Các bài trong đề mục

Việt Nam

theo thứ tự abc

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về baochinhviet@gmail.com.

TổngHội | KhuHội | DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý |


Tổng Hội CTNCTVN

Bức Tường Thương Tiếc


Radio

Radio Việt Nam Hải Ngoại

RFA - Á Châu Tự Do

VOA - Tiếng Nói Hoa Kỳ

BBC - Đài Anh Tiếng Việt

RFI -  Đài Pháp Tiếng Việt

Little Saigon Radio

Đài Phật Giáo Việt Nam

Đài Đáp Lời Sông Núi

TV

OVM4TV Phát hình từ ngày 12 tháng 01 năm 2014

 


Các bài đã đăng

Trong năm 2010

Trong năm 2011

Trong năm 2012

Trong năm 2013

Trong năm 2014

Trong năm 2015

Trong năm 2016

 

Tháng 01 năm 2017

Tháng 02 năm 2017

Tháng 03 năm 2017

Tháng 04 năm 2017

Tháng 05 năm 2017

Tháng 06 năm 2017

Tháng 07 năm 2017

Tháng 08 năm 2017

Tháng 09 năm 2017

Tháng 10 năm 2017

Tháng 11 năm 2017

Tháng 12 năm 2017

 

 

ĐU ĐC NƯỚC BIN MIN TRUNG VIT NAM

     TI ÁC DIT CHNG

     The Crime of Genocide

 ~ Đỗ Ngọc Uyển ~

 K t đu tháng 4/2016, trên h thng Internet toàn cu tràn ngp tin tc v ngp tin tc v t hp k ngh sn xut thép Formosa ca Trung Cng và Đài Loan ti Vũng Áng, Ngh Tĩnh đã thi cht đc gây ô nhim nước bin làm chết hàng trăm ngàn tn cá ngoài khơi trôi dt vào b bin. Khi đu t Vũng Áng, nước bin nhim đc đã lan vào Qung Bình, Qung Tr, Tha Thiên - Huế và còn lan tiếp

Nước bin ô nhim s lan ti Vnh H Long và Mũi Cà Mau do dòng hi lưu chy hai chiu theo hai mùa - Mùa Đông t tháng 2  và Mùa H t tháng 8 - s hy dit mi sinh vt trong lòng bin Đông Hi vi din tích hơn mt triu km2 và giết chết ngành ngư nghiêp  ca ngư dân  dc theo b bin chưa biết bao lâu mi có th phc hi được. Theo mt chuyên viên người Pháp, ông Jean Hetzel thì ít nht phi  mt 50 năm vi quyết tâm ca chính quyn và các nghip đoàn dân s chuyên môn mi khc phc ni.

Dòng hi lưu mùa đông, t tháng 2 hàng năm, 

Dòng hi lưu mùa h t tháng 8 hàng năm  

                                                                                                        

http://tiasang.com.vn/Portals/0/lan%201/phan%20tich%201.jpg

 

 

  http://tiasang.com.vn/Portals/0/lan%201/phan%20tich%202.jpg

Trong nhng ngày đu khi phát hin cá chết, ngư dân Nguyn Xuân Thành và th ln Hoàng Xuân Đoàn đã ln xung vùng ng x ca Formosa thi nước bn ra bin; h thy nước bin b phân tng, biến mu và hôi thi nghiêm trng, không còn sinh vt nào tng đáy, tng gia và tng ni, ch có cá chết dt vào…. Sau đó Nguyn Xuân Thành đã mt tích; không ai thy anh ta đâu?

Thm ha chết người này đã được các đài phát thanh  và thông tn quc tế BBC, VOA. RFA, RFI, AFP …   đưa tin hàng ngày gây chn đng lương tâm nhân loi. Trong khi đó, chính quyn VC gi im lng, đôi khi cũng có phn ng chiếu l mang  tính đng lõa!. Ngoài ra, ngày 22/4/2016, Tng Bí Thư Nguyn Phú Trng còn đi thăm công ty Formosa?

Tong Bi thu Nguyen Phu Trong tham va lam viec tai Ha Tinh - Anh 2

Lãnh đạo Công ty Fomorsa Hà Tĩnh giới thiệu với đồng chí Tổng Bí thư

về qui hoạch cầu Cảng Sơn Dương.

Ti Công ty gang thép Hưng Nghip Formosa Hà Tĩnh, lãnh đo Công ty đã báo cáo vi đng chí Tng Bí thư Nguyn Phú Trng cùng các thành viên trong đoàn v qui mô ca d án Formosa Hà Tĩnh cũng như các hng mc được trin khai thi công, tiến đ thi công ca các công trình trng đim như: Khu liên hp gang thép; t hp các nhà máy nhit đin, h thng cng nước sâu Sơn Dương… Vi s vn đu tư ca d án trong giai đon 1 là trên 10 t USD. (Trích báo công an Hà Tĩnh)

QUỐC TẾ LÊN TIẾNG

1/  Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc tại Geneva đã Tuyên Bô về thảm họa này nguyên văn như sau:

 

Press briefing note on Viet Nam

Spokesperson for the UN High Commissioner for Human Rights: Rupert Colville

Location:     Geneva

Date: 13 May 2016

We are concerned about the increasing levels of violence perpetrated against Vietnamese protesters expressing their anger over the mysterious mass deaths of fish along the country’s central coast. We call on the Government of Viet Nam to respect the right to freedom of assembly in line with its international human rights obligations.

Last Sunday, authorities forcefully broke up demonstrations involving around 3,000 protesters in Hanoi and Ho Chi Minh City. Tear gas was used to disperse the protesters, and it was reported that about 300 people were beaten and arrested during the protests.

Some women and children were among those arrested and hurt. All of those detained have since been released.

The demonstrations followed smaller rallies on 1 May in the same cities. About a dozen people were hurt during the protests, which are a rare occurrence in Viet Nam.

Since April, tones of dead fish have washed ashore along a 200-km stretch of coastline in Ha Tinh, Quang Binh, Quang Tri and Thua Thien-Hue Provinces. Protesters accuse a Taiwanese steel plant of being behind the fish deaths. However, the government has said the fish deaths were the result of a toxic algae bloom.

We urge the Vietnamese authorities to adopt legal and institutional frameworks that protect against environmental harm that interferes with the enjoyment of human rights, and ensure that all the persons negatively affected, in this case fishermen, have access to effective remedies.

Bản Dịch Việt Ngữ của Vũ Quốc Ngữ

Cao y LHQ v Nhân quyn, Geneva, ngày 13/4/2016

Chúng tôi lo ngi v s gia tăng mc đ bo lc nhm vào nhng người biu tình Vit nam khi h bày t s tc gin v v cá chết hàng lot mt cách bí n dc b bin min Trung ca đt nước. Chúng tôi kêu gi chính ph Vit Nam phi tôn trng quyn t do hi hp phù hp vi nghĩa v nhân quyn quc tế.

Ch nht tun trước, chính quyn đã dùng bin pháp mnh đ gii tán nhng cuc biu tình vi s tham gia ca khong 3.000 người Hà Ni và thành ph H Chí Minh. Lc lượng an ninh đã s dng hơi cay đ gii tán nhng người biu tình, và nhiu ngun tin cho biết khong 300 người đã b đánh đp và b bt trong các cuc biu tình.

Mt s ph n và tr em cũng nm trong s nhng người b bt và b tn thương. Tt c nhng người b giam gi đã được th.

Các cuc biu tình này là s tiếp din ca các cuc biu tình nh trong ngày 01/5 trong nhng thành ph trên. Khong mt chc người đã b thương trong các cuc biu tình, là nhng s kin hiếm hoi Vit Nam.

