Các bài trong đề mục

Cộng Đồng

theo thứ tự abc

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về baochinhviet@gmail.com.

TổngHội | KhuHội | DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý |

Tổng Hội CTNCTVN

Bức Tường Thương Tiếc


Radio

Radio Việt Nam Hải Ngoại

RFA - Á Châu Tự Do

VOA - Tiếng Nói Hoa Kỳ

BBC - Đài Anh Tiếng Việt

RFI -  Đài Pháp Tiếng Việt

Little Saigon Radio

Đài Phật Giáo Việt Nam

Đài Đáp Lời Sông Núi

 


Các bài đã đăng

Trong năm 2010

 

Năm 2011

Tháng 01  ||  Tháng 02

Tháng 03  ||  Tháng 04

Tháng 05  ||  Tháng 06

Tháng 07  ||  Tháng 08

 Tháng 09  ||  Tháng 10

 Tháng 11  ||  Tháng 12

 

Năm 2012

Tháng 01  ||  Tháng 02

 Tháng 03  ||  Tháng 04

Tháng 05  ||  Tháng 06

Tháng 07  ||  Tháng 08

Tháng 09  ||  Tháng 10

Tháng 11  ||  Tháng 12

 

Năm 2013

Tháng 01  ||  Tháng 02

Tháng 03  ||  Tháng 04

Tháng 05  ||  Tháng 06

Tháng 07  ||  Tháng 08

Tháng 09  ||  Tháng 10

Tháng 11  ||  Tháng 12

 

Năm 2014

Tháng 01  ||  Tháng 02

Tháng 03  ||  Tháng 04

Tháng 05  ||  Tháng 06

Tháng 07  ||  Tháng 08

Tháng 09  ||   Tháng 10

Tháng 11  ||  Tháng 12

 

Năm 2015

Tháng 01  ||  Tháng 02

Tháng 03  ||  Tháng 04

Tháng 05  ||  Tháng 06

Tháng 07  ||  Tháng 08

Tháng 09  ||   Tháng 10

Tháng 11  ||  Tháng 12

 

 

 

 

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ

The Vietnamese American Community of the USA

 16204 Viki Lynn Pl., Pflugerville, TX 78660

Websites: http://tienggoicongdan.com/

vacusa.wordpress.com

Email: md46usa@gmail.comCDVNHK@gmail.com

TEL : (703) 980 9425 – (512) 800-7227

________________________________________________________

 

Tuyên Cáo

Về việc Thay Đổi Lập Trường của Tổ Chức Cộng Đồng Vùng Hoa Thịnh Đốn.

 

Nhận định rằng

1.- Ông Đinh Hùng Cường, trong khi ra tranh cử chức vụ Chủ Tịch Cộng Đồng vùng Hoa Thịnh Đốn, đã dùng những thủ đoạn gian lận để chiếm đa số phiếu hội đoàn để đắc cử. Điển hình là cho thành viên gia đình, bạn bè khai lập khẩn cấp hàng chục hội đoàn trong thời gian bầu cử, dù rằng các hội đó chỉ là hội có tính chất cơ sở kinh doanh và chỉ có một hay hai hội viên.

2.- Bản thân ông Đinh Hùng Cường, đã lấy danh nghĩa Hội Trưởng của một hội ma để ra ứng cử Chủ Tịch Cộng Đồng.

3.- Mới đây, tổ chức Cộng Đồng mà ông Đinh Hùng Cường làm Chủ Tịch đã tự ý sửa đổi các điều căn bản trong Hiến Chương của Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn; trong đó đã xoá bỏ hai chữ “Chống Cộng” trong các câu khái niệm ở Chương Dẫn Nhập, Chương 1 và Chương 2. Đó là các chương được quy định là bất di bất dịch trong Hiến Chương Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn nói riêng và các Cộng Đồng trên toàn quốc nói chung.

4.- Như để chuẩn bị cho âm mưu xoá bỏ chủ trương và mục đích “chống Cộng”, tổ chức Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn gần đây đã không hề có phản ứng tích cực trước các hành động thách thức của Việt Cộng, như vụ Hùng Cửu Long mặc áo đỏ xuất hiện ở Maryland và Vũ Trọng Khá mang cờ đỏ xuất hiện ở khu Eden, Virginia; ngoài ra trước đây còn có vụ “ca sĩ” Mai Khôi đòi dẹp Quốc Kỳ VNCH trước một cử toạ gồm nhiều nhân sĩ của Cộng Đồng cũng ở Hoa Thịnh Đốn.

