Các bài trong đề mục

Tài Liệu

theo thứ tự abc

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về baochinhviet@gmail.com.
DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Tổng Hội CTNCTVN

Bức Tường Thương Tiếc


Radio

RFA - Á Châu Tự Do

VOA - Tiếng Nói Hoa Kỳ

BBC - Đài Anh Tiếng Việt

RFI -  Đài Pháp Tiếng Việt

Little Saigon Radio

Đài Phật Giáo Việt Nam

Đài Đáp Lời Sông Núi

 


Trường
Võ Bị Quốc gia

Việt Nam

Lời mở đầu & Mục Lục

Chương 1. Nguyên nhân Trường Sĩ Quan Việt Nam Được thành lập.

Chương 2. Địa điểm xây dựng Trường Sĩ Quan Việt Nam

Chương 3. Hiện Trạng các cơ sở Trường tại Huế

Chương 4. Phương thức tuyển lựa Khóa Sinh

Chương 5. Tập tục sinh hoạt hàng ngày của Khoá Sinh

Chương 6. Những kỷ niệm chính khó quên về Khóa1 VBQGVN

Chương 7. Đôi lời kết luận

 

Phụ Bản  

Phụ Bản 1. Các vị Tướng xuất thân Khóa 1 Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam

 Phụ Bản 2. Liệt kê 35 Khóa Võ Bị Từ Huế đến Đà Lạt (1947-1975)

Phụ Bản 3. Các Chỉ Huy Trưởng Trường Võ Bị Quốc Gia

Phụ Bản 4. Các Tướng Lãnh tốt nghiệp Trường Vỏ Bị Quốc Gia

Các Tướng Lãnh tốt nghiệp Trường Võ Bị Quốc Gia

Khiết Châu Nguyễn-Huy Hùng (K1)
 

Khóa 1 Bảo Đại (Sau đổi tên thành Phan Bội Châu),

56 Sĩ Quan Tốt nghiệp có

-    Trung Tướng Nguyên Văn Thiệu

-    Trung Tướng Trần Văn Trung

-    Trung Tướng Đặng Văn Quang

-    Trung Tướng Nguyễn HữuCó

-    Trung Tướng Tôn Thất Đính

-    Thiếu Tướng Tôn Thất Xứng

-    Thiếu Tướng Nguyễn Văn Chuân

-    Thiếu Tướng Bùi Đình Đạm

-    Chuẩn Tướng Phan Xuân Nhuận

 

Khóa 2 Quang Trung,

103 Sĩ Quan Tốt nghiệp có:

-    Trung Tướng Ngô Du

-    Trung Tướng Nguyễn Văn Mạnh

-    Trung Tướng Trần Thanh Phong

-    Thiếu Tướng Huỳnh Văn Cao

-    Thiếu Tướng Hoàng Văn Lạc

-    Thiếu Tướng Nguyễn Thanh Sằng

-    Thiếu Tướng Hồ Văn Tố

-    Thiếu Tướng Lê Ngọc Triển

-    Chuẩn Tướng Nguyễn Thanh Hoàng

-    Chuẩn Tướng Le Trung Tường

 

Khóa 3 Trần Hưng Đạo,

107 Sĩ Quan Tốt nghiệp có:

-    Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm

-    Trung Tướng Lữ Lan

-    Trung Tướng Lâm Quang Thi

-    Trung Tướng Nguyễn Xuân Thịnh

-    Trung Tướng Nguyễn Văn Toàn

-    Thiếu Tướng Nguyễn Văn Hiếu

-    Thiếu Tướng Lâm Quang Thơ

-    Chuẩn Tướng Võ Dzinh

-    Chuẩn Tướng Lý Bá Hỷ

-    Chuẩn Tướng Nguyễn Ngọc Óanh

-    Chuẩn Tướng Nguyễn Văn Phước (Truy thăng)

  

Khóa 4 Lý Thường Kiệt,

90 Sĩ Quan Tốt nghiệp có:

-    Trung Tướng Nguyễn Văn Minh

-    Trung Tướng Nguyễn Viết Thanh

-    Thiếu Tướng Đào Duy Ân

-    Thiếu Tướng Nguyễn Cao

-    Thiếu Tướng Phan Đình Niệm

-    Chuẩn Tướng Đỗ Kiến Nhiễu

 

 

Khóa 5 Hoàng Diệu,

246 Sĩ Quan, Tốt nghiệp có:

-    Trung Tướng Phan Trọng Chinh

-    Trung Tướng Dư Quốc Đống

-    Trung Tướng Nguyễn Vĩnh Nghi

-    Trung Tướng Phạm Quốc Thuần

-    Thiếu Tướng Trần Bá Di

-    Thiếu Tướng Đỗ Kế Giai

-    Thiếu Tướng Lý Tòng Bá

-    Thiếu Tướng Chương Dzềnh Quay

-    Chuẩn Tướng Lê Văn Tư

-    Chuẩn Tướng Lê Đức Đạt (Truy thăng)

  

Khóa 6 Đinh Bộ Lĩnh,

181 Sĩ Quan Tốt nghiệp có:

-    Chuẩn Tướng Trần Quang Khôi

-    Chuẩn Tướng Trần Đình Thọ

-    Phó Đề Đốc Diệp Quang Thủy

  

Khóa 7 Ngô Quyền,

123 Sĩ Quan Tốt nghiệp có:

-    Thiếu Tướng Trương Quang Ân

-    Chuẩn Tướng Trần Văn Hai

-    Chuẩn Tướng Lê Văn Thân

  

Khóa 8 Hoàng Thụy Đông,

183 Sĩ Quan Tốt nghiệp có:

-    Thiếu Tướng Phạm Văn Phú

-    Chuẩn Tướng Lý Đức Quân (Truy thăng)

-    Chuẩn Tướng Cảnh Sát Huỳnh Thới Tây

  

Khóa 10 Trần Bình Trọng,

430 Sĩ Quan Tốt nghiệp có:

-    Thiếu Tướng Lê Minh Đảo

-    Chuẩn Tướng Vũ Văn Giai

-    Chuẩn Tướng Trần Văn Nhựt

-    Chuẩn Tướng Trương Hữu Đức (Truy thăng)

  

Khóa 12 Cộng Hòa,

147 Sĩ Quan Tốt nghiệp có:

-    Chuẩn Tướng Mạch Văn Trường

 

ooo0ooo

 

        .           