T đu tháng 4, hàng tn cá chết đã trôi dt vào b bin dài 200 km tri dài t Hà Tĩnh, Qung Bình, Qung Tr đến Tha Thiên-Huế. Nhng người biu tình cáo buc mt nhà máy thép ca Đài Loan gây ra vic cá chết hàng lot. Tuy nhiên, chính ph đã cho biết cá chết là kết qu ca thy triu đ.

Chúng tôi kêu gi chính quyn Vit Nam thông qua các khuôn kh pháp lý và th chế mà bo v chng li tác hi môi trường gây cn tr vic th hưởng các quyn con người, và đm bo rng tt c nhng người b nh hưởng tiêu cc, trong trường hp này là ngư dân, được nhn nhng tr giúp có hiu qu t chính quyn.

Resource: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=19961&LangID=E

2/ Phân tích của Ông Jean Hetzel, chuyên viên người Pháp với 30 năm kinh nghiệm về lãnh vực môi trường và phát triển bền vững do RFI  ghi lại  trong cuộc phỏng vấn.

            Li m đu ca RFI

Khi nước bin b ô nhim nng, hu qu nghiêm trng là điu khó tránh vì: th nht, khó cô lp vùng ô nhim, th hai,  các phân tích ca mu được thu thp d b sai lch, và th ba, chui thc ăn t nhiên trong vùng như chim, đng-thc vt dưới bin b lây nhim. Cui cùng là nh hưởng đến sc khe ca con người, nht là ung thư. Nếu có nhng đc cht không th hòa tan, quá trình luân chuyn và hu qu có th kéo dài đến 50 năm, theo đánh giá ca mt chuyên gia Pháp, ông Jean Hetzel, khi tr li phng vn RFI.

V cá bin chết hàng lot bn tnh min trung Vit nam cho đến nay vn chưa có kết lun chính thc, dù đã sau gn mt tháng. Gi thuyết được đưa ra nhiu nht là ngun nước b nhim đc do nước thi công nghip. Công ty Formosa khu công nghip Vũng Áng, tnh Hà Tĩnh được cho là nghi phm chính.

V vic có th coi là mt thm ha môi trường và đã to nên mt làn sóng phn đi mnh m ca người dân Vit nam, cũng như thu hút s quan tâm ca truyn thông quc tế. Đng v góc đ chuyên môn, mt chuyên gia lâu năm trong lĩnh vc môi trường ca Pháp đã có nhng chia s vi RFI Vit ng khi được thông tin v v vic. Ông Jean HETZEL, hơn 30 năm kinh nghim trong lĩnh vc môi trường và phát trin bn vng, hin là ch tch công ty tư vn JOHANSON International và đã tham gia x lý các thm ha môi trường như v Sandoz-sông Rhin năm 1986.

Phân Tích của Ông Jean Hetzel

 RFI: Xin chào ông Jean Hetzel, trước hết ông đánh giá như thế nào về vụ cá chết hàng loạt bị nghi là do ô nhiễm ở vùng biển miền trung Việt nam?

Jean Hetzel: Vâng xin chào, tôi thấy đây là một vụ ô nhiễm nghiêm trọng. Đã rất lâu rồi tôi mới biết một vụ ô nhiễm môi trường như vậy, trải dài khoảng 200 km. Vụ việc xảy ra ở vùng biển thì khá hiếm vì hiện tượng này thường xảy ra ở các vùng sông. Rõ ràng đây là một cú sốc vì cá chết phơi bụng nhiều. Cũng không được quên các loài rong, tảo là nguồn thức ăn của cá, khi không chịu nổi chất gây ô nhiễm cũng sẽ chết.

Cú sc này ln vì hu qu có th là ngn và trung hn nhưng cũng có th là dài hn, tùy thuc vào các cht b thi ra, có th t 2 đến 50 năm. Nhng cht có th hòa tan trong nước thì 2-3 năm, nhưng nhng cht k nước thì nó s còn tn ti và tiếp tc chu trình luân chuyn.

RFI: Đứng ở góc độ chuyên môn, thì theo ông khi vụ việc vừa xảy ra, nên xử lý như thế nào?

Jean Hetzel: Thường thì vi trường hp như thế này thì lp tc phi thu thp mu vt, như là xác loài vt chết, các loài chim trong vùng, to bin. Phi thc hin bin pháp bo v khn cp như là dng các hot đng liên quan ngành thy hi sn, dng đánh bt nhng vùng lân cn. Khó khăn ln đi vi Vit nam là v vic xy ra bin, rt khó dng ô nhim bin vì nó lan nhanh xung các tng nước, khi xung tng nước sâu thì khó tìm được du vết.

 RFI: Ông có thể chia sẻ một kinh nghiệm của mình?

Jean Hetzel : Pháp thì cũng có nhng v ô nhim ngun nước. Tôi đã tham gia x lý 3 v ô nhim ln, nht là v Sandoz sông Rhin 1986, v ô nhim rt ln, nh hưởng đến các kênh trong vùng, lan ra bin phía Bc, như vy tri rng qua Thy S, Pháp, Đc và Hà Lan. Người ta đã phi theo dõi hơn 5 năm đ chc rng ô nhim đã được gii quyết, mà các cht ô nhim đây thuc nhóm đơn gin. Nếu các cht phc tp hơn thì thi gian chc phi nhiu hơn.

RFI: Theo ông vì sao vấn đề môi trường ngày càng được quan tâm nhiều hơn?

Jean Hetzel: Có nhiu lý do. Trước tiên là người dân được giáo dc tt hơn. Người ta nhn biết rng vn đ ô nhim môi trường, nht là các cht nguy him, gây nguy hi cho sc khe. Người ta đu tư hàng t đô la đ nâng cao sc khe, nhưng ô nhim có th gây ra cái chết, nh hưởng đến cân bng sinh thái, tác đng đến chui thc phm, ung thư v.v.. Nhng hu qu do ô nhim được biết vì vy người ta c gng hn chế và gim ô nhim.

Vn đ ô nhim quan trng vì trong 50 năm qua, chúng ta làm nghiên cu rt nhiu v môi trường, vì vy có nhiu bng chng khoa hc. Nhng đi thoi/yêu cu v môi trường ngày càng nhiu, nht là t các t chc phi chính ph, đòi các cơ quan nhà nước có nhng gii pháp phù hp. Pháp có chính sách riêng v nước (gm nhng hot đng hướng dn và kim tra ngun nước, cht lượng nước, nhng người có trách nhim kim tra), v môi trường như là cnh sát môi trường/cnh sát nước.

RFI: Hiện nay có nhiều chủ đầu tư công nghiệp không muốn tăng chi phí môi trường, họ cho là tốn kém. Theo ông thì điều này có ảnh hưởng như thế nào?

Jean Hetzel: Đương nhiên là có chi phí, nhưng không nhiu so vi mng sng ca con người. Chi phí trung bình so vi tng đu tư nhà máy t 5%-15% tuỳ trường hp nhưng hiếm khi đt mc cao nht, vì mc cao nht là dành cho nhng trường hp yêu cu gt gao, như trong lĩnh vc ht nhân. Chi phí đu tư cho môi trường phi được tính là nếu không đu tư thì s b mt th phn, các tp đoàn ln ngày càng nhy cm vi vn đ này nếu b người tiêu dùng đưa vào danh sách đen. Vì vy cn đu tư ngay t đu đ tránh nhng thit hi v hình nh và th phn.

RFI: nhng nước phát trin, như Pháp chng hn, vì sao vic bo v môi trường rt được ưu tiên?

