Các bài Văn trong
đề mục Thơ Văn
theo thứ tự thời gian

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về baochinhviet@gmail.com.
DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Tổng Hội CTNCTVN

Bức Tường Thương Tiếc


Radio

Radio Việt Nam Hải Ngoại

RFA - Á Châu Tự Do

VOA - Tiếng Nói Hoa Kỳ

BBC - Đài Anh Tiếng Việt

RFI -  Đài Pháp Tiếng Việt

Little Saigon Radio

Đài Phật Giáo Việt Nam

Đài Đáp Lời Sông Núi

 


Các bài đã đăng

Trong năm 2010

Tháng 01 năm 2011

Tháng 02 năm 2011

Tháng 03 năm 2011

Tháng 04 năm 2011

Tháng 5&6 năm 2011

Tháng 07 năm 2011

Tháng 08 năm 2011

Tháng 09 năm 2011

Tháng 10 năm 2011

Tháng 11 năm 2011

Tháng 12 năm 2011

 

Tháng 01 năm 2012

Tháng 02 năm 2012

Tháng 03 năm 2012

Tháng 04 năm 2012

Tháng 05 năm 2012

Tháng 06 năm 2012

Tháng 07 năm 2012

Tháng 08 năm 2012

Tháng 09 năm 2012

Tháng 10 năm 2012

Tháng 11 năm 2012

Tháng 12 năm 2012

 

Tháng 01 năm 2013

Tháng 02 năm 2013

Tháng 03 năm 2013

Tháng 4&5 năm 2013

Tháng 06 năm 2013

Tháng 07 năm 2013

Tháng 08 năm 2013

Tháng 09 năm 2013

Tháng 10 năm 2013

Tháng 11 năm 2013

Tháng 12 năm 2013 

 

Tháng 01 năm 2014  

Tháng 02 năm 2014 

Tháng 03 năm 2014 

Tháng 04 năm 2014

Tháng 05 năm 2014

Tháng 06 năm 2014

Tháng 07 năm 2014

Tháng 08 năm 2014

Tháng 09 năm 2014

Tháng 10 năm 2014

Tháng 11 năm 2014

Tháng 12 năm 2014

 

 4. NHỮNG THĂNG TRẦM KHÓ QUÊN

TRONG CUỘC ĐỜI

KHIẾT CHÂU NGUYỄN-HUY HÙNG

Người lính già Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

TRƯỜNG ĐỜI

VỚI NHỮNG MÙA THU KHÓ QUÊN

 


Chiến binh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa

Thề trọn đời hy sinh dấn thân vì Quốc gia Dân tộc Việt Nam.

 

THU ẤT MÙI 2015,

 

NIỀM RIÊNG

Thu sang rừng lá thay mầu,

Suối trong rỉ rả khe sâu nhạc buồn.

Nắng chiều rọi bóng cô đơn,

Nao nao tim thắt từng cơn nỗi nhà.

Quê hương dưới ách Quỷ Ma,

Độc tài chuyên chính ba hoa lộng quyền.

Buôn dân bán nước tổ tiên,

Gian tham bóc lột dân hiền khổ đau.

Thiếu ăn thiếu thuốc cơ cầu,

Ngày đêm lam lũ hơn trâu kéo cầy.

Bạo quyền tham nhũng phây phây,

Lập bè kết đảng đọa đầy lương dân.

Đua nhau hưởng thú hồng trần,

Ngày đêm hoan lạc phù vân sang giầu.

Học đòi nếp sống Nga Tầu,

Thực dân Phong kiến, cưỡi đầu dân đen.

Quốc dân đâu vắng người hiền,

Sao không vùng dậy đứng liền bên nhau?

Quyết tâm bền chí đương đầu,

Dẹp bầy lang sói tóm thâu sơn hà.

Dựng nền Dân chủ Tự do,

Cho toàn dân sống ấm no thanh bình???

KHIẾT CHÂU NGUYỄN-HUY HÙNG

Little Saigon, Quận Cam, Nam California, Mùa Thu 2015.

 

 

https://lh5.googleusercontent.com/-k1y23IDEtwM/UFdph4HWFsI/AAAAAAAAC8Y/_t4M3S5vhe4/s720/8.JPG

 

THU ĐINH HỢI 1947

 

THÁNG 8-1945 CÁCH MẠNG HAY QUỐC NẠN???

Cách mạng Bốn Lăm (1945) tạo đổi đời,

Cương thường đảo lộn khắp nơi nơi.

