Các bài trong đề mục

Cộng Đồng

theo thứ tự abc

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về baochinhviet@gmail.com.
DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Tổng Hội CTNCTVN

Bức Tường Thương Tiếc


Radio

RFA - Á Châu Tự Do

VOA - Tiếng Nói Hoa Kỳ

BBC - Đài Anh Tiếng Việt

RFI -  Đài Pháp Tiếng Việt

Little Saigon Radio

Đài Phật Giáo Việt Nam

Đài Đáp Lời Sông Núi

 


Các bài đã đăng

Trong năm 2010

Tháng 01 năm 2011

Tháng 02 năm 2011

Tháng 03 năm 2011

Tháng 04 năm 2011

Tháng 5&6 năm 2011

Tháng 07 năm 2011

Tháng 08 năm 2011

Tháng 09 năm 2011

Tháng 10 năm 2011

Tháng 11 năm 2011

Tháng 12 năm 2011

 

Tháng 01 năm 2012

Tháng 02 năm 2012

Tháng 03 năm 2012

Tháng 04 năm 2012

Tháng 05 năm 2012

Tháng 06 năm 2012

Tháng 07 năm 2012

Tháng 08 năm 2012

Tháng 09 năm 2012

Tháng 10 năm 2012

Tháng 11 năm 2012

Tháng 12 năm 2012

 

Tháng 01 năm 2013

Tháng 02 năm 2013

Tháng 03 năm 2013

Tháng 4&5 năm 2013

Tháng 06 năm 2013

Tháng 07 năm 2013

Tháng 08 năm 2013

Tháng 09 năm 2013

Tháng 10 năm 2013

Tháng 11 năm 2013

Tháng 12 năm 2013 

 

 

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ

The Vietnamese American Community of USA

P.O. Box 452 Sterling Heights, MI 48311

Websites: www.congdongnvqghoaky.org                  http://tienggoicongdan.com

Email: CDNVQGHOAKY@gmail.com

______________________________________________________________________

May 07, 2014

 

The Honorable Cui Tiankai

Ambassador of the People’s Republic of China to the USA

3505,International Place, N.W.

Washington D.C. 20008

United States

 

Ref: Protest Against China’s Aggressive Acts on East Vietnam Sea.

 

Dear Mr. Ambassador:

 

Vietnam, for thousands of years, has been an independent nation. Though being victimized by the ambitious superpower neighbor, Vietnam has many times defeated the great armies of the Sung, Yuan, Ming, Qing dynasties to regain her independence.

 

Vietnamese territories, air, land and sea, are recognized and respected by the international community.

 

In recent years, the People’s Republic of China has many times sent navy ships to invade the Vietnamese East Sea within the limit of our territory, violating the International Laws. China’s hostile acts includes harassing Vietnamese fishing boats, killing and beating Vietnamese soldiers and fishermen, occupying some major parts of the Paracel and Spratly Islands  which belong to Vietnam. 

More seriously, China has recently built a giant oil rig HD-981 just about 119 nautical miles from Vietnam land, within our maritime boundary. Chinese also threatened and attacked Vietnamese boats that tried to approach the oil rig within 6 miles. By those incidents, the Vietnamese national sovereignty is deeply offended.

 

Therefore,

     We, the Vietnamese American Community of the USA

1.  Accuse the People’s Republic of China of her invasion our South East Asian countries – including Vietnam - territories. China’s acts seriously violate the International Laws and could start a conflict that may lead to an unnecessary regional war.

2. Strongly condemn the People’s Republic of China for her aggressive and belligerent behavior toward her neighboring countries in the South East Asia.

3.    We demand that China must immediately stop all illegal actions in the East Sea of Vietnam, return all islands and land that China has occupied from Vietnam in recent decades.

4.   We also condemn the Communist Vietnamese government for its cowardly submission to its Chinese “masters”.

5. We appeal the International Community, all peace-loving people on the planet to support Vietnamese people in this just cause.

6. We urge our overseas Vietnamese to show solidarity and supports to our fellow Vietnamese inland with all possible means.

Vietnamese people just want to live in peaceful co-existence with neighboring countries; but will be very firm and steadfast if we have to bear arms to defend our motherland.

Please, take this issue very seriously to avoid any unwanted consequences.

 

Respectively your,

 

Tien Ngoc Nguyen

Chairman of the Board of Representatives

The Vietnamese American Community of the USA.

 

Copies to:

 

·        All China Consulate in the United States.

·        The Secretary General of the United Nation.

·        The UN Security Council.

·        The US Secretary of State.

·        Vietnamese Mass Media in the USA

 

 

 

 

Web VN

 Sài Gòn Báo

Biệt Động Quân VNCH

Cựu SVSQ T. Đức Úc Châu

Cựu SVSQ T. Đức Nam CA

Đại Tá Nguyễn Huy Hùng

Hội Ái Hửu SVSQ TB Thủ Đức

Hội văn hóa người Việt Tự Do

Khoa học và đời sống

Nam Định Đồng Dế

Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Dức

Thủy Quân Lục Chiến VN

Tập Thể Chiến Sĩ VNCH

Thiết Giáp Binh QLVNCH

Truyền Tin QLVNCH

Trường Vỏ Bị Quốc Gia VN

 

Bauxite Việt Nam

Con Đường Việt Nam.

Dân Chủ ca

Dân Làm Báo

Đỗ Văn Phúc

KhoaHoc.net

Lực lượng Cứu Nguy Tổ Quốc

Ly Hương

saigonforsaigon.org

Sài Gòn báo

Saigon Times

Thư viện Việt Nam

Tự Do Ngôn Luận

Việt Nam Exodus

Việt Nam - Sài Gòn

Việt Vùng Vịnh

 

   

Không Quên Bạn Tù

Không Quên Đồng Bào Đau Khổ

     

DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về   baochinhviet@gmail.com