Jean Hetzel: Trước tiên là cn có cnh sát môi trường, đ môi trường được bo v tt nht có th. Đó là v phía chính ph. Nhưng quan trng hơn vn là hành đng ca người dân. C th là hot đng quy mô đa phương ca các hi đoàn đc lp, như hi nhng người đánh cá, hi nhng người đi săn v.v.., cũng như các t chc phi chính ph, vì các t chc này có chuyên môn đ thúc đy chuyn này.

Cũng cn s b sung ca gii công nghip, vì có nhng công ty chuyên x lý, gim ô nhim, ví d như Pháp có nhng công ty hàng đu v vn đ này. Và ngày càng nhiu thông tin được cung cp bi gii công nghip khi h tham gia cùng các hi đoàn trong ban điu hành. Phía cơ quan qun lý nhà nước s d dàng ban hành các quy đnh hơn khi có s đng thun gia người dân, các ngành công nghip sn xut và các hi đoàn, ONG. Cn hành đng và cn bo v môi trường (http://vi.rfi.fr/viet-nam/20160505-viet-nam-mt-tc-kh)

Bằng Chứng Thu Thập Tại Hiện Trường

 Hôm 04-04, mt ngư dân đã phát hin mt đường ống xả thải khổng lồ chôn ngầm dưới biển đang phun rt mnh mt th nước màu vàng đc, có mùi hôi thi, ngi vào thy ngt th. Tp đoàn Formosa sau đó đã tha nhn rng hàng ngày h x 12.000 m3 nước thi ra bin và gn đây, đ c ra h thng dn nước này, h đã s dng 300 tn hoá cht mà theo mt s chuyên gia là có nhiu loi cc đc.

Những Tai Nạn và Những Cái Chết Tại Hiện Trường

1 - Cái chết bt thường ngày 24-04-2016 ca th ln Lê Văn Ngy sau ngày làm vic ti công trình dưới nước ca Formosa ti cng Sơn Dương, nguyên nhân t vong còn đang xét nghim; sc khe ca nhng người trong nhóm th ln cùng làm vic hôm y vi anh Ngy cũng b nước bin nhim đc tác đng mnh.

2 - Mt th ln thi công xây dng đê chn sóng cng Sơn Dương (Hà Tĩnh) đã qua đi hôm 24-04.

3- Ngày 26-04, 5 th ln khác ti huyn Qung Trch, tnh Qung Bình đã phi vào bnh vin sau khi ln t khu vc bin Vũng Áng lên.

Phản ứng ngang ngược của Công Ty Formosa:

Ngày 25/4, tr li phng vn ca phóng viên Báo Tui Tr, v vic cá chết ngoài khơi Vũng Áng,  Chu Xuân Phàm, Giám Đc Đi Ngoi ca Công Ty Formosa đã phát biu trng trn như sau: : “Muốn bắt cá bắt tôm hay muốn xây dựng một ngành thép hiện đại, cứ chọn đi! Nếu chọn cả hai thì làm thủ tướng cũng không giải quyết được. Hồi xưa, khi giải phóng mặt bằng đã tính phương án hỗ trợ ngư dân chuyển sang nghề khác, sao cứ phải đánh bắt cá quanh vùng biển này?”. Phn ng trng trn  coi tri bng vung cúa anh  Tàu này đã phơi bày dã tâm ngay t đu công ty Formosa đã ch trương thi cht đc đ gây ô nhim nước bin giết cá và trit h ngành ngư nghip ca ngư dân  dc b bin.

  PHẢN ỨNG CỦA ĐỒNG BÀO TRONG NƯỚC

A/   Những Cuộc Biểu Tình

K t tháng 4, khp nước t nam ra bc đã liên tiếp n ra nhg cuc  biu tình chng tp đoàn Fomosa bt chp công an VC đàn áp rt dã man

http://gdb.voanews.com/AA0B8F61-89E1-4B13-BDFF-FF9AA1842F84_cx0_cy5_cw0_mw1024_s_n_r1.jpg

 

ngp tin tc v t hp k ngh sn xut thép Formosa ca Trung Cng và Đài Loan ti Vũng Áng, Ngh Tĩnh đã thi cht đc gây ô nhim nước bin làm chết hàng trăm ngàn tn cá ngoài khơi trôi dt vào b bin. Khi đu t Vũng Áng, nước bin nhim đc đã lan vào Qung Bình, Qung Tr, Tha Thiên - Huế và còn lan tiếp

 

Nước bin ô nhim s lan ti Vnh H Long và Mũi Cà Mau do dòng hi lưu chy hai chiu theo hai mùa - Mùa Đông t tháng 2  và Mùa H t tháng 8 - s hy dit mi sinh vt trong lòng bin Đông Hi vi din tích hơn mt triu km2 và giết chết ngành ngư nghiêp  ca ngư dân  dc theo b bin chưa biết bao lâu mi có th phc hi được. Theo mt chuyên viên người Pháp, ông Jean Hetzel thì ít nht phi  mt 50 năm vi quyết tâm ca chính quyn và các nghip đoàn dân s chuyên môn mi khc phc ni.

  Dòng hi lưu mùa đông, t tháng 2 hàng năm,  Dòng hi lưu mùa h t tháng 8 hàng năm

http://tiasang.com.vn/Portals/0/lan%201/phan%20tich%201.jpg

 

  http://tiasang.com.vn/Portals/0/lan%201/phan%20tich%202.jpg

Trong nhng ngày đu khi phát hin cá chết, ngư dân Nguyn Xuân Thành và th ln Hoàng Xuân Đoàn đã ln xung vùng ng x ca Formosa thi nước bn ra bin; h thy nước bin b phân tng, biến mu và hôi thi nghiêm trng, không còn sinh vt nào tng đáy, tng gia và tng ni, ch có cá chết dt vào…. Sau đó Nguyn Xuân Thành đã mt tích; không ai thy anh ta đâu?

Thm ha chết người này đã được các đài phát thanh  và thông tn quc tế BBC, VOA. RFA, RFI, AFP …   đưa tin hàng ngày gây chn đng lương tâm nhân loi. Trong khi đó, chính quyn VC gi im lng, đôi khi cũng có phn ng chiếu l mang  tính đng lõa!. Ngoài ra, ngày 22/4/2016, Tng Bí Thư Nguyn Phú Trng còn đi thăm công ty Formosa?

 

                 Tong Bi thu Nguyen Phu Trong tham va lam viec tai Ha Tinh - Anh 2

Lãnh đo Công ty Fomorsa Hà Tĩnh gii thiu vi đng chí Tng Bí thư v qui hoch cu Cng Sơn Dương.

Ti Công ty gang thép Hưng Nghip Formosa Hà Tĩnh, lãnh đo Công ty đã báo cáo vi đng chí Tng Bí thư Nguyn Phú Trng cùng các thành viên trong đoàn v qui mô ca d án Formosa Hà Tĩnh cũng như các hng mc được trin khai thi công, tiến đ thi công ca các công trình trng đim như: Khu liên hp gang thép; t hp các nhà máy nhit đin, h thng cng nước sâu Sơn Dương… Vi s vn đu tư ca d án trong giai đon 1 là trên 10 t USD. (Trích báo công an Hà Tĩnh)

QUỐC TẾ LÊN TIẾNG

1/  Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc tại Geneva đã Tuyên Bô về thảm họa này nguyên văn như sau:

Press briefing note on Viet Nam

Spokesperson for the UN High Commissioner for Human Rights: Rupert Colville

Location:     Geneva

Date: 13 May 2016

We are concerned about the increasing levels of violence perpetrated against Vietnamese protesters expressing their anger over the mysterious mass deaths of fish along the country’s central coast. We call on the Government of Viet Nam to respect the right to freedom of assembly in line with its international human rights obligations.