    K1: Tướng Nguyên Văn Thiệu      K1: Tướng Trần Văn Trung      K1: Tướng Đặng Văn Quang

 

 

                           

    K1: Tướng Nguyễn Hữu Có               K1: Tướng Tôn Thất Đính            K1: Tướng Tôn Thất Xứng

 

 

     

     K1:Tướng Ng. Văn Chuân        K1: Tướng Bùi Đình Đạm          K1: Tướng Phan Xuân Nhuận

 

 

                               

        K-2: Tướng Ngô Dzu                K-2:Tướng Nguyễn Văn Mạnh          K-2: Tướng Trần Thanh Phong

 

 

                                

K-2: Tướng Huỳnh Văn Cao         K-2: Tướng Hoàng Văn Lạc             K-2: Tướng Nguyễn Thanh Sằng

 

 

                                                          

         K2: Tướng Hồ Văn Tố                 K2: Tướng Lê Ngọc Triển          K-2: Tướng Lê Trung Tướng

 

                                  

   K3: T. Hoàng Xuân Lãm                  K3: Tướng Lữ Lan                           K3: Tướng Lâm Quang Thi

 

 

                                                

     K3: T. Nguyễn Xuân Thịnh         K3: Tướng Nguyễn Văn Toàn           K3: Tướng Nguyễn Văn Hiếu

 

 

                 

      K3: Tướng Lâm Quang Thơ                   K3: Tướng Võ Dinh                  K3: Tướng Lý Bá Hỷ

 

 

          

     K3: Tướng Nguyễn Ngọc Oánh     K3: Tướng Nguyễn Văn Phước   K4: Tướng Nguyễn Viết Thanh

 

 

             

   K3: Tướng Nguyễn Văn Phước       K4: Tướng Nguyễn Viết Thanh          K4: Tướng Đào Duy Ân

 

 

                      

          K4: Tướng Nguyễn Cao             K4: Tướng Phan Đình Niệm           K4: Tướng Đỗ Kiến Nhiễu

 

 

               

           K5: Phan Trọng Chinh               K5: Tướng Dư Quốc Đống       K5: Tướng Nguyễn Vĩnh Nghi

 

 

         

     K5: Tướng Phạm Quốc Thuần        K5: Tướng Trần Bá Di                K5: Tướng Đỗ Kế Giai

 

 

              

          K5: Tướng Lý Tòng Bá          K5: Tướng Chương Dzềnh Quay        K5: Tướng Lê Văn Tư

 

 

                  

             K5: Tướng Lê Đức Đạt           K6: Tướng Trần Quang Khôi      K6: Tướng Trần Đình Thọ

 

 

            

   K6: Phó Đề Đốc Diệp Quang Thủy   K7: Tướng Trương Quang Ân        K-7: Tướng Trần Văn Hai

 

 

               

       K7: Tướng Lê Văn Thân                 K8: Tướng Phạm Văn Phú           K8: Tướng Lý Đức Quân

 

 

                     

      K8: Tướng Huỳnh Thới Tây          K10: Tướng Lê Minh Đảo          K10: T. Vũ v Giai Và TT Thiệu

 

 

                      

    K10: Tướng Trần Văn Nhựt        K10: Tướng Trương Hữu Đức     K12: Tướng Mạch Văn Trường

 

 

Hy vọng những điều kể lể dài dòng chân thật trên đây của Tôi giải tỏa được tất cả những gì mọi người muốn biết về Khoá 1 đứa con đầu lòng của Trường Mẹ Võ bị Quốc gia Việt Nam.

Chào thân mến, Chúc Quý Đồng Môn cùng Bảo quyến luôn dồi dào sức khoẻ và hàng ngày gặp mọi điều may mắn an lành hạnh phúc như ý.

KHIẾT CHÂU NGUYỄN-HUY HÙNG (K1)

Nam California, Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ ./.

 

Web VN

  Sài Gòn Báo

Biệt Động Quân VNCH

Cựu SVSQ T. Đức Úc Châu

Cựu SVSQ T. Đức Nam CA

Đại Tá Nguyễn Huy Hùng

Hội Ái Hửu SVSQ TB Thủ Đức

Hội văn hóa người Việt Tự Do

Khoa học và đời sống

Nam Định Đồng Dế

Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Dức

Thủy Quân Lục Chiến VN

Tập Thể Chiến Sĩ VNCH

Thiết Giáp Binh QLVNCH

Truyền Tin QLVNCH

Trường Vỏ Bị Quốc Gia VN

 

Bauxite Việt Nam

Con Đường Việt Nam.

Dân Chủ ca

Dân Làm Báo

Đỗ Văn Phúc

KhoaHoc.net

Lực lượng Cứu Nguy Tổ Quốc

Ly Hương

saigonforsaigon.org

Sài Gòn báo

Saigon Times

Thư viện Việt Nam

Tự Do Ngôn Luận

Việt Nam Exodus

Việt Nam - Sài Gòn

Việt Vùng Vịnh

 

 

 

 

 

 

   

Không Quên Bạn Tù

Không Quên Đồng Bào Đau Khổ

     

DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về   baochinhviet@gmail.com