Các bài trong đề mục

Cộng Đồng

theo thứ tự abc

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về baochinhviet@gmail.com.

TổngHội | KhuHội | DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý |

Tổng Hội CTNCTVN

Bức Tường Thương Tiếc


Radio

Radio Việt Nam Hải Ngoại

RFA - Á Châu Tự Do

VOA - Tiếng Nói Hoa Kỳ

BBC - Đài Anh Tiếng Việt

RFI -  Đài Pháp Tiếng Việt

Little Saigon Radio

Đài Phật Giáo Việt Nam

Đài Đáp Lời Sông Núi

 


Các bài đã đăng

Trong năm 2010

 

Năm 2011

Tháng 01  ||  Tháng 02

Tháng 03  ||  Tháng 04

Tháng 05  ||  Tháng 06

Tháng 07  ||  Tháng 08

 Tháng 09  ||  Tháng 10

 Tháng 11  ||  Tháng 12

 

Năm 2012

Tháng 01  ||  Tháng 02

 Tháng 03  ||  Tháng 04

Tháng 05  ||  Tháng 06

Tháng 07  ||  Tháng 08

Tháng 09  ||  Tháng 10

Tháng 11  ||  Tháng 12

 

Năm 2013

Tháng 01  ||  Tháng 02

Tháng 03  ||  Tháng 04

Tháng 05  ||  Tháng 06

Tháng 07  ||  Tháng 08

Tháng 09  ||  Tháng 10

Tháng 11  ||  Tháng 12

 

Năm 2014

Tháng 01  ||  Tháng 02

Tháng 03  ||  Tháng 04

Tháng 05  ||  Tháng 06

Tháng 07  ||  Tháng 08

Tháng 09  ||   Tháng 10

Tháng 11  ||  Tháng 12

 

Năm 2015

Tháng 01  ||  Tháng 02

Tháng 03  ||  Tháng 04

Tháng 05  ||  Tháng 06

Tháng 07  ||  Tháng 08

Tháng 09  ||   Tháng 10

Tháng 11  ||  Tháng 12

 

 

 

 

Sinh Hoạt Cộng Đồng khắp Thế Giới

 

1.

Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới,

mỗi ngày Chủ-nhật kể từ ngày 05.03.2017

Manifestations générales à travers la planète,

chaque Dimanche, à partir du 05.03.2017

2.

09.4.2017 : Giỗ Tổ Hùng Vương

Fête du Roi Fondateur du Vietnam, LIEGE

 

3.

SINH-HOẠT SẮP TỚI

PROCHAINES ACTIVITES

 

 

 

4.

 

Tất cả hình ảnh & phim - Toutes les photos & vidéos :

www.dao-liege.org

 

Biên-Hòa - Buôn-Mê-Thuột – Daklak - Hà Tĩnh - Hải-Phòng – Hà-Nội – Kỳ-Nam Sài-Gòn - Thủ-Đức - Vinh

 

Bruxelles - Copenhagen - Frankfurt - Georgia – Houston

Los Angeles - Melbourne - Montreal - Oslo - Ottawa - Paris - Praha - San Francisco – Westminster

 

Nữ-Phóng-viên Thu Hồng - Hệ-thống Truyền-thông Việt-Nam Hải-Ngoại / Âu-Châu phỏng-vấn Ông Lê Hữu Đào về Đêm Thắp Nến tại Bruxelles

https://youtu.be/DGk7ZuqFEzA

 

01.04.2017 : PARIS

Biểu-Tình Ủng-Hộ Quốc-Nội

Văn-Phòng Liên-Lạc các Hội-Đoàn và Người Việt Tự-Do tại Pháp

Place Trocadero, F-75016 Paris

 

01.04.2017 : WESTMINSTER

Giỗ Tổ Hùng Vương

Liên Ủy-Ban Chống Cộng-Sản và Tay Sai

Trụ-sở Đền Hùng Hải-Ngoại, Magnolia Str., 14550, Phòng 203, Westminster, CA-92683

 

01.04.2017 : WESTMINSTER

Biểu-Tình Ủng-Hộ Quốc-Nội

Liên Ủy-Ban Chống Cộng-Sản và Tay Sai

Biểu-tình tuần-hành trên đường Bolsa, điểm tập-hợp khởi-hành trước 05:30PM tại Đền Đức Thánh Trần, điểm tập-trung

Cầu-nguyện và Thắp nến sau tuần-hành tại Lee's Sandwiches

 

02.04.2017 : PARIS

Giỗ Tổ Hùng Vương

Đảng Việt Tân

Espace André Maigné, rue du 14 juillet, 18bis

F-94270 Le Kremlin-Bicêtre

 

06-07.04.2017 : FLORIDA

Biểu-Tình chống Tập Cẩm Bình

Cộng-Ðồng Người Việt Quốc-Gia Liên-Bang Hoa-Kỳ

Publix Super Markets, 828 Southern Blvd., West Palm Beach, Florida

 

