Các bài trong đề mục

Diễn Đàn

theo thứ tự abc

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về baochinhviet@gmail.com.

TổngHội | KhuHội | DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý |

Tổng Hội CTNCTVN

Bức Tường Thương Tiếc


Radio

Radio Việt Nam Hải Ngoại

RFA - Á Châu Tự Do

VOA - Tiếng Nói Hoa Kỳ

BBC - Đài Anh Tiếng Việt

RFI -  Đài Pháp Tiếng Việt

Little Saigon Radio

Đài Phật Giáo Việt Nam

Đài Đáp Lời Sông Núi

TV

OVM4TV Phát hình từ ngày 12 tháng 01 năm 2014

 


Các bài đã đăng

Trong năm 2010

Trong năm 2011

Trong năm 2012

Trong năm 2013

Trong năm 2014

Trong năm 2015

Trong năm 2016

 

Tháng 01 năm 2017

Tháng 02 năm 2017

Tháng 03 năm 2017

Tháng 04 năm 2017

Tháng 05 năm 2017

Tháng 06 năm 2017

Tháng 07 năm 2017

Tháng 08 năm 2017

Tháng 09 năm 2017

Tháng 10 năm 2017

Tháng 11 năm 2017

Tháng 12 năm 2017

 

Đã đến lúc Đảng phải xin lỗi nhân dân

05/04/2019

Nguyễn Kiều Dung (1)

Description: A delegate of Vietnam's Communist Party raises his membership card to vote on new policies at the closing ceremony of the 11th National Congress of the Party in Hanoi January 19, 2011

A delegate of Vietnam's Communist Party raises his membership card to vote on new policies at the closing ceremony of the 11th National Congress of the Party in Hanoi January 19, 2019


Tháng Tư li v. Tháng Tư nhc nh người Vit v mt ngày bun ca dân tc. Ngày mà mt chế đ yếu kém, phi nhân đòi giải phóng mt chế đ văn minh, nhân bn hơn. Ngày khiến cho hàng triu người Vit đau kh và kéo git lùi s phát trin ca mt na quc gia. Bi kch thay, chế đ phi nhân y vn tiếp tc duy trì s di trá, chính sách ngu dân, và đàn áp đi lp sut 44 năm nay đ kéo dài s tn ti ca nó.

Dối trá, ngu dân về Luật pháp:

 Trong khi hu hết nhng vn đ bc xúc nht ca xã hi Vit nam hin nay (ví d: tham nhũng, không trng dng nhân tài, tư bn thân hu, đu tư kém hiu qu, tranh chp đt đai, thc phm đc hi, khoa hc công ngh tt hu, ô nhim môi trường, giáo dc trì tr,) đu có nguyên nhân là yếu kém v lut pháp, cơ chế và chính sách, h thng lut pháp ca Vit nam ch là mt rừng luật phn khoa hc (2). Quc hi không có thc quyn và không có chuyên môn v pháp lý (3). Đng cm đòi hi tam quyền phân lập đ tùy tin thao túng lut pháp, tùy tin xét x các đng viên phm ti, và kết án nng n nhng người dân can đm, dám đu tranh vi bt công xã hi trong nhng phiên tòa l bch (4). Người Vit cũng không được t do hc tp, tho lun các thành tu pháp lý hin đi.

Dối trá, ngu dân về Dân trí:

 Mc thường xuyên kêu ca dân trí thp, sut na thế k nay Đng không làm gì đ nâng cao dân trí chính tr, thm chí còn s dng ch nghĩa Marx-Lenin đ ngu dân. Bi l tôn sùng ch nghĩa cũ k này đng nghĩa vi dìm hàng các hc thuyết triết hc, pháp lý, và chính tr hin đi. Rõ ràng, người Vit không được t do hc tp, tho lun các hc thuyết y. Đy là chưa k, ch nghĩa Marx-Lenin mâu thun vi kinh tế th trường, và không h tr gì my cho công cuc phát trin khoa hc & công ngh Vit nam hin nay (ví d cách mng 4.0, chính ph đin t, thành ph thông minh). Vic dìm hàng này còn dn đến tàn phá nghiêm trng nn khoa hc, nn báo chí, nn chính tr, nn văn hóa, đo đc xã hi, và hy hoi nhân cách người Vit (5).