Last Sunday, authorities forcefully broke up demonstrations involving around 3,000 protesters in Hanoi and Ho Chi Minh City. Tear gas was used to disperse the protesters, and it was reported that about 300 people were beaten and arrested during the protests.

Some women and children were among those arrested and hurt. All of those detained have since been released.

The demonstrations followed smaller rallies on 1 May in the same cities. About a dozen people were hurt during the protests, which are a rare occurrence in Viet Nam.

Since April, tones of dead fish have washed ashore along a 200-km stretch of coastline in Ha Tinh, Quang Binh, Quang Tri and Thua Thien-Hue Provinces. Protesters accuse a Taiwanese steel plant of being behind the fish deaths. However, the government has said the fish deaths were the result of a toxic algae bloom.

We urge the Vietnamese authorities to adopt legal and institutional frameworks that protect against environmental harm that interferes with the enjoyment of human rights, and ensure that all the persons negatively affected, in this case fishermen, have access to effective remedies.

2/ Bản Dịch Việt Ngữ của Vũ Quốc Ngữ

Cao y LHQ v Nhân quyn, Geneva, ngày 13/4/2016

Chúng tôi lo ngi v s gia tăng mc đ bo lc nhm vào nhng người biu tình Vit nam khi h bày t s tc gin v v cá chết hàng lot mt cách bí n dc b bin min Trung ca đt nước. Chúng tôi kêu gi chính ph Vit Nam phi tôn trng quyn t do hi hp phù hp vi nghĩa v nhân quyn quc tế.

Ch nht tun trước, chính quyn đã dùng bin pháp mnh đ gii tán nhng cuc biu tình vi s tham gia ca khong 3.000 người Hà Ni và thành ph H Chí Minh. Lc lượng an ninh đã s dng hơi cay đ gii tán nhng người biu tình, và nhiu ngun tin cho biết khong 300 người đã b đánh đp và b bt trong các cuc biu tình.

Mt s ph n và tr em cũng nm trong s nhng người b bt và b tn thương. Tt c nhng người b giam gi đã được th.

Các cuc biu tình này là s tiếp din ca các cuc biu tình nh trong ngày 01/5 trong nhng thành ph trên. Khong mt chc người đã b thương trong các cuc biu tình, là nhng s kin hiếm hoi Vit Nam.

T đu tháng 4, hàng tn cá chết đã trôi dt vào b bin dài 200 km tri dài t Hà Tĩnh, Qung Bình, Qung Tr đến Tha Thiên-Huế. Nhng người biu tình cáo buc mt nhà máy thép ca Đài Loan gây ra vic cá chết hàng lot. Tuy nhiên, chính ph đã cho biết cá chết là kết qu ca thy triu đ.

Chúng tôi kêu gi chính quyn Vit Nam thông qua các khuôn kh pháp lý và th chế mà bo v chng li tác hi môi trường gây cn tr vic th hưởng các quyn con người, và đm bo rng tt c nhng người b nh hưởng tiêu cc, trong trường hp này là ngư dân, được nhn nhng tr giúp có hiu qu t chính quyn.

Resource: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=19961&LangID=E

 Phân tích của Ông Jean Hetzel, chuyên viên người Pháp với 30 năm kinh nghiệm về lãnh vực môi trường và phát triển bền vững do RFI  ghi lại  trong cuộc phỏng vấn.

Lời mở đầu của RFI

Khi nước bin b ô nhim nng, hu qu nghiêm trng là điu khó tránh vì: th nht, khó cô lp vùng ô nhim, th hai,  các phân tích ca mu được thu thp d b sai lch, và th ba, chui thc ăn t nhiên trong vùng như chim, đng-thc vt dưới bin b lây nhim. Cui cùng là nh hưởng đến sc khe ca con người, nht là ung thư. Nếu có nhng đc cht không th hòa tan, quá trình luân chuyn và hu qu có th kéo dài đến 50 năm, theo đánh giá ca mt chuyên gia Pháp, ông Jean Hetzel, khi tr li phng vn RFI.

V cá bin chết hàng lot bn tnh min trung Vit nam cho đến nay vn chưa có kết lun chính thc, dù đã sau gn mt tháng. Gi thuyết được đưa ra nhiu nht là ngun nước b nhim đc do nước thi công nghip. Công ty Formosa khu công nghip Vũng Áng, tnh Hà Tĩnh được cho là nghi phm chính.

V vic có th coi là mt thm ha môi trường và đã to nên mt làn sóng phn đi mnh m ca người dân Vit nam, cũng như thu hút s quan tâm ca truyn thông quc tế. Đng v góc đ chuyên môn, mt chuyên gia lâu năm trong lĩnh vc môi trường ca Pháp đã có nhng chia s vi RFI Vit ng khi được thông tin v v vic. Ông Jean HETZEL, hơn 30 năm kinh nghim trong lĩnh vc môi trường và phát trin bn vng, hin là ch tch công ty tư vn JOHANSON International và đã tham gia x lý các thm ha môi trường như v Sandoz-sông Rhin năm 1986.

Phân Tích của Ông Jean Hetzel

 RFI: Xin chào ông Jean Hetzel, trước hết ông đánh giá như thế nào về vụ cá chết hàng loạt bị nghi là do ô nhiễm ở vùng biển miền trung Việt nam?

Jean Hetzel: Vâng xin chào, tôi thy đây là mt v ô nhim nghiêm trng. Đã rt lâu ri tôi mi biết mt v ô nhim môi trường như vy, tri dài khong 200 km. V vic xy ra vùng bin thì khá hiếm vì hin tượng này thường xy ra các vùng sông. Rõ ràng đây là mt cú sc vì cá chết phơi bng nhiu. Cũng không được quên các loài rong, to là ngun thc ăn ca cá, khi không chu ni cht gây ô nhim cũng s chết.

Cú sc này ln vì hu qu có th là ngn và trung hn nhưng cũng có th là dài hn, tùy thuc vào các cht b thi ra, có th t 2 đến 50 năm. Nhng cht có th hòa tan trong nước thì 2-3 năm, nhưng nhng cht k nước thì nó s còn tn ti và tiếp tc chu trình luân chuyn.

RFI: Đứng ở góc độ chuyên môn, thì theo ông khi vụ việc vừa xảy ra, nên xử lý như thế nào?

Jean Hetzel: Thường thì vi trường hp như thế này thì lp tc phi thu thp mu vt, như là xác loài vt chết, các loài chim trong vùng, to bin. Phi thc hin bin pháp bo v khn cp như là dng các hot đng liên quan ngành thy hi sn, dng đánh bt nhng vùng lân cn. Khó khăn ln đi vi Vit nam là v vic xy ra bin, rt khó dng ô nhim bin vì nó lan nhanh xung các tng nước, khi xung tng nước sâu thì khó tìm được du vết.

 RFI: Ông có thể chia sẻ một kinh nghiệm của mình?

Jean Hetzel : Pháp thì cũng có nhng v ô nhim ngun nước. Tôi đã tham gia x lý 3 v ô nhim ln, nht là v Sandoz sông Rhin 1986, v ô nhim rt ln, nh hưởng đến các kênh trong vùng, lan ra bin phía Bc, như vy tri rng qua Thy S, Pháp, Đc và Hà Lan. Người ta đã phi theo dõi hơn 5 năm đ chc rng ô nhim đã được gii quyết, mà các cht ô nhim đây thuc nhóm đơn gin. Nếu các cht phc tp hơn thì thi gian chc phi nhiu hơn.