09.04.2017 : LIEGE

Giỗ Tổ Hùng Vương

Cộng-Đồng Việt-Nam tại Liège

Château de Péralta, rue de l'Hôtel de Ville, 6, B-4031 Angleur

 

 

15.04.2017 : FALLS CHURCH

Lễ Tưởng Niệm Nạn-Nhân Cộng-Sản trên Đại-Lộ Kinh-Hoàng Quảng-Trị 1972

Kỳ-Đài Eden Center

Falls Church, Virginia

 

 

23.04.2017 : IVRY-SUR-SEINE

Bữa Cơm Xã-Hội

Tùng Lâm Linh Sơn International

Rest. "La Vietnamienne GAO", Place du Général de Gaulle, 1

F-94200 Ivry-sur-Seine

 

 

29.04.2017 : CANBERRA

42 Năm Quốc-Hận

Cộng-Đồng Người Việt Tự-Do Úc-Châu

11g30 : Toà Toà Đại-Sứ CSVN , 6 Timbarra Cres, O'Malley, Canberra

14g00 : Tượng-Đài Chiến-Sĩ Trận-Vong Việt-Nam, ANZAC Parade, Canberra

 

 

29.04.2017 : BERLIN

42 Năm Quốc-Hận

Liên-Hội Người Việt Tỵ-Nạn Cộng-Sản tại CHLBĐ

Biểu-Tình tại Berlin

 

 

29-30.04.2017 : PARIS

42 Năm Quốc-Hận

Cộng-Đồng Người Việt Quốc-Gia Tự-Do tại Pháp

29.04.2017 : ĐêmKhôngNgủ –19g-22g : av.de Choisy, 27F-75013 Paris

 

30.04.2017 : Biểu-Tình - 14g-17g : rue Boileau, 62, F-75016 Paris

 

30.04.2017 : PARIS

42 Năm Quốc-Hận

Tập-Thể Người Việt Tỵ-Nạn Cộng Sản tại Pháp

1

4g-18g : avenue de Messine, 2, F-75008 Paris

 

30.04.2017 : WESTMINSTER

Tưởng Niệm và Tri-Ân Chiến-Sĩ Việt-Nam Tự-Do

Nhóm Chiến-Sĩ Vô-Danh Việt-Nam

Seafood Palace Restaurent, 6731 Westminster Ave. # 122, Westminster, CA

 

06.05.2017 : ROHRBACH

Giỗ Tổ Hùng Vương

VoViNam - Việt-Võ-Đạo - Đại-Gia-Đình Hùng-Vương

Bürgerhaus Rohrbach, Dr Horst Schmidt Str. 2,

D-64372 Ober-Ramstadt / Rohrbach

 

07.05.2017 : PARIS

Văn-Nghệ Tiệc Trà Thân Mật "Huế Thương"

AEUDVNL

Studio Raspail, boulevard Raspail, 216, F-75014 Paris

 

01.04.2017 : PARIS

Manifestation de Soutien au Vietnam

Bureau de Liaison des Associations et Vietnamiens Libres en France

Place Trocadero, F-75016 Paris

 

01.04.2017 : WESTMINSTER

Fête du Roi Fondateur du Vietnam

Liên Ủy-Ban Chống Cộng-Sản và Tay Sai

Trụ-sở Đền Hùng Hải-Ngoại, Magnolia Str., 14550, Phòng 203, Westminster, CA-92683

 

01.04.2017 : WESTMINSTER

Manifestation de Soutien au Vietnam

Liên Ủy-Ban Chống Cộng-Sản và Tay Sai

Biểu-tình tuần-hành trên đường Bolsa, điểm tập-hợp khởi-hành trước 05:30PM tại Đền Đức Thánh Trần, điểm tập-trung

Cầu-nguyện và Thắp nến sau tuần-hành tại Lee's Sandwiches

 

02.04.2017 : PARIS

Fête du Roi Fondateur du Vietnam

Parti Việt Tân

Espace André Maigné, rue du 14 juillet, 18bis

F-94270 Le Kremlin-Bicêtre

 

06-07.04.2017 : FLORIDA

Manifestations contre le Président chinois Tập Cẩm Bình

Communauté Vietnamienne des Etats-Unis

Publix Super Markets, 828 Southern Blvd., West Palm Beach, Florida

 

09.04.2017 : LIEGE

Fête du Roi Fondateur du Vietnam

Communauté Vietnamienne de Liège

Château de Péralta, rue de l'Hôtel de Ville, 6, B-4031 Angleur

 

 

15.04.2017 : FALLS CHURCH

Commémoration de l’exode de la Route de l’Horreur - Quảng-Trị 1972

Eden Center

Falls Church, Virginia

 

 

23.04.2017 : IVRY-SUR-SEINE

Repas Social

Tùng Lâm Linh Sơn International

Rest. "La Vietnamienne GAO", Place du Général de Gaulle, 1

F-94200 Ivry-sur-Seine

 