Dối trá, ngu dân về Kinh tế:

Tán dương nhng thành tích nghèo nàn trong khi ch lướt qua, hoc l đi nhng yếu kém trm trng là đc thù ca truyn thông nhà nước, đc bit là trong nhng dp như tng kết năm. (Báo chí quc tế không thèm m x nhng yếu kém đó, bi nn kinh tế Vit nam còn quá bé so vi thế gii, không đáng đ h quan tâm). Truyn thông nhà nước ca ngi v thành tích tăng trưởng kinh tế, nhưng k thc tăng trưởng không theo kp vi tăng n công (6). Nghiêm trng hơn, sut 44 năm nay thu nhp/đu người và năng sut lao đng ca Vit nam (nhng ch s quan trng không kém tăng trưởng kinh tế) vn luôn ổn định trong nhóm kém nht ASEAN. Mc thu nhp 4.8 triu/tháng năm 2018 là mc rt thp, không đ sng và không đm bo an sinh lúc m đau, tui già.

Không ai có th tin rng trí tu người Vit ch tương đương vi nhóm bét ASEAN. Chc chn đó là do năng lc lãnh đo kém ci ca Đng. Th hình dung nếu là bóng đá, liu các fan có chp nhn mt ông hun luyn viên dn dt đi bóng đá quc gia sut 44 năm nhưng vn loanh quanh gn v trí bét bng ASEAN?

Di trá, ngu dân v Khoa hc & công ngh:

 Tt c các quc gia phát trin đu đ cao nghiên cu & phát trin (R&D), thm chí còn coi trng R&D hơn tăng trưởng kinh tế, bi đó là đng lc đ đm bo phát trin bn vng. Thế nhưng Ngân hàng Thế gii đánh giá Vit nam: Công tác nghiên cu và phát trin vn ch là hot đng mang tính thêm tht trong các doanh nghip và các cơ quan nhà nước” (7). Sau 44 năm thng nht, h thng doanh nghip da trên R&D vn hu như chưa tn ti. Không phi bây gi chính ph mi hô hào Cách mng Thông ngh Thông tin (mt phn ca Cách mng 4.0) và Chính ph Đin t, mà đã kêu gi tưng bng t 20 năm trước, nhưng kết qu không ra gì. K sư Dương Ngc Thái, chuyên gia an ninh mng ca Google, tng châm biếm rng: Thc ra nói cách mng 4.0 không sai, bi vì Vit Nam không có nhân lc, không có d liu, không có h tng tính toán ln và chính ph không có chiến lược hay hành đng c th nào gii quyết ba cái không va ri” (8).

Di trá, ngu dân v Chính tr:

 Truyn thông nhà nước thường xuyên tc các giá tr dân ch, nhân quyn ph quát đ che du mt s tht là Đng đã phn bi li lý tưởng ca hàng triu người Vit đã hi sinh xương máu trong 2 cuc chiến tranh vi khát vng có được mt nn dân ch và dân quyn như Pháp, M. H đã phá nát nn móng dân ch ca Vit nam Cng Hòa.

Chưa k, di trá và ngu dân đ che du nhng vn đ khác. Chng hn, chính sách đt đai là đim yếu ct t ca nn kinh tế; tham nhũng trm trng bt chp n lc đt lò ca Nguyn Phú Trng (9); đu tư kém hiu qu; h thng doanh nghip nhà nước trì tr, thua l; h thng ngân hàng yếu t, d b tn thương; kinh tế th trường thiếu minh bch, vi s can thip thô bo ca mnh lnh hành chính; nn dch tư bn thân hu; không trng dng được người tài; tài nguyên cn kit, ô nhim môi trường do cht thi; thc phm đc hi khp nơi; s bt mãn tràn lan trong xã hi vì tham nhũng và nghi ng nh hưởng ca Trung Quc. (10)

Tất cả những dối trá và ngu dân ấy có nguyên nhân là do Đảng lựa chọn Mô hình Chính trị Phò Trung Quốc (học tập Trung Quốc, lấy chủ nghĩa Marx-Lenin làm triết lý chủ đạo nhằm duy trì độc quyền lãnh đạo của Đảng, và theo đuổi Kinh tế Thị trường Xã hội Chủ nghĩa). Cần đặc biệt lưu ý rằng, các quốc gia phát triển đều không bị chủ nghĩa Marx-Lenin tàn phá.

