Các bài trong đề mục

Diễn Đàn

theo thứ tự abc

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về baochinhviet@gmail.com.

TổngHội | KhuHội | DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý |

Tổng Hội CTNCTVN

Bức Tường Thương Tiếc


Radio

Radio Việt Nam Hải Ngoại

RFA - Á Châu Tự Do

VOA - Tiếng Nói Hoa Kỳ

BBC - Đài Anh Tiếng Việt

RFI -  Đài Pháp Tiếng Việt

Little Saigon Radio

Đài Phật Giáo Việt Nam

Đài Đáp Lời Sông Núi

TV

OVM4TV Phát hình từ ngày 12 tháng 01 năm 2014

 


Các bài đã đăng

Trong năm 2010

Trong năm 2011

Trong năm 2012

Trong năm 2013

Trong năm 2014

Trong năm 2015

Trong năm 2016

 

Tháng 01 năm 2017

Tháng 02 năm 2017

Tháng 03 năm 2017

Tháng 04 năm 2017

Tháng 05 năm 2017

Tháng 06 năm 2017

Tháng 07 năm 2017

Tháng 08 năm 2017

Tháng 09 năm 2017

Tháng 10 năm 2017

Tháng 11 năm 2017

Tháng 12 năm 2017

 

30-4, không chỉ là chuyện ‘quá khứ’

26/04/2019

Mạnh Kim

The Vietnam War poster.

Trong khi trong nước giăng ra c phướn Mừng ngày giải phóng thống nhất đất nước” thì kiu bào ti nhiu nước li mc nim Ngày Quốc hận. Khi nhng câu chuyn chiến thắng ca phía bên này được đc ý tung ra thì bên kia người ta nhc nhau nhng bi kch không th quên trong nhà tù cng sn ln nhng git nước mt cay xót ca lp lp thuyn nhân. 44 năm sau ngày 30-4-1975, oán hn gi còn được cht thêm, không ch vi gánh nng quá kh...

Trong bn Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam 30/4 đưa ra ngày 4-4-2019, Ban Tuyên giáo Đng cng sn Vit Nam chỉ đạo:

- Tuyên truyn giá tr, ý nghĩa lch s và tm vóc thi đi ca cuc kháng chiến chng M cu nước; đường li cách mng Vit Nam, đường li kháng chiến chng M cu nước ca Đng ta; khng đnh s lãnh đo đúng đn, sáng sut ca Đng và Ch tch H Chí Minh v đường li chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn din, đánh đch bng ba mũi giáp công, trên c ba vùng chiến lược trong cuc kháng chiến chng M cu nước.

- Nêu bt sc mnh đi đoàn kết toàn dân tc, tinh thn ch đng, sáng to, ý chí t lc, t cường ca quân và dân ta; sc mnh ca hu phương ln min Bc vi tin tuyến ln min Nam; s giúp đ to ln ca bn bè quc tế và nhân dân yêu chung hòa bình trên thế gii đi vi s nghip đu tranh giành đc lp dân tc ca nhân dân ta; nhng nét đc sc ca ngh thut quân s Vit Nam, đnh cao là cuc Tng tiến công và ni dy mùa Xuân năm 1975, gii phóng hoàn toàn min Nam, thng nht đt nước

- Tuyên truyn v thành tu kinh tế, văn hóa, xã hi, quc phòng, an ninh, đi ngoi và xây dng Đng ca đt nước, ca tnh và các đơn v, đa phương trong thi gian qua, đc bit là trong công cuc đi mi và hi nhp quc tế hin nay; khng đnh s kế tha, phát huy tinh thn "quyết thng" và ch đng nm bt thi cơ trong chiến dch H Chí Minh mùa Xuân 1975 đ đy mnh công nghip hóa, hin đi hóa và hi nhp quc tế

Vi bài Xuyên tc lch s chính là phá hoi tương lai, báo Quân Đi Nhân Dân ngày 22-4-2019 đã nã phát đn chào mng ngày thng nht theo ch đo Tuyên giáo. Bài báo viết:

“C đến dp k nim 30-4 hng năm, li xut hin nhng cm t cũ rích, c tình tô v li nhng quan đim sai lm. Gn đây, trên mt trang xưng là ca cng đng người Vit nước ngoài vn nhc li nhng t ng như tháng Tư là tháng "vo go bng nước mt, mùa quc hn-tháng tư đen. Nhiu trang mng viết coi cuc kháng chiến thc cht ch là ni chiến, là chiến tranh y nhim, chiến tranh ý thc h nên không có gì đáng t hào. Mt s ít người t cho mình là cp tiến, tùy tin phán xét quá kh, cho rng k nim ngày chiến thng không phi là mt vic t tế”… S di trá, hèn h ph báng lch s, khơi gi hn thù đ lp li sai lm, kích đng mâu thun không ch là hành đng vô luân, vô ơn vi tin nhân, vi người hy sinh vì hòa bình, đc lp, thng nht mà còn là s phá hoi tương lai ca dân tc. Chúng ta phi kiên quyết lên án, xóa b nhng tư tưởng y đ m nn thái bình muôn thu", "dp tt chiến tranh muôn đi.