 

29.04.2017 : CANBERRA

42è Commémoration du 30 avril

Communauté des Vietnamiens Libres d'Australie

11g30 : Toà Toà Đại-Sứ CSVN , 6 Timbarra Cres, O'Malley, Canberra

14g00 : Tượng-Đài Chiến-Sĩ Trận-Vong Việt-Nam, ANZAC Parade, Canberra

 

 

29.04.2017 : BERLIN

42è Commémorration du 30 avril

Fédération des Réfugiés Vietnamiens Libres de RFA

Manifestation à Berlin

 

 

29-30.04.2017 : PARIS

42è Commémoration du 30 avril

Communauté des Vietnamiens Libres de France

29.04.2017 : Veillée - 19h-22h : avenue de Choisy, 27, F-75013 Paris

 

30.04.2017 : Manifestation - 14h-17h : rue Boileau, 62, F-75016 Paris

 

30.04.2017 : PARIS

42è Commémoration du 30 avril

Rassemblement des Vietnamiens Refugiés Poilitiques de France

14h-18h : avenue de Messine, 2, F-75008 Paris

 

30.04.2017 : WESTMINSTER

42è Commémoration du 30 avril

Nhóm Chiến-Sĩ Vô-Danh Việt-Nam

Seafood Palace Restaurent, 6731 Westminster Ave. # 122, Westminster, CA

 

06.05.2017 : ROHRBACH

Fête du Roi Fondateur du Vietnam

VoViNam - Việt-Võ-Đạo - Đại-Gia-Đình Hùng-Vương

Bürgerhaus Rohrbach, Dr Horst Schmidt Str. 2, D-64372 Ober-Ramstadt / Rohrbach

 

07.05.2017 : PARIS

Réunion amicale des anciens originaires de Huê

AEUDVNL

Studio Raspail, boulevard Raspail, 216, F-75014 Paris

Lê Hữu Đào
http://www.youtube.com/user/daoliege/videos?flow=grid&view=0

"Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants; c'est l'indifférence des bons"
Martin Luther King

Lê Hữu Đào

Media

Bài giảng lễ các Thánh trước mộ cụ G.B Ngô Đình Diệm 01.11.2013

GS Trần Phương phát biểu tại Hà nội

CNXH được đưa ra chỉ để bịp thiên hạ

CNXH đã thất bại! Chủ nghĩa cộng sản là ảo tưởng!

Chúng ta tự lừa dối chúng ta và chúng ta lừa dối người khác

 

SBTN SPECIAL:

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P1)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P2)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P3)

Đón Đinh Nhật UY ra khỏi chuồng cọp

Phát thanh Khối 8406 -18.10.2013

http://www.whitehouse.gov/share/the-shutdown-is-over

Hình Nhớ Người Thương Binh & Tri Ân Chiến Sĩ VNCH

Trung úy phi công Nguyễn Văn Lộc _ binh chủng Không Quân

Lịch sử chính xác sự thật vHồ Chí Minh

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P1)

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P2)

 

 

Hồi Ký

Nguyễn Mạnh Tường: Kẻ bị mất Thông Công ||

Nguyễn Huy Hùng: Hồi Ức Tù Cải Tạo

Đỗ Văn Phúc - Cuối Tầng Địa Ngục

Nguyễn Huy Hùng: Những dòng ký ức Tù

Duyên Anh: Trại Tập Trung ||  Đồi Fanta

Aleksandr I. Solzhenitsyn: Quần đảo ngục tù

Đặng Chí Bình: Thép Đen

LM Nguyễn Hữu Lễ: Tôi Phải Sống

 

Web VN

Sài Gòn Báo

Biệt Động Quân VNCH

Cựu SVSQ T. Đức Úc Châu

Cựu SVSQ T. Đức Nam CA

Đại Tá Nguyễn Huy Hùng

Hội Ái Hửu SVSQ TB Thủ Đức

Hội văn hóa người Việt Tự Do

Khoa học và đời sống

Nam Định Đồng Dế

Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Dức

Thủy Quân Lục Chiến VN

Tập Thể Chiến Sĩ VNCH

Thiết Giáp Binh QLVNCH

Truyền Tin QLVNCH

Trường Vỏ Bị Quốc Gia VN

 

Bauxite Việt Nam

Con Đường Việt Nam.

Dân Chủ ca

Dân Làm Báo

Đỗ Văn Phúc

KhoaHoc.net

Lực lượng Cứu Nguy Tổ Quốc

Ly Hương

Sài Gòn báo

Saigon Times

Thư viện Việt Nam

Tự Do Ngôn Luận

Việt Nam Exodus

Việt Nam - Sài Gòn

Việt Vùng Vịnh

   

Không Quên Bạn Tù

Không Quên Đồng Bào Đau Khổ

     

DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về   baochinhviet@gmail.com

Copyright © 2001 by Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam

All rights reserved.  Revised: 20 Oct 2017 12:02 AM