Nhng nghi ng v vic Trung Quc thao túng Vit nam là có cơ s bi Mô hình Phò Trung Quc đòi hi các lãnh đo Vit nam phi hc hi lãnh đo Bc Kinh xo quyt v kinh nghim cai tr nước và đàn áp dân, thm chí có th phi đánh đi li ích/ch quyn quc gia đ có được nhng kinh nghim đó. Mt nguy cơ rt ln khác ca Mô hình Phò Trung Quc là không th to ra liên minh quân s vi phương tây đ bo v lãnh th. Trong khi Hàn Quc, Nht Bn, Đài Loan, Philippines được quân đi M bo v sut 70 năm nay, Vit Nam không được h tr, và đã mt nhiu vùng lãnh th, bin đo vào tay Trung Quc. M coi cng sn là mi nguy hi, (không cho phép các đng viên cng sn nhp quc tch (11)) và chưa bao gi lp liên minh quân s vi các quc gia cng sn đc tài. Vit nam s đơn đc trong cuc chiến vi quân đi Trung Quc quá hùng mnh, nếu xy ra chiến tranh.

Nguyên thủ quốc gia của Việt nam sướng nhất thế giới.

 Đã tng có hàng lot ch trương, chính sách đ s sai lm, tht bi nhưng không nguyên th nào cúi đu nhn li trước nhân dân và chu k lut. (Mt s ví d ni tiếng: Ch trương xóa b kinh tế th trường Min nam giai đon 1975-1986, Ch trương tr thành nước Công nghip vào năm 2020 do Đng đ ra năm 2001 (12), Chương trình Quc gia v Công ngh Thông tin 1995-2000 (13), Đ án Chính ph Đin t 112/2001 (14), Đ án Boxit (15), nhà máy Đm Ninh Bình, nhà máy Xơ si Đình Vũ, lot máy sn xut Ethanol (16), nhng qu đm thép Vinashin, Vinalines, Tập đoàn Dầu khí, Tập đoàn Cao su, Tập đoàn Hóa chất. (17) Các siêu d án như nhà máy Lc du Dung Qut, t hp Lc hoá du Nghi Sơn, (18) đu tư vào du khí Venezula (19) ) Mi v qua đi đu được quc tang linh đình, điếu văn k l công lao dài dòng, nhưng tuyt nhiên không nhc ti nhng sai lm, tht bi kinh khng y. Trong khi đó, nhng người dân can đm quyết lit ngăn cn nhng ch trương y, chng hn thy giáo Đinh Đăng Đnh, TS Cù Huy Hà Vũ, thì phi đi tù.

So sánh thành tích đáng xấu hổ của Việt nam với Trung Quốc sau 44 năm, đặc biệt là về kinh tế và khoa học công nghệ, cộng thêm những sự tàn phá khủng khiếp như đã nêu, có thể khẳng định rằng Mô hình Phò Trung Quốc đã hoàn toàn thất bại ở nước ta.

Đã đến lúc phi cương quyết vt b mô hình này đ Đi mi Chính tr. Nhng vic cn làm ngay là như sau:

1.     Công khai xin li nhân dân và chu k lut.

 Các đương/cu lãnh đo Đng và quan chc phi công khai xin li v tt c nhng ch trương, chính sách ln sai lm, tht bi mà h tng ph trách, và phi chu k lut. Cn đánh giá li ti trng c nhng người đã qua đi. Người dân cn thy rng, nhng ha hn ca TT Nguyn Xuân Phúc v tương lai Vit nam năm 2035, 2045 là vô giá tr, bi vi tình hình hin nay ông ta không s trách nhim, không s b k lut nếu không thc hin được nhng li ha đó.

2.     Quyết tâm Đi mi Chính tr. 

Đng phi quyết tâm Đi mi Chính tr như đã Đi mi Kinh tế cách đây 30 năm. Cn phi đưa đi mi chính tr vào các văn kin, ngh quyết ca Đng, và các Kế hoch phát trin Kinh tế-Xã hi hàng năm. Cn trưng cu rng rãi ý kiến toàn dân và quyết tâm xây dng mt l trình dân ch nghiêm túc. L trình đó phi được toàn dân phúc quyết, ch không phi do quc hi bù nhìn hin nay quyết đnh. Phi coi các ch s xếp hng dân ch, t do, nhân quyn quc tế quan trng không kém các ch s v tăng trưởng kinh tế, năng sut lao đng, và ch s R&D.