Cha Con Ông Cháu thành đồng chí,

Già Trẻ Thầy Trò chung thứ ngôi.

Thế giới đại đồng không Tổ quốc,

Công Nông chuyên chính chẳng tình người.

Chiến tranh Quốc Cộng tràn oan nghiệt,

Cộng đảng tàn hung hại giống nòi.

Ngã Tư Vọng, Bạch Mai Hà Nội,

Tết Trung Thu 1947.

MẬU TÙNG NGUYỄN-HUY HÙNG

Lúc dó tác giả là thư ký của Ban Chỉ huy Đại đội 4 Vệ binh Bắc Kỳ đồn trú tại Ngã Tư Vọng, Bạch Mai thành phố Hà Nội.

 

THU  GIÁP NGỌ 1954,

 

NIỀM ĐAU ĐẤT NƯỚC BỊ CHIA HAI

Tháng Bẩy Năm Tư (7-1954) thật nghiệt oan,

Giơ-Neo (Genève) thế giới họp bàn tròn.

Chia đôi đất Việt nơi Bến Hải,

Nam Bắc đôi đường, bao oán than.

-oOo-

Triệu người bỏ Bắc chạy vào Nam,

Xa lánh Cộng quân Hồ tặc(1) tham,

Cướp đất giết người xây dựng Đảng.

Tam Vô(2) chuyên chính chẳng ai ham.

Saigon, Thủ đô chính phủ Quốc gia Việt Nam

Tết Trung Thu 1954.

MẬU TÙNG NGUYỄN-HUY HÙNG.

Lúc đó Tác giả đang là Thiếu Tá phục vụ tại Bộ Tổng Tham Mưu Quân đội Quốc gia Việt Nam.

Ghi chú:

-(1)Theo Hiệp định Genève quy định thì đất nước Việt Nam bị chia thành 2 nước Bắc Việt và Nam Việt do 2 chính phủ theo 2 chế độ chính trị khác nhau quản trị. Miền Bắc dưới quyền thống trị của Hồ Chí Minh và chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa. Miền Nam thuộc quyền quản trị độc lập của chính phủ Quốc gia Việt Nam do Cựu Hòang Bảo Đại làm Quốc trưởng.

Người dân nào đang cư ngụ tại miền Bắc Vĩ tuyến 17 không muốn sống dưới chế độ hà khắc độc tài chuyên chính đảng trị của Hồ Chí Minh thì được quyền tự do di chuyển vào miền Nam sinh sống lập nghiệp và được chính quyền Pháp thi hành Hiệp định Genève cung cấp phương tiện chuyển vận rời miền Bắc vào miền Nam trong vòng 300 ngày kể từ ngày Hiệp định ký kết là 21-7-1954.

Các Cán binh Việt Cộng đang hoạt động tại miền Nam Vĩ tuyến 17 bắt buộc phải di chuyển hết ra miền Bắc, nhưng chỉ một số ít rút đi theo quy định của Hiệp định còn một số lớn được lệnh của Hồ Chí Minh cải danh thành thường dân ở lại miền Nam hoạt động bí mật.

-(2) Đảng Cộng sản Việt Nam là tay sai của Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản do Liên Xô Nga lãnh đạo theo thể chế chính trị chủ trương TAM VÔ (Vô gia đình, Vô Tổ quốc, Vô Tôn giáo) Anh em bốn bể một nhà.

 

 

THU BÍNH THÂN 1956,

 

MIỀN NAM VUI HƯỞNG THU THANH BÌNH

Không gian bàng bạc ánh trăng mơ,

Vạn vật mênh mông ảo ảnh mờ.

Đèn giấy long lanh vờn bóng nguyệt,

Sáo diều vi vút thả hồn thơ.

Bánh chay lài toả hương dìu dịu,

Trà mạn sen dâng ý dật dờ.

Thấp thoáng quân cù (1) quay tán gió,

Dập dìu trai gái hát bông lơ (2).

Saigon, Thủ đô nước VIỆT NAM CỘNG HÒA

 Tết Trung Thu 1956

MẬU TÙNG NGUYỄN-HUY HÙNG

Không có Tổng tuyển cử thống nhất 2 miền Nam Bắc như quy định bởi Hiệp định Genève 1954, Chính phủ Quốc gia miền Nam thay đổi chế độ thành VIỆT NAM CỘNG HÒA theo mô thức chính trị của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Lúc đó tác giả là Thiếu Tá làm việc tại Bộ Chỉ huy Viễn thông thuộc Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Ghi chú:

-(1) những hình người bằng giấy trong đèn Trung Thu, ngoài Bắc gọi là “đèn kéo quân”, trong Nam gọi là “đèn cù”.

