Các bài trong đề mục

Cộng Đồng

theo thứ tự abc

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về baochinhviet@gmail.com.
DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Tổng Hội CTNCTVN

Bức Tường Thương Tiếc


Radio

RFA - Á Châu Tự Do

VOA - Tiếng Nói Hoa Kỳ

BBC - Đài Anh Tiếng Việt

RFI -  Đài Pháp Tiếng Việt

Little Saigon Radio

Đài Phật Giáo Việt Nam

Đài Đáp Lời Sông Núi

 


Các bài đã đăng

Trong năm 2010

Tháng 01 năm 2011

Tháng 02 năm 2011

Tháng 03 năm 2011

Tháng 04 năm 2011

Tháng 5&6 năm 2011

Tháng 07 năm 2011

Tháng 08 năm 2011

Tháng 09 năm 2011

Tháng 10 năm 2011

Tháng 11 năm 2011

Tháng 12 năm 2011

 

Tháng 01 năm 2012

Tháng 02 năm 2012

Tháng 03 năm 2012

Tháng 04 năm 2012

Tháng 05 năm 2012

Tháng 06 năm 2012

Tháng 07 năm 2012

Tháng 08 năm 2012

Tháng 09 năm 2012

Tháng 10 năm 2012

Tháng 11 năm 2012

Tháng 12 năm 2012

 

Tháng 01 năm 2013

Tháng 02 năm 2013

Tháng 03 năm 2013

Tháng 4&5 năm 2013

Tháng 06 năm 2013

Tháng 07 năm 2013

Tháng 08 năm 2013

Tháng 09 năm 2013

Tháng 10 năm 2013

Tháng 11 năm 2013

Tháng 12 năm 2013 

 

 

NGÀY MEMORIAL DAY 2014

 TẠI ROSEMEAD, CALIFORNIA

LỜI TÒA  SOẠN

Tiếp nối truyền thống TP Rosemead là hằng năm mời Chủ Tịch Khu Hội CTNCTVN phát biểu, từ năm 2005 Cựu Đại tá Nguyễn Văn Quí đã nói chuyện với cử toạ Mỹ Việt gồm giới chức Thành Phố và cư dân sở tại  nhân Ngày Memorial Day. Năm nay Lễ cũng được tổ chức  tại Nghĩa Trang Savannah Memorial Park, Rosemead, và Đại tá Qúi,  trong tư cách Chủ Tịch Tổng Hội CTNCTVN, đã giới thiệu với người Mỹ tham dự  “thế nào là Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam”.

Tin báo chì địa phương cho biết sau buổi lễ nhiều người Mỹ đã đến chia sẻ và chụp hình lưu niệm.

Chính Việt Online

Sau đây là ý chính bài phát biểu của Cựu Đại Tá NGUYỄN VĂN QUÍ CT/THCTNCTVN:

“Đó là những tù nhân của chế độ CSVN sau khi Sài Gòn thất thủ. Tất cả quân, cán, chính, thành viên các đảng chính trị tại Miền Nam và cả các cảm tình viên đều đã bị “lùa” vào các Trại Tập Trung trên toàn quốc dưới nhãn hiệu thóa mạ  là “phản bội Tổ Quôc”. Không ai được xem là Tù binh cả. Ý thức hệ CS bất cần biết đến các Quy Ước Quốc Tế về chiến tranh. Một giảng viên trong một lớp “tẩy não” nói CS phải  tha mạng sống cho họ  kẻo cuộc Cách Mạng Thế Giới đang lên của CS bị tổn thất bởi sự kháng cự mãnh liệt và tuyệt vọng. Tất cả bí quyết của ngữ vựng “Cách Mạng” được vận dụng tạo nền tảng để giam giữ  từ 1975 -đối với một số người mãi cho tới năm 1992! Họ được tự do không qua cuộc trao trả truyền thống, mà nhờ vào cuộc thương lượng nhẫn nại của Nước Mỹ Hão Tâm!