3.     Ngăn nga/loi b nhng người cn tr Đi mi Chính tr.

Cn yêu cu tt c các y viên, y viên d khuyết, y viên tim năng ca Ban Chp hành Trung ương (BCHTW) (v.d. các cán b cp chiến lược, các v trí th trưởng tr lên và tương đương, nghĩa là nhng người có cơ hi được bu vào BCHTW) hàng năm phi công khai thành tích dân ch cơ s cùng vi kế hoch gii quyết các vn đ dân ch, nhân quyn Vit nam trong năm tiếp theo. Ngoài ra, h phi tr li cht vn ca công chúng v các vn đ này. các quc gia phát trin, các ngh s là nhng người quyết đnh các vn đ quan trng ca quc gia và phi công khai nhng thành tích và kế hoch đó. Tuy nhiên, Vit nam các y viên BCHTW là nhng người quyết đnh cho nên h cn phi làm nhng điu đó thay vì đi biu quc hi. (20)

4.     Chm dt dùng ch nghĩa Marx-Lenin đ ngu dân.

Chương trình triết hc, pháp lý và lý lun chính tr trong h thng trường hc phi được xây dng tương t như các quc gia phát trin. Người dân Vit nam phi được t do hc tp, tho lun, din thuyết v mi tinh hoa pháp lý và chính tr hin đi. Hàng năm có hàng trăm cuc thi ch nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng H Chí Minh cho rt nhiu tng lp trong xã hi. Cn phi t chc vi s lượng tương đương các cuc thi v pháp lý và chính tr hin đi. (H Chí Minh là nhà cách mng ch không phi là nhà tư tưởng ln, cho nên không cn đ cao tư tưởng đến mc đy).

5.     Đm bo công bng v các quyn dân s.

Khi chưa có Lut v Hi thì cũng không th coi các hi đoàn cánh tay ni dài ca Đng như Đi thiếu niên, Đoàn Thanh niên Cng sn, Hi ph n, Hi cu Chiến binh, Hi Nông dân v.v là các hi đoàn chính thc. Phi đm bo công bng các quyn dân s gia các hi đoàn y và hi đoàn đc lp. Không th có chuyn mi năm Đoàn Thanh niên được phép t chc rt nhiu cuc tun hành, chiến dch, phong trào vi hàng trăm, hàng nghìn người tham gia, trong khi các thanh niên ngoài Đoàn không được phép t chc. Đt nước này là ca toàn dân ch không phi ca riêng Đng. Đng ch có 4.5 triu đng viên (6 triu đoàn viên), trong khi dân s Vit nam hin nay là 95 triu (45 triu thanh niên).


(1) Nguy
n Kiu Dung tt nghip Tiến s Kinh tế t Đi hc Bang New York, Albany, Hoa K. Hin nay, tác gi sng và làm vic Hà ni. Bài viết này s được đăng trên site: http://www.danchuhoagiaikhoandung.blogspot.com

(2) Xem thêm bài: “Nhân v GS Chu Ho: suy nghĩ v vic xây dng mt tng lp hc gi Pháp lý và Chính tr đng cp, liêm chính, và nhân bn. http://www.danchuhoagiaikhoandung.blogspot.com

(3) http://www.nyulawglobal.org/globalex/Vietnam1.html

(4) Ví d phiên tòa x nhóm Liên Minh Dân tc Vit nam: https://www.facebook.com/manhdang001/posts/2607403639276151

(5) Xem thêm bài: “Nhân v GS Chu Ho: suy nghĩ v vic xây dng mt tng lp hc gi Pháp lý và Chính tr đng cp, liêm chính, và nhân bn. http://www.danchuhoagiaikhoandung.blogspot.com

(6) https://english.vov.vn/economy/vietnams-gdp-growth-cannot-keep-pace-with-increasing-public-debt-363160.vov

(7) http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/EAP/Vietnam/Vietnam-STI-review-executive-summary-TIENGVIET-FINAL.pdf

(8) https://vnhacker.blogspot.com/2018/08/nhat-ky-co-mo-40.html

(9) https://dantri.com.vn/kinh-doanh/chi-so-cam-nhan-tham-nhung-cpi-2018-viet-nam-tut-hang-20190130103921099.htm

(10) Xem thêm bài: “Nhân v GS Chu Ho: suy nghĩ v vic xây dng mt tng lp hc gi Pháp lý và Chính tr đng cp, liêm chính, và nhân bn. http://www.danchuhoagiaikhoandung.blogspot.com

(11) https://www.luatkhoa.org/2015/02/dang-vien-dang-cong-san-co-bi-cam-nhap-tich-my-khong/?fbclid=IwAR1If8mxLjhvHtoPZcv7dZc7w1RqVs6FfD6M1KfFI5pqngYmjNWd-5yGMCk