-(2) ngoài Bắc có lệ “hát trống quân” đối đáp giữa trai và gái vào dịp Tết Trung Thu.

http://www.trachnhiemonline.com/NhungBaiVietCua_Articles/NguyenHuyHung/VN-141024-NguyenHuyHung.6.jpg

Hình ảnh Dẫy nhà chính của Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

tại vùng Tân Sơn Nhất, Phú Nhuận, Gia Định.

 

 

THU ẤT MÃO 1976

 

TRẮNG ÐÊM TRÊN ÐẤT MIỀN BẮC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Sàn tre vật vã ẩm ê,
Lắng nghe giun dế tỉ tê nỗi niềm.
Lao sao chuột rúc bên thềm,
Rì rầm suối đổ, cú chêm nhịp buồn.
Trăng rừng lạnh lẽo cô đơn,
Sương khuya mờ ảo, gió luồn khe song.
Nhớ con thương vợ não lòng,
Chợ đời bạc bẽo long đong một mình.
Thời gian hờ hững vô tình,
Không gian khoả lấp bao hình thân thương.
Bắc, Nam, chung cảnh đoạn trường,
Lương dân cùng khốn, quê hương tan tành.
Tung hòanh Cộng đảng gian manh,
Bầy trò giai cấp đấu tranh hại đời.
Oán than dâng thấu tận Trời,
Ông Cao Xanh hỡi! Nỡ ngồi làm ngơ?
Họa Hồng Thủy đến bao giờ?
Mới cho dân Việt thấy bờ Tự do !!!

Phân trại K lò gạch, Liên Trại 1,
Xã Việt Cường, Yên Bái, Hòang Liên Sơn.


MẬU TÙNG NGUYỄN-HUY HÙNG

Đây là đêm đầu tiên Tác giả cùng một số bạn đồng cấp bậc Đại Tá nguyên thuộc Quân lực Việt Nam Cộng hòa tại miền Nam Việt Nam chống Cộng sản xâm lăng, bị bắt tập trung đưa ra miền Bắc tới Liên trại 1 do Quân đội nhân dân Cộng sản quản lý tại xã Việt Cường Yên Bái tỉnh Hòang Liên Sơn giam cầm lao động khổ sai cải tạo tư tưởng sau ngày Quốc hận 30-4-1975 cả nước đắm chìm dưới sự thống trị của đảng Việt Cộng và bạo quyền Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

THU KỶ MÙI 1980

 

GÓI ƯU TƯ TÙ CẢI TẠO GIỮA RỪNG SÂU

Gió đưa nhẹ lá vàng rơi,
Nghiêng nghiêng nắng ngả bóng trời vào Thu.
Lom khom ven núi đoàn Tù,
Khua dao, múa cuốc, ngất ngư vạn sầu.
Gió sương hun bạc mái đầu,
Rừng hoang ngăn lối, thấy đâu đường về.
Âm thầm ngày tháng lê thê,
Mây ngàn thăm thẳm bóng quê mịt mù.
Xuyên trời vụt bóng chim cu,
Làm sao gửi gói ưu tư nghẹn ngào !!!
K2, Trại Thanh Phong giữa lòng dải Trường Sơn,

Huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá Trung Việt.

MẬU TÙNG NGUYỄN-HUY HÙNG

Tác giả cùng nhiều chiến hữu đồng tù bị đưa từ trại Tân Lập tỉnh Vĩnh Phú Bắc Việt vào đây tiếp tục cải tạo, sau biến cố quân Trung Cộng đánh chiếm mấy tỉnh miền biên giới Việt Nam –Trung  Hoa vào đầu năm 1979 để cho bè lũ Việt Cộng một bài học, vì đã thi hành lệnh Liên Xô Nga đem quân sang đất Cao Miên lật đổ chính quyền Cộng sản đàn em của Trung Cộng.

 

THU NHÂM THÂN 1992

 

Thoát ch kềm kẹp bạo tàn vô nhân đạo của bè đảng Vc

Bỏ nước ra đi dạ vấn vương,
Cộng nô kỳ thị phải lên đường.
Thương Dân lận đận đầy oan nghiệt,
Xót Bạn lao đao nặng đoạn trường.
Hạnh phúc Tự do hừng Thế giới,
Khổ đau kềm kẹp phủ Quê hương.
Lưu vong quyết tạo thời cơ mới,
Trở lại cùng Dân diệt bạo cường.

