Các bài trong đề mục

Tài Liệu

theo thứ tự abc

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về baochinhviet@gmail.com.
DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Tổng Hội CTNCTVN

Bức Tường Thương Tiếc


Radio

RFA - Á Châu Tự Do

VOA - Tiếng Nói Hoa Kỳ

BBC - Đài Anh Tiếng Việt

RFI -  Đài Pháp Tiếng Việt

Little Saigon Radio

Đài Phật Giáo Việt Nam

Đài Đáp Lời Sông Núi

 


Trường
Võ Bị Quốc gia

Việt Nam

Lời mở đầu & Mục Lục

Chương 1. Nguyên nhân Trường Sĩ Quan Việt Nam Được thành lập.

Chương 2. Địa điểm xây dựng Trường Sĩ Quan Việt Nam

Chương 3. Hiện Trạng các cơ sở Trường tại Huế

Chương 4. Phương thức tuyển lựa Khóa Sinh

Chương 5. Tập tục sinh hoạt hàng ngày của Khoá Sinh

Chương 6. Những kỷ niệm chính khó quên về Khóa1 VBQGVN

Chương 7. Đôi lời kết luận

 

Phụ Bản  

Phụ Bản 1. Các vị Tướng xuất thân Khóa 1 Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam

 Phụ Bản 2. Liệt kê 35 Khóa Võ Bị Từ Huế đến Đà Lạt (1947-1975)

Phụ Bản 3. Các Chỉ Huy Trưởng Trường Võ Bị Quốc Gia

Phụ Bản 4. Các Tướng Lãnh tốt nghiệp Trường Vỏ Bị Quốc Gia

Liệt kê 35 khóa Võ Bị từ Huế đến ĐàLạt (1947-1975)

Khiết Châu Nguyễn-Huy Hùng (K1)