(12) https://motthegioi.vn/kinh-te-c-67/muc-tieu-tro-thanh-nuoc-cong-nghiep-vao-nam-2020-khong-dat-ket-thuc-mot-mo-uoc-duy-y-chi-29346.html

(13) https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/DE-AN-112-DOI-DIEU-SUY-NGHI-5587/

(14) http://vneconomy.vn/cuoc-song-so/gap-nguoi-canh-bao-som-that-bai-cua-de-an-112-66408.htm

(15) https://trithucvn.net/kinh-te/3-nam-gan-3-700-ty-lo-theo-to-hop-bo-xit-nhom-lam-dong.html

https://nguoidothi.net.vn/chuong-trinh-bauxite-tay-nguyen-canh-bao-muoi-nam-truoc-van-nguyen-gia-tri-13000.html

(16)
https://dantri.com.vn/kinh-doanh/nhung-sieu-du-an-lam-cham-qua-trinh-phat-trien-cua-dat-nuoc-20160527110202408.htm

(17) https://vietnambiz.vn/can-co-che-giam-sat-dac-biet-de-nhung-qua-dam-thep-manh-len-40108.html

(18)
https://dantri.com.vn/kinh-doanh/nhung-sieu-du-an-lam-cham-qua-trinh-phat-trien-cua-dat-nuoc-20160527110202408.htm

(19) Nhà báo Hoàng Hi Vân đã ch rõ vai trò ca Nông Đc Mnh và Nguyn Tn Dũng trong d án này trong 2 bài trên facebook "Đánh ph đu báo chí: dân chơi vươn ra bin ln" và "Ngi xm trên hiến pháp đ tham nhũng"

(20) http://www.nyulawglobal.org/globalex/Vietnam1.html

Media

Bài giảng lễ các Thánh trước mộ cụ G.B Ngô Đình Diệm 01.11.2013

GS Trần Phương phát biểu tại Hà nội

CNXH được đưa ra chỉ để bịp thiên hạ

CNXH đã thất bại! Chủ nghĩa cộng sản là ảo tưởng!

Chúng ta tự lừa dối chúng ta và chúng ta lừa dối người khác

 

SBTN SPECIAL:

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P1)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P2)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P3)

Đón Đinh Nhật UY ra khỏi chuồng cọp

Phát thanh Khối 8406 -18.10.2013

http://www.whitehouse.gov/share/the-shutdown-is-over

Hình Nhớ Người Thương Binh & Tri Ân Chiến Sĩ VNCH

Trung úy phi công Nguyễn Văn Lộc _ binh chủng Không Quân

Lịch sử chính xác sự thật vHồ Chí Minh

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P1)

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P2)

 

 

Hồi Ký

Nguyễn Mạnh Tường: Kẻ bị mất Thông Công ||

Nguyễn Huy Hùng: Hồi Ức Tù Cải Tạo

Đỗ Văn Phúc - Cuối Tầng Địa Ngục

Nguyễn Huy Hùng: Những dòng ký ức Tù

Duyên Anh: Trại Tập Trung ||  Đồi Fanta

Aleksandr I. Solzhenitsyn: Quần đảo ngục tù

Đặng Chí Bình: Thép Đen

LM Nguyễn Hữu Lễ: Tôi Phải Sống

 

Web VN

Sài Gòn Báo

Biệt Động Quân VNCH

Cựu SVSQ T. Đức Úc Châu

Cựu SVSQ T. Đức Nam CA

Đại Tá Nguyễn Huy Hùng

Hội Ái Hửu SVSQ TB Thủ Đức

Hội văn hóa người Việt Tự Do

Khoa học và đời sống

Nam Định Đồng Dế

Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Dức

Thủy Quân Lục Chiến VN

Tập Thể Chiến Sĩ VNCH

Thiết Giáp Binh QLVNCH

Truyền Tin QLVNCH

Trường Vỏ Bị Quốc Gia VN

 

Bauxite Việt Nam

Con Đường Việt Nam.

Dân Chủ ca

Dân Làm Báo

Đỗ Văn Phúc

KhoaHoc.net

Lực lượng Cứu Nguy Tổ Quốc

Ly Hương

Sài Gòn báo

Saigon Times

Thư viện Việt Nam

Tự Do Ngôn Luận

Việt Nam Exodus

Việt Nam - Sài Gòn

Việt Vùng Vịnh

   

Không Quên Bạn Tù

Không Quên Đồng Bào Đau Khổ

     

DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về   baochinhviet@gmail.com

Copyright © 2001 by Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam

All rights reserved.  Revised: 10 Apr 2019 03:32 PM