RFI: Theo ông vì sao vấn đề môi trường ngày càng được quan tâm nhiều hơn?

Jean Hetzel: Có nhiu lý do. Trước tiên là người dân được giáo dc tt hơn. Người ta nhn biết rng vn đ ô nhim môi trường, nht là các cht nguy him, gây nguy hi cho sc khe. Người ta đu tư hàng t đô la đ nâng cao sc khe, nhưng ô nhim có th gây ra cái chết, nh hưởng đến cân bng sinh thái, tác đng đến chui thc phm, ung thư v.v.. Nhng hu qu do ô nhim được biết vì vy người ta c gng hn chế và gim ô nhim.

Vn đ ô nhim quan trng vì trong 50 năm qua, chúng ta làm nghiên cu rt nhiu v môi trường, vì vy có nhiu bng chng khoa hc. Nhng đi thoi/yêu cu v môi trường ngày càng nhiu, nht là t các t chc phi chính ph, đòi các cơ quan nhà nước có nhng gii pháp phù hp. Pháp có chính sách riêng v nước (gm nhng hot đng hướng dn và kim tra ngun nước, cht lượng nước, nhng người có trách nhim kim tra), v môi trường như là cnh sát môi trường/cnh sát nước.

RFI: Hiện nay có nhiều chủ đầu tư công nghiệp không muốn tăng chi phí môi trường, họ cho là tốn kém. Theo ông thì điều này có ảnh hưởng như thế nào?

Jean Hetzel: Đương nhiên là có chi phí, nhưng không nhiu so vi mng sng ca con người. Chi phí trung bình so vi tng đu tư nhà máy t 5%-15% tuỳ trường hp nhưng hiếm khi đt mc cao nht, vì mc cao nht là dành cho nhng trường hp yêu cu gt gao, như trong lĩnh vc ht nhân. Chi phí đu tư cho môi trường phi được tính là nếu không đu tư thì s b mt th phn, các tp đoàn ln ngày càng nhy cm vi vn đ này nếu b người tiêu dùng đưa vào danh sách đen. Vì vy cn đu tư ngay t đu đ tránh nhng thit hi v hình nh và th phn.

RFI: Ở những nước phát triển, như Pháp chẳng hạn, vì sao việc bảo vệ môi trường rất được ưu tiên?

Jean Hetzel: Trước tiên là cn có cnh sát môi trường, đ môi trường được bo v tt nht có th. Đó là v phía chính ph. Nhưng quan trng hơn vn là hành đng ca người dân. C th là hot đng quy mô đa phương ca các hi đoàn đc lp, như hi nhng người đánh cá, hi nhng người đi săn v.v.., cũng như các t chc phi chính ph, vì các t chc này có chuyên môn đ thúc đy chuyn này.

Cũng cn s b sung ca gii công nghip, vì có nhng công ty chuyên x lý, gim ô nhim, ví d như Pháp có nhng công ty hàng đu v vn đ này. Và ngày càng nhiu thông tin được cung cp bi gii công nghip khi h tham gia cùng các hi đoàn trong ban điu hành. Phía cơ quan qun lý nhà nước s d dàng ban hành các quy đnh hơn khi có s đng thun gia người dân, các ngành công nghip sn xut và các hi đoàn, ONG. Cn hành đng và cn bo v môi trường (http://vi.rfi.fr/viet-nam/20160505-viet-nam-mt-tc-kh )

Bằng Chứng Thu Thập Tại Hiện Trường

 Hôm 04-04, mt ngư dân đã phát hin mt đường ống xả thải khổng lồ chôn ngầm dưới biển đang phun rt mnh mt th nước màu vàng đc, có mùi hôi thi, ngi vào thy ngt th. Tp đoàn Formosa sau đó đã tha nhn rng hàng ngày h x 12.000 m3 nước thi ra bin và gn đây, đ c ra h thng dn nước này, h đã s dng 300 tn hoá cht mà theo mt s chuyên gia là có nhiu loi cc đc.

Những Tai Nạn và Những Cái Chết Tại Hiện Trường

1 - Cái chết bt thường ngày 24-04-2016 ca th ln Lê Văn Ngy sau ngày làm vic ti công trình dưới nước ca Formosa ti cng Sơn Dương, nguyên nhân t vong còn đang xét nghim; sc khe ca nhng người trong nhóm th ln cùng làm vic hôm y vi anh Ngy cũng b nước bin nhim đc tác đng mnh.

2 - Mt th ln thi công xây dng đê chn sóng cng Sơn Dương (Hà Tĩnh) đã qua đi hôm 24-04.

3- Ngày 26-04, 5 th ln khác ti huyn Qung Trch, tnh Qung Bình đã phi vào bnh vin sau khi ln t khu vc bin Vũng Áng lên.

Phản ứng ngang ngược của Công Ty Formosa:

Ngày 25/4, tr li phng vn ca phóng viên Báo Tui Tr, v vic cá chết ngoài khơi Vũng Áng,  Chu Xuân Phàm, Giám Đc Đi Ngoi ca Công Ty Formosa đã phát biu trng trn như sau: :

“Mun bt cá bt tôm hay mun xây dng mt ngành thép hin đi, c chn đi! Nếu chn c hai thì làm th tướng cũng không gii quyết được. Hi xưa, khi gii phóng mt bng đã tính phương án h tr ngư dân chuyn sang ngh khác, sao c phi đánh bt cá quanh vùng bin này?”.

Phn ng trng trn  coi tri bng vung cúa anh  Tàu này đã phơi bày dã tâm ngay t đu công ty Formosa đã ch trương thi cht đc đ gây ô nhim nước bin giết cá và trit h ngành ngư nghip ca ngư dân  dc b bin.

  PHẢN ỨNG CỦA ĐỒNG BÀO TRONG NƯỚC

A/   Những Cuộc Biểu Tình

K t tháng 4, khp nước t nam ra bc đã liên tiếp n ra nhg cuc  biu tình chng tp đoàn Fomosa bt chp công an VC đàn áp rt dã man

                      

  http://gdb.voanews.com/AA0B8F61-89E1-4B13-BDFF-FF9AA1842F84_cx0_cy5_cw0_mw1024_s_n_r1.jpg

 

Một người phụ nữ cầm tấm bảng với nội dung "Chúng tôi muốn sống" trong cuộc biểu tình về vụ cá chết hàng loạt ở miền trung Việt Nam, ngày 1 tháng 5 năm 2016.

 

  https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13178697_590002681173007_5287151751937611823_n.jpg?oh=957471f8895540638149ff87efca4f96&oe=57E6F8FB

 

 

B/  20 Tổ Chức xã Hội Dân Sự  Lên Tiềng

 Ngày 29 tháng 4 năm 2016, 20 t chc xã hi dân s đc lp đng ký tên Bn Tuyên B Ti Ác Đu Đc Nước Bin Min Trung Vit Nam. Trong Bn Tuyên B có ghi mt nhn đnh rt chính xác “Đây là mt ti ác hy hoi môi trường sinh thái và dit chng tim tàng”. (Xin vào din đàn Bauxite Vit Nam đc toàn văn Bn Tuyên B này)

Dưới đây là danh sách 20 hi đoàn và các cá nhân đã ký tên:

01- Bch Đng Giang Foundation. Đi din: Ths Phm Bá Hi.

02- Din đàn Bauxite Vit Nam. Đi din: Giáo sư Phm Xuân Yêm.