Bn Hướng dn tuyên truyn k nim 44 năm ngày gii phóng min Nam cùng vi bài báo trên cho thy, chiến tuyến quc-cng vn còn s s. Phân bit “đch-ta gia nhng người mang chung dòng máu vn không h biến mt. Lòng hn thù và nghi k vn chưa nguôi. Thm chí mi đây, trong bui gp kiu bào ti Cng hòa Czech ngày 17-4-2019, Nguyn Xuân Phúc, Th tướng CHXHCNVN, còn nói: “Khi tôi đón ông Donald Trump vào thăm chính ph, thì ng cm lá c Vit Nam ng đưa lên cao thế này Đó là gì? Là bn phn đng, lưu vong người Vit và chng chúng ta rã ri chân tay luôn! Ai chân tay rã ri, trong s kiu bào ta nước ngoài là mt phn máu tht không th tách ri?

44 năm qua, chưa có dp 30-4 nào mà vn đ hòa hp-hòa gii được chính thc đt ra. Bt lun nhai đi nhai li rng Hòa hp, hòa gii dân tc là mt ch trương, chính sách nht quán ca Đng và Nhà nước ta, được nhân dân Vit Nam, bn bè quc tế công nhn như được lp li ln na trong bài viết trên tp chí Quc Phòng Toàn Dân ngày 22-3-2019, chưa thi đim 30-4 nào mà nhng k chiến thng mi người thua cuc tr v cùng ngi trên mt bàn vi ngh trình và l trình xóa b hn thù quá kh đ xây dng tương lai chung. Chế đ cng sn, t 1975 đến nay, vn giương súng bn vào k thù quá kh, trong khi luôn tránh né ngun gc và nguyên nhân ti sao bn phn đng và lưu vong người Vit c mãi “khơi gi hn thù”. Nhng cái chết vùi thây trong tri ci to hay cnh người ăn tht người trong các chuyến vượt biên liu có th được xóa tot đi, khi mà, thm chí mt li xin li còn chưa được đưa ra?

44 năm dn dt đt nước m nn thái bình muôn thu, chế đ mi đã thay thế chế đ cũ” bng gì? Mt nn chính tr bát nháo, đo chính trin miên vi h thng chính quyn tham nhũng tn cùng, như cách mà hai nn Đ nht và Đ nh VNCH được h thng tuyên truyn cng sn miêu t, đã được thay bng mt chính th tham nhũng t hi gp bao nhiêu ln? Chế đ mi không ch có mt gia đình tr mà nhan nhn gia đình tr. Nn chính tr chế đ mi chưa tng xy ra đo chính nhưng các cuc thanh trng cht chém phe nhóm bây gi đã tr thành trò chơi vương quyn ngày càng khc lit lôi kéo s theo dõi hi hp trong hng thú ca mt b phn không ít người dân. Đng sau bc màn nhung ca cuc chiến cung đình, người dân mc tình đn đoán ai lên, ai xung; thm chí ai giết ai và k nào chết vì b đu đc gì. Mt nn chính tr như thế có th được gi là n đnh?

Cái gi là t do báo chí ca VNCH như mt s k vn rêu rao thc cht ch là la bp, gi di” – báo Nhân Dân (trong bài S tht không th chi cãi, s ra ngày 31-8-2018) viết. Tuy nhiên, h thng báo chí cách mng ca chế đ cng sn có s kin nào tương t Ngày Ký gi đi ăn mày như min Nam trước 1975 đ phn đi kim duyt báo chí? Chế đ mi không lê máy chém đi khp min Nam nhưng h kéo máy i đi khp tnh thành c nước trong các v cưỡng chiếm đt đai. Chế đ mi đã thay nn giáo dc VNCH tng được đánh giá cao nht nhì Đông Nam Á thành mt môi trường giáo dc b rc cùng tình trng suy thoái đo đc tut xung tn cùng 44 năm đng đng đã đt được nhng thành tích như thế, trong tiếng v tay t huyn và trong s ma mai ca người dân khi h cười ct vi nhng t hào quá, Vit Nam!”…

