Các bài trong đề mục

Cộng Đồng

theo thứ tự abc

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về baochinhviet@gmail.com.
DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Tổng Hội CTNCTVN

Bức Tường Thương Tiếc


Radio

RFA - Á Châu Tự Do

VOA - Tiếng Nói Hoa Kỳ

BBC - Đài Anh Tiếng Việt

RFI -  Đài Pháp Tiếng Việt

Little Saigon Radio

Đài Phật Giáo Việt Nam

Đài Đáp Lời Sông Núi

 


Các bài đã đăng

Trong năm 2010

Tháng 01 năm 2011

Tháng 02 năm 2011

Tháng 03 năm 2011

Tháng 04 năm 2011

Tháng 5&6 năm 2011

Tháng 07 năm 2011

Tháng 08 năm 2011

Tháng 09 năm 2011

Tháng 10 năm 2011

Tháng 11 năm 2011

Tháng 12 năm 2011

 

Tháng 01 năm 2012

Tháng 02 năm 2012

Tháng 03 năm 2012

Tháng 04 năm 2012

Tháng 05 năm 2012

Tháng 06 năm 2012

Tháng 07 năm 2012

Tháng 08 năm 2012

Tháng 09 năm 2012

Tháng 10 năm 2012

Tháng 11 năm 2012

Tháng 12 năm 2012

 

Tháng 01 năm 2013

Tháng 02 năm 2013

Tháng 03 năm 2013

Tháng 4&5 năm 2013

Tháng 06 năm 2013

Tháng 07 năm 2013

Tháng 08 năm 2013

Tháng 09 năm 2013

Tháng 10 năm 2013

Tháng 11 năm 2013

Tháng 12 năm 2013 

 

 

 

TUYÊN CÁO CỦA ĐẠI VIỆT CÁCH MẠNG ĐẢNG

Trong những ngày vừa qua, nhân dân Hồng-Kông đủ mọi thành phần và giới tính, với hàng hàng lớp lớp thuộc giới trẻ trẻ, trí thức, thanh niên, sinh viên, học sinh đã ồ ạt xuống đường nêu cao quyết tâm đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền đặc biệt là quyền bầu cử của họ.

Bất chấp các cuộc đàn áp hung bạo của chính quyền Trung Cộng, nhân dân Hồng-Kông trong tinh thần bất bạo động đã và đang tiếp tục con đường đấu tranh bất khuất của mình, đã lôi kéo được sự chú ý đầy thán phục của toàn thế giới nhất là sự ủng hộ của nhân dân Hoa Lục.

Trước cao trào đấu tranh rất đáng ngưỡng phục của nhân dân Hồng-Kông, ĐẠI VIỆT CÁCH MẠNG ĐẢNG long trọng tuyên cáo :

Thứ nhất : Nhiệt liệt ủng hộ công cuộc đấu tranh vì Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền của

Nhân Dân Hồng-Kông đang tiếp tục thắp sáng Ngọn đuốc Niềm Tin chẳng những cho thế hệ hiện tại mà còn cho các thế hệ tương lai trên một vùng đất tuy nhỏ về địa lý nhưng lớn trong sức mạnh tinh thần. Hồng Kông đang là lẽ sống và sức mạnh cổ vũ thiêng liêng cho toàn thế giới nhất là cho các lực lượng đấu tranh Dân Chủ cho Việt Nam trong giai đoạn hiện tại.

Thứ hai: Cực lực lên án chính sách đàn áp thô bạo của chính quyền Trung Cộng đối với các cuộc xuống đường đầy chính nghĩa và bất bạo động của nhân dân Hồng Kông. Chính quyền Trung Cộng phải gánh chịu tất cả hậu quả khốc hại trong hiện tại cũng như trong tương lai do các hành động đàn áp bỉ ổi này.

Thứ ba: Thỉnh cầu Chính Quyền các quốc gia Dân chủ Tự do trên thế giới, đặc biệt là Hoa Kỳ, can thiệp buộc Trung Cộng phải chấm dứt ngay những hành vi thô bạo đối xử với nhân dân Hồng Kông và tôn trọng các quyền thiêng liêng của nhân dân Hồng Kông liên hệ tới quyền bầu cử vốn là truyền thống của họ không ai có thể vi phạm được.

Thứ tư: Khẩn cầu các tôn giáo, chính đảng quốc gia, các lực lượng đấu tranh dân chủ nhất là giới trẻ lên tiếng hỗ trợ nhân dân Hồng-Kông trong các biến động mấy ngày qua, tranh thủ biểu dương tinh thần đoàn kết và ý chí đấu tranh vì Tự Do, Dân Chủ cho quê hương Việt Nam trước tấm gương chói sáng bất khuất của nhân dân Hồng Kông.

Làm tại Hoa Kỳ ngày 04 tháng 10 năm 2014.

TM. Ban Chấp Hành Trung Ương

Giáo sư Nguyễn Lý Tưởng.

Web VN

 Sài Gòn Báo

Biệt Động Quân VNCH

Cựu SVSQ T. Đức Úc Châu

Cựu SVSQ T. Đức Nam CA

Đại Tá Nguyễn Huy Hùng

Hội Ái Hửu SVSQ TB Thủ Đức

Hội văn hóa người Việt Tự Do

Khoa học và đời sống

Nam Định Đồng Dế

Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Dức

Thủy Quân Lục Chiến VN

Tập Thể Chiến Sĩ VNCH

Thiết Giáp Binh QLVNCH

Truyền Tin QLVNCH

Trường Vỏ Bị Quốc Gia VN

 

Bauxite Việt Nam

Con Đường Việt Nam.

Dân Chủ ca

Dân Làm Báo

Đỗ Văn Phúc

KhoaHoc.net

Lực lượng Cứu Nguy Tổ Quốc

Ly Hương

saigonforsaigon.org

Sài Gòn báo

Saigon Times

Thư viện Việt Nam

Tự Do Ngôn Luận

Việt Nam Exodus

Việt Nam - Sài Gòn

Việt Vùng Vịnh

 

   

Không Quên Bạn Tù

Không Quên Đồng Bào Đau Khổ

     

DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về   baochinhviet@gmail.com