Các bài trong đề mục

Tài Liệu

theo thứ tự abc

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về baochinhviet@gmail.com.

TổngHội | KhuHội | DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý |

Tổng Hội CTNCTVN

Bức Tường Thương Tiếc


Radio

Radio Việt Nam Hải Ngoại

RFA - Á Châu Tự Do

VOA - Tiếng Nói Hoa Kỳ

BBC - Đài Anh Tiếng Việt

RFI -  Đài Pháp Tiếng Việt

Little Saigon Radio

Đài Phật Giáo Việt Nam

Đài Đáp Lời Sông Núi

 


Các bài đã đăng

Trong năm 2010

Trong năm 2011

Trong năm 2012

Trong năm 2013

Trong năm 2014

Trong năm 2015

 

Tháng 01 năm 2016

Tháng 02 năm 2016

Tháng 03 năm 2016

Tháng 04 năm 2016

Tháng 05 năm 2016

Tháng 06 năm 2016

Tháng 07 năm 2016

Tháng 08 năm 2016

Tháng 09 năm 2016

Tháng 10 năm 2016

Tháng 11 năm 2016

Tháng 12 năm 2016

 

THÀNH-QUẢ CỦA TRƯỜNG BỘ-BINH THỦ-ĐỨC

Trần Thế Cung

Từ năm 1951 đến năm 1975, qua 24 năm đào tạo, đã có 87 khóa SQ/TB với 99,223 sĩ quan. Trong đó khoảng 15,000 nguời biệt-phái về các ngành chuyên môn (hầu hết là giáo chức. Đặc-biệt trong năm 1972 có 15 khóa SQTB thụ-huấn tại Nha-Trang và Thủ-Đức. Kể từ tháng 1-1968 đến tháng 12-1973, trong việc tiếp sức trường Bộ-binh Thủ-Đức, riêng trường Hạ Sĩ-quan Đồng-Đế Nha-Trang đã đào-tạo được 12,000 sĩ-quan trừ-bị. Ngoài ra, trường Bộ-binh Thủ-Đức còn phụ trách huấn luyện các khóa như sau:

     - Khóa Đại Đội Trưởng: 44 khóa với 5,000 sĩ quan

     - Khóa Tiểu Đoàn Trưởng và Bộ Binh Cao Cấp: 18 khóa với 1,500 sĩ quan.

Các khóa khác:

     - Khóa Hoàn Hảo sĩ quan Địa Phương Quân

     - Khóa bổ túc quân sự cho Sĩ quan Y, Dược sĩ trưng tập.

     - Khóa đào tạo Huấn luyên viên cho hàng ngàn sĩ quan Không Quân, Hải Quân và Cảnh Sát Quốc Gia.

     Theo niên giám ngày 31-1-1974, thì có 23/81 tướng lãnh xuất thân từ trường Bộ Binh.

     Ngày 12-4-1954, lệnh động viên lớp tuổi 21 đến 23 vào khóa 4 với tổng số là 1,250 người. Vì Trường Thủ Đức không đủ phòng ốc, cho nên 250 người được gởi tới học tại trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt. Học xong, trở về Thủ Đức làm lễ mãn khóa.

     Rời Thủ Đức có người thành chiến tướng

     Cũng có người thành chiến sĩ vô danh.

     Đời binh nghiệp là đường sát nghiệp

     “Nhất tướng công thành vạn cốt khô.”

 

