Các bài Văn trong

đề mục Thơ Văn

theo thứ tự abc

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về baochinhviet@gmail.com.
DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Tổng Hội CTNCTVN

Bức Tường Thương Tiếc


Radio

RFA - Á Châu Tự Do

VOA - Tiếng Nói Hoa Kỳ

BBC - Đài Anh Tiếng Việt

RFI -  Đài Pháp Tiếng Việt

Little Saigon Radio

Đài Phật Giáo Việt Nam

Đài Đáp Lời Sông Núi

 


Các bài đã đăng

Trong năm 2010

Tháng 01 năm 2011

Tháng 02 năm 2011

Tháng 03 năm 2011

Tháng 04 năm 2011

Tháng 5&6 năm 2011

Tháng 07 năm 2011

Tháng 08 năm 2011

Tháng 09 năm 2011

Tháng 10 năm 2011

Tháng 11 năm 2011

Tháng 12 năm 2011

 

Tháng 01 năm 2012

Tháng 02 năm 2012

Tháng 03 năm 2012

Tháng 04 năm 2012

Tháng 05 năm 2012

Tháng 06 năm 2012

Tháng 07 năm 2012

Tháng 08 năm 2012

Tháng 09 năm 2012

Tháng 10 năm 2012

Tháng 11 năm 2012

Tháng 12 năm 2012

 

Tháng 01 năm 2013

Tháng 02 năm 2013

Tháng 03 năm 2013

Tháng 4&5 năm 2013

Tháng 06 năm 2013

Tháng 07 năm 2013

Tháng 08 năm 2013

Tháng 09 năm 2013

Tháng 10 năm 2013

Tháng 11 năm 2013

Tháng 12 năm 2013 

 

 

 

 HAI CHỮ HY SINH

 

(gởi về những người anh em bên kia giới tuyến)

 

Ngày anh lên hai, lên bốn

Anh ca: "mơ gặp bác Hồ..."

Ngày anh mười ba, mươì  bốn

Anh vào bộ đội, xây mơ....

 

Thế là người trai bộ đội

Đường mòn xẻ dọc Trường Sơn

Chiến trường miền Nam mở lối

Bằng con tim ngút căm hờn....

 

Đảng bảo anh thù giặc Mỹ

Diệt loài đế quốc xâm lăng

Đảng bảo anh thù lính Ngụy

Và anh hăm hở thi hành

 

Con đường anh đi máu đổ

Lòng anh không thoáng ăn năn

Anh gây bao nhiêu đau khổ

Anh cười chẳng chút băn khoăn

 

Ngày anh mười lăm, mười bảy

Cùng tin chiến thắng, anh về

Hai chiếc nạng buồn run rẩy

Bóng anh nghiêng nắng đường đê

 

Tưng bừng đảng khao chiến thắng

Từ quê đến tỉnh reo hò

Anh ngồi trong căn nhà vắng

Nhìn đôi nạng gỗ buồn so

 

Ngày anh hăm lăm, băm sáu

Toàn dân khốn khổ vô cùng

Đảng ta thành tư bản máu

Giấc mơ ngày nhỏ vỡ tung !!!

 

Ngày anh bốn lăm, bốn sáu

Đảng ta cắt đất dâng Tàu

Mất đi Nam Quan, Bản Giốc

Lòng anh tê tái thương đau !

 

Anh ngồi nhìn anh trong kiếng

Hồi lâu anh hỏi anh rằng

Tuổi xanh, máu xương anh hiến

Cho quê, phải đúng quê chăng???

 

Hay cho lũ người vong bản

Cho bày quỉ đỏ vô lương

Để ngày hôm nay đảng phản

Phản anh, phản cả quê hương

 

Ơi, máu xương người bộ đội

Đổ ra xây dựng quê mình

Ai ngờ đảng ta lừa dối

Bẽ bàng hai chữ Hy Sinh!

Ngô Minh Hằng

 

 

Web VN

 Sài Gòn Báo

Biệt Động Quân VNCH

Cựu SVSQ T. Đức Úc Châu

Cựu SVSQ T. Đức Nam CA

Đại Tá Nguyễn Huy Hùng

Hội Ái Hửu SVSQ TB Thủ Đức

Hội văn hóa người Việt Tự Do

Khoa học và đời sống

Nam Định Đồng Dế

Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Dức

Thủy Quân Lục Chiến VN

Tập Thể Chiến Sĩ VNCH

Thiết Giáp Binh QLVNCH

Truyền Tin QLVNCH

Trường Vỏ Bị Quốc Gia VN

 

Bauxite Việt Nam

Con Đường Việt Nam.

Dân Chủ ca

Dân Làm Báo

Đỗ Văn Phúc

KhoaHoc.net

Lực lượng Cứu Nguy Tổ Quốc

Ly Hương

saigonforsaigon.org

Sài Gòn báo

Saigon Times

Thư viện Việt Nam

Tự Do Ngôn Luận

Việt Nam Exodus

Việt Nam - Sài Gòn

Việt Vùng Vịnh

   

Không Quên Bạn Tù

Không Quên Đồng Bào Đau Khổ

     

DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về   baochinhviet@gmail.com