càng tt đp, và chế đ ca Th tướng Prayuth Chan-ocha chng ưa gì t do báo chí. Cng c cho kh năng này là đng thái mi nht ca lãnh đo Cc Di trú Thái Lan thông tin rng h đã không có h sơ v vic Trương Duy Nht nhp cnh vào Thái Lan - mt vn đ có th được hiu là ông Nht đã vào đt Thái theo cách không hp pháp và do vy các cơ quan Thái có th s cho rng h không liên can đến v vic này.

Nhưng còn sc ép ca các t chc nhân quyn quc tế và truyn thông quc tế đòi hi trách nhim ca người Thái phi tìm ra tung tích ca Trương Duy Nht? Chc chn chính quyn Thái Lan s phi tiến hành mt s đng tác nào đó, dù ch cho có, đ có cơ s hi âm cho quc tế v v vic này. Ni dung hi âm này li có th có đ chênh, thm chí là chênh bit đáng k, vi mt thông báo mà phía Vit Nam phi nêu ra sau tết nguyên đán 2019 v v Trương Duy Nht. Khi đó, s tht s l dn ra.

Song mi lo s và nguy him ln nht ca chính quyn Vit Nam, và ca c chính quyn Thái Lan, s đến t Người Buôn Gió.

Sẽ có bằng chứng?

Bi khi Người Buôn Gió dám khng đnh là anh ta có nhng bng chng v v Trương Duy Nht b bt cóc mà không phi là suy đoán, toàn b nhng ai quan tâm đến v này đu ngóng c trông ch Người Buôn Gió tung ra nhng bng chng đó đ xem tính xác thc đến đâu. Còn chính quyn Vit Nam, đc bit là th tướng Phúc và Tng cc 2, có l s sng trong ni hi hp mòn mi.

Nếu Người Buôn Gió không th cung cp nhng bng chng trên? Nhiu quan chc Vit Nam s th phào và t chc phn đòn đ cho quc tế thy chính nghĩa Vit Nam.

Nhưng điu gì s xy ra nếu trong nhng ngày ti mt s bng chng, và nếu đúng là bng chng có tính xác thc, được công b theo đúng cái cách mà Người Buôn Gió thường làm là r r giết dn giết mòn sc chu đng ca đch th?

Ch có th là nhng cơn đau tim, thng phong và… xơ gan c trướng. Hoc c ba.

Và nếu qu thc v Trương Duy Nht mt tích Bangkok s n ra như mt cuc khng hong Trnh Xuân Thanh th hai, đó s là đim báo rông c năm hoc còn lâu hơn thế dành cho tương lai toàn màu ti ca chính th đc tr Vit Nam.

Media

Bài giảng lễ các Thánh trước mộ cụ G.B Ngô Đình Diệm 01.11.2013

GS Trần Phương phát biểu tại Hà nội

CNXH được đưa ra chỉ để bịp thiên hạ

CNXH đã thất bại! Chủ nghĩa cộng sản là ảo tưởng!

Chúng ta tự lừa dối chúng ta và chúng ta lừa dối người khác

 

SBTN SPECIAL:

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P1)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P2)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P3)

Đón Đinh Nhật UY ra khỏi chuồng cọp

Phát thanh Khối 8406 -18.10.2013

http://www.whitehouse.gov/share/the-shutdown-is-over

Hình Nhớ Người Thương Binh & Tri Ân Chiến Sĩ VNCH

Trung úy phi công Nguyễn Văn Lộc _ binh chủng Không Quân

Lịch sử chính xác sự thật vHồ Chí Minh

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P1)

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P2)

 

 

Hồi Ký

Nguyễn Mạnh Tường: Kẻ bị mất Thông Công ||

Nguyễn Huy Hùng: Hồi Ức Tù Cải Tạo

Đỗ Văn Phúc - Cuối Tầng Địa Ngục

Nguyễn Huy Hùng: Những dòng ký ức Tù

Duyên Anh: Trại Tập Trung ||  Đồi Fanta

Aleksandr I. Solzhenitsyn: Quần đảo ngục tù

Đặng Chí Bình: Thép Đen

LM Nguyễn Hữu Lễ: Tôi Phải Sống

 

Web VN

Sài Gòn Báo

Biệt Động Quân VNCH

Cựu SVSQ T. Đức Úc Châu

Cựu SVSQ T. Đức Nam CA

Đại Tá Nguyễn Huy Hùng

Hội Ái Hửu SVSQ TB Thủ Đức

Hội văn hóa người Việt Tự Do

Khoa học và đời sống

Nam Định Đồng Dế

Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Dức

Thủy Quân Lục Chiến VN

Tập Thể Chiến Sĩ VNCH

Thiết Giáp Binh QLVNCH

Truyền Tin QLVNCH

Trường Vỏ Bị Quốc Gia VN

 

Bauxite Việt Nam

Con Đường Việt Nam.

Dân Chủ ca

Dân Làm Báo

Đỗ Văn Phúc

KhoaHoc.net

Lực lượng Cứu Nguy Tổ Quốc

Ly Hương

Sài Gòn báo

Saigon Times

Thư viện Việt Nam

Tự Do Ngôn Luận

Việt Nam Exodus

Việt Nam - Sài Gòn

Việt Vùng Vịnh

   

Không Quên Bạn Tù

Không Quên Đồng Bào Đau Khổ

     

DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về   baochinhviet@gmail.com

Copyright © 2001 by Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam

All rights reserved.  Revised: 12 Feb 2019 07:07 AM