Vào Thu Nhâm Thân, bình minh ngày 5-8-1992.
MẬU TÙNG NGUYỄN-HUY HÙNG

Tác giả và toàn gia đình gồm Vợ các Con các Cháu lên phi cơ Hàng không Dân dụng Việt Nam rời phi trường Tân Sơn Nhất Saigon vào lúc 8 giờ sáng ngày 5-8-1992 đi Thái Lan, để hòan tất các thủ tục nhập cảnh và chuyển đổi máy bay đi định cư vĩnh viễn tại Hoa Kỳ theo Chương trình Nhân đạo (Humanitarian Operation) H.010 để xây dựng cuộc đời mới hòan toàn Tự do Hạnh phúc của người công dân Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Gia đình đã đến phi trường Cedar Rapids Tiểu Bang IOWA lúc 21 giờ tối ngày 7-8-1992.

1992 (D 21) USA promise land Aug. 7th, Cedar Rapids air port IOWA


THU ĐINH SỬU 1998

HÂN HOAN TIẾP NHẬN CUỘC ĐỔI ĐỜI

Rừng lá thay mầu Thu bước sang,

Mừng đời tỵ nạn lật thêm trang.

Hân hoan tuyên thệ thành dân Mỹ,

Quê mới tương lại rực rỡ vàng.

Los Angeles Nam California Hoa Kỳ, vào Thu 1998

KHIẾT CHÂU NGUYỄN-HUY HÙNG

Sau 5 năm sống trên đất Hoa Kỳ với tư cách Thưòng trú nhân tỵ nạn chính trị tại khu Little Saigon Nam California, tác giả đã dự thi được chấm đậu và tuyên thệ trở thành Công dân Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ tại Los Angeles vào mùa Thu 1998.

 

1998  A07 Mr. & Mrs. Hung beside QUYNH HOA bloomming

Hình chụp tháng 8-1998 tại Fountain Valley Nam California Hoa Kỳ.

Nguyễn-Huy Hùng và Phu nhân.

 

THU ĐINH HỢI 2008

VIỄN XỨ XƯỚNG HỌA THƠ MÙA THU

Bài xướng của Tôn Thất Xứng

NHỚ THU XƯA

Thu đến cho ta những chạnh lòng

Trăng buồn nhớ nước thuở xưa trong

Vườn sau tuyết nhuốm hoa màu trắng

Ngõ trước sương pha lá đỏ hồng

Cõi Bắc: Tàu Mao xâm lấn đất

Bờ Nam: Hồ cộng đọa đày dân

Bao giờ thu được như xưa để

Tôi, Bác chung vui chén rượu nồng ./.

TÔN THẤT XỨNG

Montreal, mùa Thu năm 2008

 

Bài họa của Khiết Châu Nguyễn-Huy Hùng.

DƯ ÂM THU

Mấy chục Thu qua vẫn vững lòng,

Tiếp tay gạn nước đục nên trong.

Cụng ly tâm sự bên hàng trúc,

Cạn chén ưu tư cạnh khóm hồng.

Đoàn kết tạo thời xoay vận nước,

Nắm tay lập thế cứu lương dân

Dẹp tan bầy quỷ vong nô Cộng,

Việt tộc chia nhau tách rượu nồng.

KHIẾT CHÂU NGUYỄN-HUY HÙNG

Nam California, chiều thu 21 Nov 2008.

 

Bài họa của Trần Dzoãn Thường

THU 2008

Mỗi độ thu về mỗi mủi lòng

Nhà tan nước mất tâm nào trong

Trông lên chức sắc sợ xanh mặt

Ngó xuống dân đen ứa máu hồng

Độc lập như mèo: dấu hiến đất *

Tự do dâng biển: có đau không

Trời cao biển rộng nào đâu thấu

Bụng dạ vui chi mà rượu nồng./.

DZOÃN THƯỜNG, Pasadena 22-11-2008

*Ngạn ngữ: Dấu như mèo dấu c..

 

Bài họa của Sói Biển Nguyễn Minh Châu

NỖI LÒNG MÙA THU

Thu mang đến ta nỗi buồn lòng

Thương nhà nhớ nước mỏi mòn trông

Thu nơi đây bình minh sương trắng

Thu quê nhà luôn có nắng hồng .