5.- Dù tổ chức Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn là thành viên của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ nên chúng tôi rất do dự khi can thiệp; nhưng việc thay đổi lập trường của họ sẽ làm ảnh hưởng xấu đến nỗ lực chống Cộng chung của tất cả người Việt tị nạn; nhất là trong giai đoạn mà Việt Cộng và Việt Gian đang tìm mọi cách thao túng.

 

Vì những lý lẽ trên, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ long trọng tuyên cáo

 

1.- Cực lực phản đối sự thay đổi lập trường của ông Đinh Hùng Cường và tay chân của ông ta trong Ban Chấp Hành Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn.

2.- Khẳng định lập trường chống Cộng dứt khoát. Điều này phải luôn là kim chỉ nam, bất biến trong tất cả các bản Hiến Chương của các tổ chức Cộng Đồng và trong mọi sinh hoạt chính trị, xã hội của người Việt tị nạn Cộng Sản. 

3.- Bất tín nhiệm ông Đinh Hùng Cường trong vai trò lãnh đạo Cộng Đồng vùng Thủ Đô, là một trung tâm sinh hoạt chính trị quan trọng của người Mỹ gốc Việt.

4.- Kêu gọi các tổ chức Cộng Đồng, Đoàn Thể của người Việt Tị nạn cùng lên tiếng trước âm mưu xoá bỏ lằn ranh Quốc Cộng của ông Đinh Hùng Cường và tổ chức Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn. 

Làm tại Hoa Kỳ ngày 21 tháng 8 năm 2017.

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ

 

Nguyễn Văn Tần             Đỗ Văn Phúc              Nguyễn Ngọc Tiên 
     CT HĐ Quản Trị         CT HĐ Chấp Hành          CT HĐ Giám Sát

 

Media

Bài giảng lễ các Thánh trước mộ cụ G.B Ngô Đình Diệm 01.11.2013

GS Trần Phương phát biểu tại Hà nội

CNXH được đưa ra chỉ để bịp thiên hạ

CNXH đã thất bại! Chủ nghĩa cộng sản là ảo tưởng!

Chúng ta tự lừa dối chúng ta và chúng ta lừa dối người khác

 

SBTN SPECIAL:

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P1)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P2)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P3)

Đón Đinh Nhật UY ra khỏi chuồng cọp

Phát thanh Khối 8406 -18.10.2013

http://www.whitehouse.gov/share/the-shutdown-is-over

Hình Nhớ Người Thương Binh & Tri Ân Chiến Sĩ VNCH

Trung úy phi công Nguyễn Văn Lộc _ binh chủng Không Quân

Lịch sử chính xác sự thật vHồ Chí Minh

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P1)

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P2)

 

 

Hồi Ký

Nguyễn Mạnh Tường: Kẻ bị mất Thông Công ||

Nguyễn Huy Hùng: Hồi Ức Tù Cải Tạo

Đỗ Văn Phúc - Cuối Tầng Địa Ngục

Nguyễn Huy Hùng: Những dòng ký ức Tù

Duyên Anh: Trại Tập Trung ||  Đồi Fanta

Aleksandr I. Solzhenitsyn: Quần đảo ngục tù

Đặng Chí Bình: Thép Đen

LM Nguyễn Hữu Lễ: Tôi Phải Sống

 

Web VN

Sài Gòn Báo

Biệt Động Quân VNCH

Cựu SVSQ T. Đức Úc Châu

Cựu SVSQ T. Đức Nam CA

Đại Tá Nguyễn Huy Hùng

Hội Ái Hửu SVSQ TB Thủ Đức

Hội văn hóa người Việt Tự Do

Khoa học và đời sống

Nam Định Đồng Dế

Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Dức

Thủy Quân Lục Chiến VN

Tập Thể Chiến Sĩ VNCH

Thiết Giáp Binh QLVNCH

Truyền Tin QLVNCH

Trường Vỏ Bị Quốc Gia VN

 

Bauxite Việt Nam

Con Đường Việt Nam.

Dân Chủ ca

Dân Làm Báo

Đỗ Văn Phúc

KhoaHoc.net

Lực lượng Cứu Nguy Tổ Quốc

Ly Hương

Sài Gòn báo

Saigon Times

Thư viện Việt Nam

Tự Do Ngôn Luận

Việt Nam Exodus

Việt Nam - Sài Gòn

Việt Vùng Vịnh

   

Không Quên Bạn Tù

Không Quên Đồng Bào Đau Khổ

     

DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về   baochinhviet@gmail.com

Copyright © 2001 by Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam

All rights reserved.  Revised: 20 Oct 2017 12:02 AM