Các bài trong đề mục

Tài Liệu

theo thứ tự abc

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về baochinhviet@gmail.com.

TổngHội | KhuHội | DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý |

Tổng Hội CTNCTVN

Bức Tường Thương Tiếc


Radio

Radio Việt Nam Hải Ngoại

RFA - Á Châu Tự Do

VOA - Tiếng Nói Hoa Kỳ

BBC - Đài Anh Tiếng Việt

RFI -  Đài Pháp Tiếng Việt

Little Saigon Radio

Đài Phật Giáo Việt Nam

Đài Đáp Lời Sông Núi

 


Các bài đã đăng

Trong năm 2010

Trong năm 2011

Trong năm 2012

Trong năm 2013

Trong năm 2014

Trong năm 2015

 

Tháng 01 năm 2016

Tháng 02 năm 2016

Tháng 03 năm 2016

Tháng 04 năm 2016

Tháng 05 năm 2016

Tháng 06 năm 2016

Tháng 07 năm 2016

Tháng 08 năm 2016

Tháng 09 năm 2016

Tháng 10 năm 2016

Tháng 11 năm 2016

Tháng 12 năm 2016

 

Các vị Chỉ Huy Trưởng liên tiếp và thời gian phục vụ

Trần Thế Cung

 Kể từ ngày thành lập cho đến năm 1975, đã trải qua 18 vị Chỉ Huy Trưởng (trong đó Thiếu Tướng Bùi Hữu Nhơn hai lần đảm nhiệm chức vụ).

 1. Thiếu Tướng Georges Bouillet (Thủ Đức): 1-10-1951

 2. Thiếu Tá Tilly (Nam Định): 1-10-1951

 3. Đại Tá Chalandon (Nam Định & Thủ Đức): 5-1-1952

 4. Đại Tá Phạm Văn Cảm: 01-11-1953 đến ngày 30-9-1956.

 5. Thiếu Tướng Lê Văn Nghiêm: 30-9-1956

 6. Đại Tá Nguyễn Văn Chuân: 26-5-1961

 7. Thiếu Tưống Hồ Văn Tố: 27-7-1961

 8. Đại Tá Phan Đình Thứ, tự Lam Sơn: 19-5-1962

 9. Thiếu Tướng Trần Ngọc Tám: 3-11-1963

10. Đại Tá Bùi Hữu Nhơn: 7-4-1964  

11. Chuẩn Tướng Cao Hảo Hớn: 20-11-1964

12. Đại Tá Trần Văn Trung: 20-5-1965

13. Thiếu Tướng Bùi Hữu Nhơn: 2-12-1966

14. Đại Tá Lâm Quang Thơ: 14-4-1967

15. Thiếu Tướng Phạm Quốc Thuần: 20-8-1969

16. Trung Tướng Nguyễn Văn Minh: 31-10-1973

17. Trung Tướng Nguyễn Vĩnh Nghi: 1-11-1974

18. Đại Tá Trần Đức Minh: 4-4-1975 đến 30-4-1975

   

                 Đại Tá Phạm Văn Cảm                     Thiếu Tướng Lê Văn Nghiêm

 

 

             

     Đại Tá Nguyễn Văn Chuân                    Thiếu Tướng Hồ Văn Tố

 

                                

Đại Tá Phan Đình Thứ, tự Lam Sơn            Thiếu Tướng Trần Ngọc Tám

.    

                              

    Chuẩn Tướng Bùi Hữu Nhơn                           Thiếu Tướng Cao Hảo Hớn

 

                           

        

           Chuẩn Tướng Trần Văn Trung                     Chuẩn Tướng Lâm Quang Thơ

 

                      

   Trung Tướng Phạm Quốc Thuần                 Trung Tướng Nguyễn Văn Minh

 

                             

                                         

 Trung Tướng Nguyễn Vĩnh Nghi                              Đại Tá Trần Đức Minh

Xem tiếp phần 5: Các vị Tướng xuất thân từ Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức >>

Media

Bài giảng lễ các Thánh trước mộ cụ G.B Ngô Đình Diệm 01.11.2013

GS Trần Phương phát biểu tại Hà nội

CNXH được đưa ra chỉ để bịp thiên hạ

CNXH đã thất bại! Chủ nghĩa cộng sản là ảo tưởng!

Chúng ta tự lừa dối chúng ta và chúng ta lừa dối người khác

 

SBTN SPECIAL:

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P1)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P2)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P3)

Đón Đinh Nhật UY ra khỏi chuồng cọp

Phát thanh Khối 8406 -18.10.2013

http://www.whitehouse.gov/share/the-shutdown-is-over

Hình Nhớ Người Thương Binh & Tri Ân Chiến Sĩ VNCH

Trung úy phi công Nguyễn Văn Lộc _ binh chủng Không Quân

Lịch sử chính xác sự thật vHồ Chí Minh

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P1)

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P2)

 

 

Hồi Ký

Nguyễn Mạnh Tường: Kẻ bị mất Thông Công ||

Nguyễn Huy Hùng: Hồi Ức Tù Cải Tạo

Đỗ Văn Phúc - Cuối Tầng Địa Ngục

Nguyễn Huy Hùng: Những dòng ký ức Tù

Duyên Anh: Trại Tập Trung ||  Đồi Fanta

Aleksandr I. Solzhenitsyn: Quần đảo ngục tù

Đặng Chí Bình: Thép Đen

LM Nguyễn Hữu Lễ: Tôi Phải Sống

 

Web VN

Sài Gòn Báo

Biệt Động Quân VNCH

Cựu SVSQ T. Đức Úc Châu

Cựu SVSQ T. Đức Nam CA

Đại Tá Nguyễn Huy Hùng

Hội Ái Hửu SVSQ TB Thủ Đức

Hội văn hóa người Việt Tự Do

Khoa học và đời sống

Nam Định Đồng Dế

Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Dức

Thủy Quân Lục Chiến VN

Tập Thể Chiến Sĩ VNCH

Thiết Giáp Binh QLVNCH

Truyền Tin QLVNCH

Trường Vỏ Bị Quốc Gia VN

 

Bauxite Việt Nam

Con Đường Việt Nam.

Dân Chủ ca

Dân Làm Báo

Đỗ Văn Phúc

KhoaHoc.net

Lực lượng Cứu Nguy Tổ Quốc

Ly Hương

Sài Gòn báo

Saigon Times

Thư viện Việt Nam

Tự Do Ngôn Luận

Việt Nam Exodus

Việt Nam - Sài Gòn

Việt Vùng Vịnh

 

Không Quên Bạn Tù

Không Quên Đồng Bào Đau Khổ

     

DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về   baochinhviet@gmail.com

Copyright © 2001 by Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam

All rights reserved.  Revised: 16 Oct 2017 10:15 PM