Mùa Thu chết lá rụng về đất

Rời cõi trần người sẽ về đâu?

Mong ngày nào trở về quê để

Gởi tro tàn nơi đất ấm nồng!

-oOo-

Thu đây rất đẹp mà xứ lạ

Cảnh Thu nhà vương vấn hồn ta.

NGUYỄN MINH CHÂU, TĐ3 Sói biển

 

THU NHÂM THÌN 2012

 

ĐẬP TAN VÒNG OAN NGHIỆT

Bốn Lăm (1945), dân Việt nhằm cung hạn,

Tháng Tám, giặc Hồ “kách mệnh” (*) Thu.

Đất nước đắm chìm trong máu lửa,

Không theo Cộng sản, nhập lao tù!!!

Nào ai dũng sĩ thương nòi giống,

Đoàn kết vùng lên diệt giặc thù.

Loại bọn vong nô ngu Việt Cộng,

Phục hưng đất nước mạnh thiên thu.

KHIẾT CHÂU NGUYỄN-HUY HÙNG

Little Saigon, Nam California Hoa Kỳ, 10-10-2012.

(*) “kách mệnh” là danh từ CÁCH MẠNG mà đại chúng được nghe phát ra từ miệng của gian tặc hồchíminh tại Hà Nội vào tháng 8-1945 tại vườn hoa Ba Đình trong buổi Lễ Tuyên ngôn Độc Lập do Việt Cộng tổ chức.                         

   Xem tiế́p>> Những thăng trầm k quên trong cuộc đời 5 >>

Media

Bài giảng lễ các Thánh trước mộ cụ G.B Ngô Đình Diệm 01.11.2013

GS Trần Phương phát biểu tại Hà nội

CNXH được đưa ra chỉ để bịp thiên hạ

CNXH đã thất bại! Chủ nghĩa cộng sản là ảo tưởng!

Chúng ta tự lừa dối chúng ta và chúng ta lừa dối người khác

 

SBTN SPECIAL:

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P1)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P2)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P3)

Đón Đinh Nhật UY ra khỏi chuồng cọp

Phát thanh Khối 8406 -18.10.2013

http://www.whitehouse.gov/share/the-shutdown-is-over

Hình Nhớ Người Thương Binh & Tri Ân Chiến Sĩ VNCH

Trung úy phi công Nguyễn Văn Lộc _ binh chủng Không Quân

Lịch sử chính xác sự thật vHồ Chí Minh

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P1)

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P2)

 

 

Hồi Ký

Nguyễn Mạnh Tường: Kẻ bị mất Thông Công ||

Nguyễn Huy Hùng: Hồi Ức Tù Cải Tạo

Đỗ Văn Phúc - Cuối Tầng Địa Ngục

Nguyễn Huy Hùng: Những dòng ký ức Tù

Duyên Anh: Trại Tập Trung ||  Đồi Fanta

Aleksandr I. Solzhenitsyn: Quần đảo ngục tù

Đặng Chí Bình: Thép Đen

LM Nguyễn Hữu Lễ: Tôi Phải Sống

 

Web VN

Sài Gòn Báo

Biệt Động Quân VNCH

Cựu SVSQ T. Đức Úc Châu

Cựu SVSQ T. Đức Nam CA

Đại Tá Nguyễn Huy Hùng

Hội Ái Hửu SVSQ TB Thủ Đức

Hội văn hóa người Việt Tự Do

Khoa học và đời sống

Nam Định Đồng Dế

Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Dức

Thủy Quân Lục Chiến VN

Tập Thể Chiến Sĩ VNCH

Thiết Giáp Binh QLVNCH

Truyền Tin QLVNCH

Trường Vỏ Bị Quốc Gia VN

 

Bauxite Việt Nam

Con Đường Việt Nam.

Dân Chủ ca

Dân Làm Báo

Đỗ Văn Phúc

KhoaHoc.net

Lực lượng Cứu Nguy Tổ Quốc

Ly Hương

Sài Gòn báo

Saigon Times

Thư viện Việt Nam

Tự Do Ngôn Luận

Việt Nam Exodus

Việt Nam - Sài Gòn

Việt Vùng Vịnh

   

Không Quên Bạn Tù

Không Quên Đồng Bào Đau Khổ

     

DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về   baochinhviet@gmail.com

Copyright © 2001 by Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam

All rights reserved.  Revised: 22 Apr 2017 09:14 AM