03- Din đàn Xã hi Dân s. Đi din: Ts Nguyn Quang A

04- Giáo hội Liên hữu Lutheran Việt Nam-Hoa Kỳ. Đại diện: Ms Nguyễn Hoàng Hoa

05- Giáo hi Pht giáo Hoà Ho Thun tuý. Đi din: Ông Lê Quang Hin

06- Hi Anh em Dân ch. Đi din: Ms Nguyn Trung Tôn

07- Hi bo v Quyn t do Tôn giáo. Đi din: Cô Hà Th Vân

08- Hi Bu bí Tương thân. Đi din: Ông Nguyn Lê Hùng

09- Hi Cu tù nhân Lương tâm. Đi din: Bs Nguyn Đan Quế, Lm Phan Văn Li.

10- Hi Dân oan đòi quyn sng. Đi din: Bà H Th Bích Khương.

11- Hi Giáo chc Vit Nam. Đi din: Nhà giáo Vũ Mnh Hùng

12- Hi Nhà báo Đc lp Vit Nam. Đi din: Ts Phm Chí Dũng

13- Hi Ph N Nhân Quyn Vit Nam. Đi Din:  Bà Huỳnh Th Xuân Mai

14- Khi T do Dân ch 8406. Đi din: Ks Đ Nam Hi. Nv Nguyn Xuân Nghĩa.

15- Mng lưới Blogger Vit Nam. Đi din: Cô Phm Thanh Nghiên.

16- Nhóm Linh mc Nguyn Kim Đin. Đi din: Lm Nguyn Hu Gii.

17- Nhóm Người Bo v Nhân quyn. Đi din: Ông Vũ Quc Ng

18- Phong trào Liên đi dân oan Vit Nam. Đi din: Bà Trn Ngc Anh

19- Tăng đoàn Giáo hi PGVNTN. Đi din: Hòa thượng Thích Không Tánh.

20- T chc Bo v Tôn giáo và Sc tc. Đi din: Ông Huỳnh Trng Hiếu

            Cá nhân ký tên:

01- Tiến sĩ Nguyn Thanh Giang, Hà Ni.

02- Tiến sĩ Hà Sĩ Phu, Đà Lt.

03- Nhà báo t do Nguyn Minh Cn, Nga.

04- Nhà báo Kha Lương Ngãi, thành viên CLB Lê Hiếu Đng, Sài Gòn.

05- Nhà báo đc lp Chu Vĩnh Hi, Bà Ra-Vũng Tàu.

http://boxitvn.blogspot.com/20

Bn Tuyên B trên đây đã b VC vu khng.  Din đàn Bauxite Vit Nam đã đưa ra bn tuyên b sau đây:skip to main | skip to sidebar

http://img1.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png16/05/2016

Tuyên bố của Bauxite Việt Nam về hành vi vu khống của VTV1

và cơ quan an  ninh Việt Nam

Trong hai ngày 14 và 15-5-2016, kênh VTV1 và kênh An ninh TV (ANTV) trên sóng quốc gia đều nhắc tên kèm ảnh GS. Nguyễn Huệ Chi – người sáng lập và nguyên là quản trị trang Bauxite Việt Nam – cùng với TS. Nguyễn Quang A và nhà thơ Hoàng Hưng, quy kết đó là ba người khởi xướng bản “Tuyên bố về tội ác đầu độc biển miền Trung Việt Nam”, một tuyên ngôn được dư luận trong ngoài nước hết sức chú ý, hiện đã có gần 3000 người ghi danh, nhằm cảnh báo tình trạng cơ quan công quyền thiếu trách nhiệm không những để xảy ra hiện tượng cá chết ồ ạt dọc vùng biển miền Trung rất đáng ngờ, gây tác hại trầm trọng trước mắt và lâu dài đối với nhân dân miền Trung và cả nước, mà còn nhập cuộc một cách chậm chạp, quan liêu, mãi đến nay đã gần hai tháng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân chính xác để xử lý.

Bauxite Việt Nam mạnh mẽ tuyên cáo:

Việc ngang nhiên coi bản “Tuyên bố về tội ác đầu độc biển miền Trung Việt Nam” nổi tiếng nói trên là “thủ đoạn nhằm khuếch trương thanh thế, ngụy tạo dư luận nhằm lôi kéo tập hợp lực lượng mà các tổ chức cá nhân chống đối thường xuyên sử dụng” là phát ngôn xuyên tạc vô trách nhiệm, cố tình phỉ báng đóng góp tích cực của nhân sĩ trí thức cũng như người Việt khắp bốn phương trước vận mệnh sống còn của đất nước, cảnh báo những điều hệ trọng để người cầm quyền Việt Nam các cấp biết nhằm kịp thời bổ cứu sai sót của mình. Những khẳng định thiếu căn cứ xác đáng từ các kênh truyền hình nói trên là vô giá trị và nhất thiết phải bị lên án.

Việc tùy tiện gán cho GS. Nguyễn Huệ Chi là một trong ba người khởi xướng bản Tuyên bố của cả một tập thể hàng trăm người, trong khi ông đang dưỡng bệnh, là một hành động bất chấp sự thực và không tôn trọng con người, chứng tỏ người cầm cân nảy mực bất chấp tất cả, quay lưng với những nguyên tắc đạo lý truyền thống và cả với luật lệ do chính mình xây dựng nên, muốn dựng chuyện gì cho bất kỳ ai là thực hiện. Trong trường hợp này, ông Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Quang A và Hoàng Hưng có quyền yêu cầu VTV1 và bộ phận an ninh Việt Nam đã cho phát chương trình đậm màu vu khống các ông trong hai ngày 14 và 15-5-2016 phải chịu trách nhiệm trả lại danh dự công dân chính đáng cho các ông bằng những đối chất trước cơ quan pháp luật.

Ngày 16/5/2016

Thay mặt Bauxite Việt Nam

GS Phạm Xuân Yêm

                            

PHẢN ỨNG CỦA ĐỒNG BÀO HẢI NGOẠI

A/ Những Cuộc Biểu tình

Đng bào hi ngoi đã t chc nhng cuc biu tình chng Formosa và ng h đng bào trong nưóc. Sau đây là vài hình nh tượng trưng

 

     Biểu tình tại Mỷ

http://intermati.com/hanna/2016/05m/07d/225.jpg

 

  https://3.bp.blogspot.com/-OYC3q2C-r8M/VyciSDssxtI/AAAAAAAAKdE/LYIHEqJlhP0jj0lX-JL3XUH2-CCX3OOOwCLcB/s640/Ngay%2BQuoc%2BHan%2B30.04.2016%2Btai%2BFrankfurt%2BDuc%2BQuoc%2B188.JPG

Biểu tình tại Đức

 

 

Biểu tình tại Úc

 

B - Tuyên Cáo của Cộng Đồng Người Việt

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ -  gồm hơn  40 cộng đồng và hội đoàn -  đã đưu ra Tuyên Cáo về Thảm Họa Môi Trường và Thảm Họa Quốc Gia tại Việt Nam.

Xin đc toàn văn BnTuyên Cáo theo link dưới đây

https://vuongthuc.wordpress.com/2016/05/07/tuyen-cao-cua-cong-dong-nguoi-viet-quoc-gia-lien-bang-hoa-ky-ve-tham-hoa-moi-truong-va-tham-hoa-quoc-gia-tai-viet-nam/

BẢN CHẤT CỦA TỘI ÁC

Tt c nhng s kin trình bày trên đây đã đ đ đưa ra nhn đnh: V đu đc nước bin Min Trung là mt ti ác có ch mưu nhm phá hoi thế cân bng ca h sinh thái, đe da đi sng ca ngư dân dc b bin VN - mt dân s trng yếu ca dân tc Vit Nam - t Vnh H Long ti Mi Cà Mau. Xét v mt pháp lý thì đây là Ti Ác Dit Chng (Crime of Genocide), mt ti ác có tinh quc tế (international crime). Ti Ác này được d liu ti Điu 6 ca Đo Lut Rome (Article 6 of the Rome Statute) và thuc quyn tài phán ca Tòa Án Hình S Quc Tế ( International Criminal Court.)