Số Tên Khóa Từ.. Đến Học Vào..Ra Chỉ Huy Trưởng Thủ khoa Tại
1 Phan Bội Châu 1948/1949 6 Th 63/56 Trung Tá Chaix Nguyễn Hữu Có Huế
2 Quang Trung 1949/1950 6 Th 109/103 Trung Tá Chaix Hồ Văn Tố Huế
3 Trần Hưng Đạo 950/1951 8 Th 145/10 Trung Tá Gribius   Đà Lạt
4 Lý Thường Kiệt 1951/1951 8 Th 120/90 Đại Tá Gribius Ng Cao Albert  
5 Hoàng Diệu 1951/1952 8 Th 250/246 Thiếu Tá LeFort Dương H. Nghĩa  
6 Đinh Bộ Lĩnh 1951/195 10 Th 200/181 Thiếu Tá LeFort Lý Tòng Bá  
7 Ngô Quyền 1952/1953 8 Th 130/123 Thiếu Tá LeFort Trương Quang Ân  
8 Hoàng Thụy Đông 1952/1953 8 Th 250/183 Thiếu Tá LeFort Nguyễn Bá Thìn  
9 Huỳnh Văn Louis 1953/1954 11 Th 180/150 Thiếu Tá Cheviotte Nguyễn Th Thoại  
9B Đống Đa (Trừ bị) 1953/1954 6 Th 120/114 Thiếu Tá Cheviotte Nguyễn X Diệu 3B TĐ
10 Trần Bình Trọng 1954/1954 8 Th 525/430 Thiếu Tá Cheviotte Nguyễn Tấn Đạt  
10B Cương Quyết 2 (TB) 1954/1954 6 th 300/247 Tr Tá Cheviotte, N.V.Chuân Ngô Văn Lợi 4 B TĐ
11 Phạm Công Quân 154/1955 8 Th 188/16 N.V.Chuân; N.V.Thiệu Ngô Văn Phát  Đà Lạt
11B Vương Xuân Sỹ (TB) 1954/1955 6 Th 210/200 N.V.Chuân; N.V.Thiệu Nguyễn Văn Ngà  
12 Cộng Hòa 1955/1956 14 Th 150/147 N.V.Chuân; N.V.Thiệu Phạm Phùng  
13 Thống Nhất 1956/1958 2 Năm 210/200 N.V.Thiệu; Hồ Văn Tố Nguyễn Văn Bá  
14 Nhân Vị 1957/1960 3 Năm 137/126 N.V.Thiệu; H.V.Tố; Lê Văn Kim Nguyễn Cao Đàm  
15 Lê Lợi 1959/1961 3 Năm 64/60 N.V.Thiệu;H.VTố; L.V Kim; Trần Ngọc Huyến Võ Trung Thứ  
16 Ấp Chiến Lược 1959/196 3 Năm 400/231 Lê. V. Kim; Trần Ngọc Huyến Bùi Quyền  
17 Lê Lai 1960/1963 30 Th 200/180 Trần Ngọc Huyến Vĩnh Nhi  
18 Bùi Ngươn Ngãi 1961/1963 2 Năm 201/189 Trần Ngọc Huyến Nguyễn Anh Vũ  
19 Nguyễn Trãi 1962/1964 2 Năm 413/390 Trần Ngọc Huyến; Trần Tử Oai, Trần.V.Trung; Nguyễn V Kiểm Võ Th Kháng  
20 Nguyễn Công Trứ 1963/1965 2 Năm 425/412 T.N.Huyến; T.T.Oai;Tr.V Trung; Nguyễn v Kiểm; Lâm Qu. Thơ Quách Tinh Cầu  
21 Chiến Thắng
Nông Thôn
1964/1966 2 Năm   Nguyễn v Kiểm, Trần V Trung Lâm Quang Thơ, Đỗ Ngọc Nhận Mai Văn Hóa  
22A Huỳnh Văn Thảo 1965/1967 2 Năm 165/163 Lâm Quang Thơ; Đỗ Ngọc Nhận Nguyễn Văn An  
22B Trương Quang Ân 1965/1969 4 Năm 100/96 Lâm Quang Thi    
23 Nguyễn Đức Phống 1966/1970 4 Năm 282/241 Đỗ Ngọc Nhận; Lâm Quang Thi Tr Vĩnh Thuần  
24 Đỗ Cao Trí 1967/1971 4 Năm 317/245 Đỗ Ngọc Nhận; Lâm Quang Thi Vũ Xuân Đức  
25 Quyết Chiến 1968/1972 4 Năm 300/258 Lâm Quang Thi; Lâm Quang Thơ Ng Anh Dũng  
26 Nguyễn Viết Thanh 1969/1974 4 Năm 196/175 Lâm Quang Thi; Lâm Quang Thơ Nguyễn V. Lượng  
27 Trương Hữu Đức 1970/1974 4 Năm 192/182 Lâm Quang Thi; Lâm Quang Thơ H.V. Nhuận  
28 Nguyễn Đình Bảo 1971/1975 3 Năm 330/250 Lâm Quang Thi; Lâm Quang Thơ Hồ Thanh Sơn  
29 Hoàng Lê Cường 1972/1975 3 Năm 315/300 Lâm Quang Thơ Đào C. Hương  
30 Không tên 1974/1975 16 Th 223/? Lâm Quang Thơ Đang thụ huấn  
31 Không tên 1975 4 Th 243? Lâm Quang Thơ    

Khiết Châu Nguyễn-Huy Hùng (K1)

                    Mục Lục

Xem tiếp Phụ Bản 3  Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam

 

Web VN

  Sài Gòn Báo

Biệt Động Quân VNCH

Cựu SVSQ T. Đức Úc Châu

Cựu SVSQ T. Đức Nam CA

Đại Tá Nguyễn Huy Hùng

Hội Ái Hửu SVSQ TB Thủ Đức

Hội văn hóa người Việt Tự Do

Khoa học và đời sống

Nam Định Đồng Dế

Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Dức

Thủy Quân Lục Chiến VN

Tập Thể Chiến Sĩ VNCH

Thiết Giáp Binh QLVNCH

Truyền Tin QLVNCH

Trường Vỏ Bị Quốc Gia VN

 

Bauxite Việt Nam

Con Đường Việt Nam.

Dân Chủ ca

Dân Làm Báo

Đỗ Văn Phúc

KhoaHoc.net

Lực lượng Cứu Nguy Tổ Quốc

Ly Hương

saigonforsaigon.org

Sài Gòn báo

Saigon Times

Thư viện Việt Nam

Tự Do Ngôn Luận

Việt Nam Exodus

Việt Nam - Sài Gòn

Việt Vùng Vịnh

 

 

 

 

 

 

   

Không Quên Bạn Tù

Không Quên Đồng Bào Đau Khổ

     

DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về   baochinhviet@gmail.com