“Các Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam cũng cần đươc xem là là những “Người Quốc Gia”. Tại Đông Dương, người Nhựt Bổn thua trận đã giúp cho Việt Minh nổi dậy (Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội, tức Phong Trào CS trá hình lúc bấy giờ). Người Pháp quay lại, lập nên một “Nước Việt Nam độc lập trong Liên Hiệp Pháp” Quốc Gia Việt Nam được thành lập, Quốc Trưởng là Cố Cưụ Hoàng Bảo Đại, vị vua cuối cùng của Triều Nguyễn . Giới thân Pháp, các tầng lớp bảo thủ, những người chống Cộng gia nhập cơ cấu và ủng hộ sự nghiệp của Quốc Gia Việt Nam. Số đó bao gồm các thành viên các đảng phái được thành lập theo mô hình của “Quốc Dân đảng” tức Quốc Dân đảng Trung Hoa.(Quốc Dân=Nation) do Bác Sĩ Tôn Dật Tiên thành lập năm 1911 (Chinese Nationalist Party) . Từ đó Lịch Sử đã  hình thành cho hai chữ “Quốc Gia”-dịch là “Nationalist”-mang ý nghĩa của một tính từ để xác định tất cả các con người hoặc  khái niệm nào không nói lên hoặc không phản ánh lập trường, giọng điệu, màu sắc hay  những sắc thái mang tính Cộng Sản.

“Do đó Cưụ Tù Nhân Chính Trị Việt Nam là những người  nhận lãnh theo đuổi mục tiêu bảo tồn và bảo vệ Di sản Quốc Gia (National Heritage) truyền thống (Traditional) và Không Cộng Sản (non-Communist) của Việt Nam.

“Sau hết, các Cưụ Tù Nhân Chính Trị Việt Nam là những người Mỹ gốc Việt, cảm ơn nhân dân Hoa kỳ dã giúp phục hồi Vinh Quang của Lá Quốc Kỳ Vàng Ba Sọc Đỏ của họ; các chiến tích của những người lính VNCH  mà 58000 chiến hữu Hoa Kỳ đã chia sẻ sự hy sinh;  Họ cảm ơn America đã tạo điều kiện thuận lợi để hậu duệ của họ thành công ở nhà trường và phục vụ xuất sắc trong Quân Lực Hoa Kỳ. Những bậc lão thành của thế hệ tỵ nạn thứ nhứt và một bộ phận lớn dần của tuổi trẻ Việt Nam không tránh khỏi lo âu về những cơn ác mộng và những khổ đau mà hằng ngày nhân dân Việt Nam  trãi qua gần bốn thập kỷ nay. Nhiệm vụ mang nhiều thử thách nhứt cho họ là giữ cho Ngọn Lửa luôn cháy trong cơn lốc của sự tuyên truyền từ phía CS; là báo cho quần chúng Hoa Kỳ biết các sự việc và trên hết là dung hòa các  mối quan tâm của họ --vì là những đồng công dân Hoa Kỳ với cử tọa -- dung hòa với niềm hy vọng một ngày nào quyền lợi của Mỹ Quốc  trong các sự vụ quốc tế sẽ đến một khúc quanh mới.

“Xin hãy cùng Họ hiệp Lời Cầu Nguyện “

Web VN

 Sài Gòn Báo

Biệt Động Quân VNCH

Cựu SVSQ T. Đức Úc Châu

Cựu SVSQ T. Đức Nam CA

Đại Tá Nguyễn Huy Hùng

Hội Ái Hửu SVSQ TB Thủ Đức

Hội văn hóa người Việt Tự Do

Khoa học và đời sống

Nam Định Đồng Dế

Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Dức

Thủy Quân Lục Chiến VN

Tập Thể Chiến Sĩ VNCH

Thiết Giáp Binh QLVNCH

Truyền Tin QLVNCH

Trường Vỏ Bị Quốc Gia VN

 

Bauxite Việt Nam

Con Đường Việt Nam.

Dân Chủ ca

Dân Làm Báo

Đỗ Văn Phúc

KhoaHoc.net

Lực lượng Cứu Nguy Tổ Quốc

Ly Hương

saigonforsaigon.org

Sài Gòn báo

Saigon Times

Thư viện Việt Nam

Tự Do Ngôn Luận

Việt Nam Exodus

Việt Nam - Sài Gòn

Việt Vùng Vịnh

 

   

Không Quên Bạn Tù

Không Quên Đồng Bào Đau Khổ

     

DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về   baochinhviet@gmail.com