Dưới đây là nguyên văn Điều 6 Của Đạo Luật Rome:

Article 6

Genocide

For the purpose of this Statute, "genocide" means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such:

(a)     Killing members of the group;

(b)     Causing serious bodily or mental harm to members of the group;

(c)     Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;

(d)     Imposing measures intended to prevent births within the group;

(e)     Forcibly transferring children of the group to another group.

Bản lược dịch:

Ti Ác Dit Chng là nhng hành đng phm ti có ch tâm tiêu dit toàn phn hay mt phn ca mt nhóm dân tc, sc tôc, chng tc hay tôn giáo. Nhng hành đng đó gm:

  (a)  Giết các thành phn ca nhóm

  (b) Gây thương tích trm trng v th cht và tinh thn cho các thành phn ca nhóm

   (c) Ch tâm gây tác hi đến điu kin sng ca nhóm vi tính toán tiêu dit toàn th hay mt phn ca nhóm

   (d) ….

Ti Ác Đu Đc Nước Bin Min Trung

thuc mc (c) ca Điu 6:

   Đó là hành động có chủ tâm tiêu diệt

một thành phần dân tộc VN.

MANG BỌN TỘI PHẠM RA TOÀ ÁN HÌNH SỰ QUỐC TẾ

Công Ty Formosa đã phm Ti Ác Dit Chng ti VN, mt quc gia không phi hi viên (state party) ca Đo Lut Rome, nên chúng ta không th trc tiếp chuyn tin tc v ti ác ca chúng cho Công T Viên ca Tòa Án Hình S Quc Tế đ th lý. 

Tuy nhiên chúng ta có th t cáo ti ác ca chúng đến U Ban Nhân Quyn Liên Hip Quc (United Human Rights Council) đ yêu cu u ban này m mt cuc điu tra v ti ác ca chúng và chuyn thông tin v nhng ti ác này cho Hi Đng Bo An Liên Hip Quc đ chuyn tiếp ti Toà Án Hình S Quc Tế đ th lý. S kin này đã có tin l như sau:

 Trước dư lun quan tâm đc bit ca cng đng quc tế v ti ác trong cuc chiến ti Gaza, ngày 3-4-2009, U Ban Nhân Quyn Liên Hip Quc đã m mt cưộc điu tra v ti ác chiến tranh trong cuc chiến 22 ngày t 27-12-2008 đến 18-1-2009. Toán điu tra gm bn chuyên gia cm đu bi thm phán Richard Goldstone. Sau năm tháng điu tra, ngày 29-9-2009 thm phán Richard Goldstone đã trình cho Cao U Nhân Quyn Liên Hip Quc ti Geneva bn báo cáo kết qu điu tra gm 575 trang và kết lun rng c Do Thái và Palestine cùng phm ti ác chiến tranh mang tính cht ti ác chng nhân loi. Báo cáo yêu cu Hi Đng Bo An Liên Hip Quc đòi hi c hai bên trong cuc chiến - trong thi hn sáu tháng - phi điu tra và xét x nhng k phm ti. Nếu hai phe không thi hành, ti ác s được chuyn cho Toà Án Hình S Quc Tế đ th lý.

Đưa Thủ Phạm Ra Trước Công Lý Quốc Tế

Nước bin b đu đc là thm ha ca c dân tc VN. Tuy nhiên, nhng người có đy đ tư cách nht đ gi đơn đến y Ban Nhân Quyn LHQ đ xin điu tra Ti Ác Dit Chng ca Công Ty Formosa là nhng nn nhân trc tiếp đang sinh sng bng ngư nghip dc b bin VN t Ngh Tĩnh suôi v phía nam ti Nha Trang…  Nhng nn nhân này đang b phá sn và sinh mng ca h cũng đang b đe da vì thế cân bng môi trường sinh thái ca h đang bi phá v. Trong đơn xin điu tra nên kèm theo nhng bng chng ghi nhn được ti hin trường bng nhng tm nh và hai tài liu quc tế rt có giá tr thuyết phc là Bn Tuyên B ca Cao y Nhân Quyn LHQ và nhng điu phân tích rt thu đáo ca ông Jean Hetzel v phương din k thut.

Có th tin chc rng mt khi Cao y Nhân Quyn Liên Hip Quc ti Geneva và Đi Din ca Cao y ti vùng Đông Nam Á có tr s ti Thái Lan đã ln lượt đưa ra Tuyên B v Ti Ác Dit Chng này thì y Ban Nhân Quyn Liên Hip Quc cũng s m cuc điu tra khi được yêu cu, bi vì đây chính là nhim v ca y Ban:

“All victims of human rights abuses should be able to look to the Human Rights Council as a forum and a springboard for action.”

Tuy nhiên, để được cứu xét, đơn phải làm theo đúng mẫu và các quy định  của Uỷ Ban Nhân Quyền LHQ; nếu không đúng, không được cứu xét và cũng không được trả lời. Cũng theo quy định thì một Tổ Chức Xã Hội (NGO / Non Government Organization) ở trong nước có thể đại diện cho các nạn nhân để đứng đơn xin điều tra. Hiện ở trong nước có hơn 20 Tổ Chức Xã Hội. Dưới đây là mẫu đơn.

Human Rights Council
Complaint Procedure Form

- You are kindly requested to submit your complaint in writing in one of the six official UN languages (Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish) and to use these languages in any future correspondence;

- Anonymous complaints are not admissible;

-It is recommended that your complaint does not exceed eight pages, excluding enclosures.                  

- You are kindly requested not to use abusive or insulting language.

I. Information concerning the author (s) of the communication or the alleged victim (s) if other than the author

IndividualGroup of individuals            NGO:         Other: < > 

Last name: ………

First name(s): ………….

Nationality: ……… 

Address for correspondence on this complaint: ………..

Tel and fax: (please indicate country and area code) ……….

E-mail: ……….

Website: ……….

Submitting the complaint:

On the author’s own behalf:  < >

On behalf of other persons: (Please specify: ………………..

II. Information on the State concerned

Name of the State concerned and, as applicable, name of public authorities responsible for the alleged violation(s): …………..

III. Facts of the complaint and nature of the alleged violation(s)

The complaint procedure addresses consistent patterns of gross and reliably attested violations of all human rights and all fundamental freedoms occurring in any part of the world and under any circumstances.

Please detail, in chronological order, the facts and circumstances of the alleged violations including dates, places and alleged perpetrators and how you consider that the facts and circumstances described violate your rights or that of the concerned person(s).                     ……..…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

IV. Exhaustion of domestic remedies

1- Steps taken by or on behalf of the alleged victim(s) to exhaust domestic remedies– please provide details on the procedures which have been pursued, including recourse to the courts and other public authorities as well as national human rights institutions[1], the claims made, at which times, and what the outcome was:

...............................................

2- If domestic remedies have not been exhausted on grounds that their application would be ineffective or unreasonably prolonged, please explain the reasons in detail:

……………………................

 

V. Submission of communication to other human rights bodies

1- Have you already submitted the same matter to a special procedure, a treaty body or other United Nations or similar regional complaint procedures in the field of human rights?