30-4 bây gi không ch là s nhc li quá kh. Nó còn là dp nhìn li quê hương hin ti vi s t vn rng Vit Nam quê hương tôi s tiếp tc điêu tàn và tan hoang đến mc nào, đ người dân li ni điên trước s hn lon giáo dc, đ nhng tiếng than van vn nước ni trôi trước s thao túng ca người anh em Trung Quc li ct lên không ngưng, đ cơn tc gin li n bùng trước s chng kiến các v lũ lượt tháo chy ra nước ngoài ca cán b cng sn nhm tránh th hưởng” nhng thành tu mà “Đng quang vinh ca h mang li. Hn thù 30-4 gi đây không ch liên quan quá kh và s cn thiết ca vic th hin c th chuc li quá kh. Oán ghét và mâu thun bây gi còn là vn đ ca hin ti và s cn thiết điu chnh đ sa sai hin ti. 44 năm sau cuc ni chiến ý thc h, chính quyn cng sn gi đã thành công trong vic to ra mt cuc chiến “ý thc h khác, mi lúc mi âm gay gt, gia khao khát dân ch ca người dân và cái mô hình gi là dân ch tp trung ca chế đ. Trong cuc xung đt ni chiến mi này, không còn là cuc đ súng ca hai min Nam Bc. Nó là cuc đi đu gia người dân t Bc xung Nam trên mt quc gia thng nht, vi mt chế đ cai tr đang rã ri chân tay bi s di trá và bao che di trá ca h chưa bao gi b lt ty nhanh bng lúc này.

Media

Bài giảng lễ các Thánh trước mộ cụ G.B Ngô Đình Diệm 01.11.2013

GS Trần Phương phát biểu tại Hà nội

CNXH được đưa ra chỉ để bịp thiên hạ

CNXH đã thất bại! Chủ nghĩa cộng sản là ảo tưởng!

Chúng ta tự lừa dối chúng ta và chúng ta lừa dối người khác

 

SBTN SPECIAL:

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P1)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P2)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P3)

Đón Đinh Nhật UY ra khỏi chuồng cọp

Phát thanh Khối 8406 -18.10.2013

http://www.whitehouse.gov/share/the-shutdown-is-over

Hình Nhớ Người Thương Binh & Tri Ân Chiến Sĩ VNCH

Trung úy phi công Nguyễn Văn Lộc _ binh chủng Không Quân

Lịch sử chính xác sự thật vHồ Chí Minh

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P1)

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P2)

 

 

Hồi Ký

Nguyễn Mạnh Tường: Kẻ bị mất Thông Công ||

Nguyễn Huy Hùng: Hồi Ức Tù Cải Tạo

Đỗ Văn Phúc - Cuối Tầng Địa Ngục

Nguyễn Huy Hùng: Những dòng ký ức Tù

Duyên Anh: Trại Tập Trung ||  Đồi Fanta

Aleksandr I. Solzhenitsyn: Quần đảo ngục tù

Đặng Chí Bình: Thép Đen

LM Nguyễn Hữu Lễ: Tôi Phải Sống

 

Web VN

Sài Gòn Báo

Biệt Động Quân VNCH

Cựu SVSQ T. Đức Úc Châu

Cựu SVSQ T. Đức Nam CA

Đại Tá Nguyễn Huy Hùng

Hội Ái Hửu SVSQ TB Thủ Đức

Hội văn hóa người Việt Tự Do

Khoa học và đời sống

Nam Định Đồng Dế

Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Dức

Thủy Quân Lục Chiến VN

Tập Thể Chiến Sĩ VNCH

Thiết Giáp Binh QLVNCH

Truyền Tin QLVNCH

Trường Vỏ Bị Quốc Gia VN

 

Bauxite Việt Nam

Con Đường Việt Nam.

Dân Chủ ca

Dân Làm Báo

Đỗ Văn Phúc

KhoaHoc.net

Lực lượng Cứu Nguy Tổ Quốc

Ly Hương

Sài Gòn báo

Saigon Times

Thư viện Việt Nam

Tự Do Ngôn Luận

Việt Nam Exodus

Việt Nam - Sài Gòn

Việt Vùng Vịnh

   

Không Quên Bạn Tù

Không Quên Đồng Bào Đau Khổ

     

DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về   baochinhviet@gmail.com

Copyright © 2001 by Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam

All rights reserved.  Revised: 27 Apr 2019 10:36 AM