………..................................……

2- If so, detail which procedure has been, or is being pursued, which claims have been made, at which times, and the current status of the complaint before this body:

…………………….................……

VI. Request for confidentiality

In case the communication complies with the admissibility criteria set forth in Council resolution 5/1, kindly note that it will be transmitted to the State concerned so as to obtain the views of the latter on the allegations of violations.

Please state whether you would like your identity or any specific information contained in the complaint to be kept confidential.

Request for confidentiality (Please tick as appropriate):  Yes:  < >

Please indicate which information you would like to be kept confidential

Date: …………………                                Signature: …………………….

N.B. The blanks under the various sections of this form indicate where your responses are required. You should take as much space as you need to set out your responses. Your complaint should not exceed eights pages.

VII. Checklist of supporting documents

Please provide copies (not original) of supporting documents (kindly note that these documents will not be returned) in one of the six UN official languages.

- Decisions of domestic courts and authorities on the claim made (a copy of the relevant national legislation is also helpful):

- Complaints sent to any other procedure mentioned in section V (and any decisions taken under that procedure):

- Any other evidence or supporting documents deemed necessary:

VIII. Where to send your communications?

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

Human Rights Council Branch-Complaint Procedure Unit
OHCHR- Palais Wilson

United Nations Office at Geneva
CH-1211 Geneva 10, Switzerland
Fax: (+41 22) 917 90 11
E-mail: CP@ohchr.org

Website: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx

               Quý vị có thể download mẩu đơn ớ̉ 2 link dưới đây:

1- Format DOCX Human Rights Council Complaint Procedure Form. docx

2- Format PDF: Human Rights Council Complaint Procedure Form.pdf

Đỗ Ngọc Uyển

Tháng 5/2016

Tham Kho

1/ Liên Hiệp Quốc lo ngại về nước biển Việt Nam

http://vi.rfi.fr/viet-nam/20160514-lien-hiep-quoc-quan-ngai-ve-dan-ap-bieu-tinh-o-viet-nam

2/ Vụ cá chết miền trung chính quyền vn né tránh

 http://vi.rfi.fr/viet-nam/20160428-vu-ca-chet-mien-trung-chinh-quyen-viet-nam-ne-tranh

3/ Ông Chu Xuân Phàm trả lời báo tuổi trẻ

http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20160427/ong-chu-xuan-pham-xac-nhan-da-bi-formosa-duoi-viec/1091563.html

4/ Biểu tình bị chặn quyết liệt ở VIệt Nam

 http://www.danchimviet.info/archives/102890/bieu-tinh-bi-chan-quyet-liet-o-vn/2016/05

5/ thảm họa môi trường Vũng Áng

http://www.viet-studies.info/kinhte/NguyenSyPhuong_MotThangKhungHoang.htm

6/ Phân tích nguyên nhân cá chết

http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=116&News=9612&CategoryID=42

7/ Cá chết hàng loạt ở VN

https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BB%A5_c%C3%A1_ch%E1%BA%BFt_h%C3%A0ng_lo%E1%BA%A1t_%E1%BB%9F_Vi%E1%BB%87t_Nam_2016

8/ Thảm hoạ cá chết: 50 năm chưa phục hồi

http://vi.rfi.fr/viet-nam/20160505-viet-nam-mt-tc-kh

9/ Hải ngoại biểu tình phản đối Formosa

http://viettudomunich.blogspot.com/2016/05/hai-ngoai-bieu-tinh-phan-oi-formosa-cac.html

10/  Cộng đông Việt Nam Liên Bang Hoa Kỳ ra thông cáo

 https://vuongthuc.wordpress.com/2016/05/07/tuyen-cao-cua-cong-dong-nguoi-viet-quoc-gia-lien-bang-hoa-ky-ve-tham-hoa-moi-truong-va-tham-hoa-quoc-gia-tai-viet-nam/

11/ Nghi vấn chung quanh vụ cá chết ở Vũng Áng – T.s Mai Thanh Tuyết

http://danlambaovn.blogspot.com/2016/05/nhung-nghi-van-chung-quanh-vu-ca-chet-o.html

13/ Article 6 of The Rome Statute  

http://www.preventgenocide.org/ab/1998/

14/ Biểu Tình ở Hà Nội và Saigon 

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/people-hanoi-saigon-demonstrate-call-sea-protection-gm\

15/ Human Rights Council -  Complaint  Procedure  Form

http://www.saveshyloh.com/SturmUNComplaint.PDF

16/ Ngành Ngư Ngiệp

http://toiyeudialy.blogspot.com/2015/09/nganh-ngu-nghiep.html

17/ Tuyên cáo về thảm họa môi trường - http://www.y-dan.org/[1] National human rights institutions, established and operating under the Principles Relating to the Status of National Institutions (the Paris Principles), in particular in regard to quasi-judicial competence, may serve as effective means of addressing individual human rights violations.

 

Media

Bài giảng lễ các Thánh trước mộ cụ G.B Ngô Đình Diệm 01.11.2013

GS Trần Phương phát biểu tại Hà nội

CNXH được đưa ra chỉ để bịp thiên hạ

CNXH đã thất bại! Chủ nghĩa cộng sản là ảo tưởng!

Chúng ta tự lừa dối chúng ta và chúng ta lừa dối người khác

 

SBTN SPECIAL:

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P1)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P2)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P3)

Đón Đinh Nhật UY ra khỏi chuồng cọp

Phát thanh Khối 8406 -18.10.2013

http://www.whitehouse.gov/share/the-shutdown-is-over

Hình Nhớ Người Thương Binh & Tri Ân Chiến Sĩ VNCH

Trung úy phi công Nguyễn Văn Lộc _ binh chủng Không Quân

Lịch sử chính xác sự thật vHồ Chí Minh

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P1)

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P2)

 

 

Hồi Ký

Nguyễn Mạnh Tường: Kẻ bị mất Thông Công ||

Nguyễn Huy Hùng: Hồi Ức Tù Cải Tạo

Đỗ Văn Phúc - Cuối Tầng Địa Ngục

Nguyễn Huy Hùng: Những dòng ký ức Tù

Duyên Anh: Trại Tập Trung ||  Đồi Fanta

Aleksandr I. Solzhenitsyn: Quần đảo ngục tù

Đặng Chí Bình: Thép Đen

LM Nguyễn Hữu Lễ: Tôi Phải Sống

 

Web VN

Sài Gòn Báo

Biệt Động Quân VNCH

Cựu SVSQ T. Đức Úc Châu

Cựu SVSQ T. Đức Nam CA

Đại Tá Nguyễn Huy Hùng

Hội Ái Hửu SVSQ TB Thủ Đức

Hội văn hóa người Việt Tự Do

Khoa học và đời sống

Nam Định Đồng Dế

Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Dức

Thủy Quân Lục Chiến VN

Tập Thể Chiến Sĩ VNCH

Thiết Giáp Binh QLVNCH

Truyền Tin QLVNCH

Trường Vỏ Bị Quốc Gia VN

 

Bauxite Việt Nam

Con Đường Việt Nam.

Dân Chủ ca

Dân Làm Báo

Đỗ Văn Phúc

KhoaHoc.net

Lực lượng Cứu Nguy Tổ Quốc

Ly Hương

Sài Gòn báo

Saigon Times

Thư viện Việt Nam

Tự Do Ngôn Luận

Việt Nam Exodus

Việt Nam - Sài Gòn

Việt Vùng Vịnh

   

Không Quên Bạn Tù

Không Quên Đồng Bào Đau Khổ

     

DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về   baochinhviet@gmail.com

Copyright © 2001 by Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam

All rights reserved.  Revised: 19 Oct 2017 05:22 PM