DANH SÁCH CÁC KHÓA

TRƯỜNG SĨ QUAN TRỪ BỊ THỦ ĐỨC

Khóa

Ngày Nhập

Ngày Mãn

Tên Khóa

Thủ Khoa

1

Nam Định

15/10/1951

15/06/1952

Lê Lợi

Nguyễn Duy Hinh

1

Thủ Đức

15/10/1951

15/06/1952

Lê Văn Duyệt

Phạm Kim Quy

2

Thủ Đức

01/10/1952

01/04/1953

Phụng Sự

Nguyễn Thành Huê

 3

Thủ Đức

01/04/1953

01/11/1953

Đống Đa

Phạm Văn Mân

 3

Phụ ThĐức

01/09/1953

16/03/1954

Đống Đa

Nguyễn Cao Trường

 4

Thủ Đức

01/12/1953

01/06/1954

Cương Quyết

Nguyễn Văn Hai

 4

Phụ ThĐức

16/03/1954

01/10/1954

Cương Quyết 2

Nguyễn Thanh Nguyên

 5

Thủ Đức

16/06/1954

01/02/1955

Vì Dân

Nguyễn Văn Minh

 6

Thủ Đức

25/03/1957

08/03/1958

Cộng Hòa

Phạm Văn Vĩnh

 7

Thủ Đức

25/06/1958

10/06/1959

Nhân Vị

Nguyễn Hữu Phú

 8

Thủ Đức

02/03/1959

07/03/1960

Bạch Đằng

Phạm Thanh Nhân

 9

Thủ Đức

12/10/1959

14/11/1960

Đoàn Kết

Lương Văn Hòa

10

Thủ Đức

20/06/1960

14/06/1961

Thành Tín

Huỳnh Văn Be

11

Thủ Đức

09/01/1961

22/12/1961

Đồng Tiến

Trần Văn An

12

Thủ Đức

23/101961

01/08/1962

Trần Hưng Đạo

Nguyễn Ngọc Linh

13

Thủ Đức

15/03/1962

28/12/1962

Ấp Chiến Lược

Trương Đình Ngữ

14

Thủ Đức

17/09/1962

14/06/1963

Nhân Trí Dũng

Nguyễn Ngọc Diệp

15

Thủ Đức

25/02/1963

27/11/1963

Cách Mạng

Nguyễn Lương Y

16

Thủ Đức

09/01/1963

30/04/1964

Võ Tánh

Mai Văn Men

17

Thủ Đức

13/01/1964

22/10/1964

Nguyễn Th Học

Nguyễn Văn Long

18

Thủ Đức

08/06/1964

18/03/1965

Phan Văn Trị

Trần Văn Ngôn

19

Thủ Đức

23/11/1964

27/08/1965

Nguyễn Huệ

Trần Sách Dọc

20

Thủ Đức

12/04/1965

22/12/1965

Xây Dựng

Lý Công Thuần

20

Phụ ThĐức

01/07/1965

01/04/1966

 

 

21

Thủ Đức

01/08/1965

19/10/1966

 

23

Thủ Đức

01/09/1966

06/06/1967

 

24

Thủ Đức

01/01/1967

01/09/1967

 

25

Thủ Đức

12/04/1967

05/01/1968

 

 

26

Thủ Đức

09/01/1967

08/06/1968

 

                 

27

Thủ Đức

26/12/1967

01/08/1968

 

Châu Minh Ba

 

Các Khóa sau đánh số theo năm học:

Năm 1968 có 5 khóa :

Khóa 1/68 tại Nha Trang

Khóa 2/68 tại Nha Trang

Khóa 3/68 tại Thủ Ðức

Khóa 4/68 tại Thủ Ðức

Khóa 5/68 tại Thủ Ðức có 8 đai đội, sĩ số khoảng 1,500 người.  Mãn khóa tại Quang Trung ngày 28 tháng 7, 1968, giai đoạn 2 tại Thủ Ðức từ 8 tháng, 10 1968 đến 25 tháng 1, 1969. Thủ khoa là Chuẩn úy Nguyễn Ðình Mô. 

Khóa 6/68

Khóa 7/68 tại Thủ Ðức

Khóa 8/68 tại Thủ Ðức

Khóa 9/68 tại Thủ Ðức

 

Năm 1969 có 6 khóa :

Khóa 1/69 tại Thủ Ðức

Khóa 2/69 tại Nha Trang

Khóa 3/69 tại Thủ Ðức gồm 5 đại đội, mỗi đại đội có 200 người, sĩ số là 1,000 SVSQ. Khóa này khai giảng vào tháng 3 và mãn khóa vào khoảng tháng 10, 1969.

Khóa 4/69 tại Thủ Ðức, mãn khóa tháng 7, 1970.

Khóa 5/69 tại Thủ Ðức

Khóa 6/69 tại Thủ Ðức, khai giảng tháng 7, 1970

 

Năm 1970 có 6 khóa :

Khóa 1/70

Khóa 2/70

Khóa 3/70

Khóa 4/70

Khóa 5/70

Khóa 6/70, 1650 SVSQ

 

Năm 1971 có 5 khóa:

Khóa 1/71

Khóa 2/71

Khóa 3/71

Khóa 4/71 tại Thủ Ðức, khai giảng ngày 22 tháng 8, 1971 đến ngày 2 tháng 5, 1972, tổng cộng hơn 8 tháng. Có tên là Khóa Bình Long Anh Dũng

Khóa 5/71, Tổng số khoảng 500 SVSQ, mà 1/5 thuộc thành phần giáo chức nhưng trước ngày mãn khóa có một số được trả về nhiệm sở cũ. thời gian, địa điểm, ngày khai giảng, mãn khóa, thủ khoa được bổ sung về ngành HCTC. Khóa này có tên là Kontum kiêu hùng.

 

Năm 1972 có 15 khóa :

Tất cả đều tham dự chiến dịch, chia làm nhiều toán khoảng 4, 5 người đi với Ðịa phương quân và nghĩa quân để tác động tinh thần và phổ biến hiệp định Paris. Thời gian học quân sự và chiến dịch khoảng một năm.

Khóa 1/72 tại Nha Trang, do Đại tá Bùi Trạch Dần, Liên đoàn trưởng, phụ trách. Khai giảng... Lẽ ra mãm khóa ngày 8 tháng 12, 1972, nhưng vì Hiệp Ðịnh Paris nên mãi đến tháng 3, 1973 mới mãn khóa. Sĩ số khoảng 700 SVSQ, hầu hết là sinh viên Kiến Trúc nhập ngũ theo lệnh tổng động viên.

Khóa 2/72

Khóa 3/72

Khóa 4/72

Khóa 5A/72

Khóa 5B/72

Khóa 6/72 Nha Trang (Thiếu tướng    Văn  Cảnh  CHT Trường Ðồng Ðế)

Khóa 7/72

Khóa 8/72

Khóa 9A/72

Khóa 9B/72

Khóa 9C/72, Thủ Ðức

Khóa 10/72

Khóa 11/72 tại Nha Trang, sĩ số 922 người. Khai giảng 16-10-1972, mãn khóa 2-6-1973

Khóa 12/72

 

Năm 1973 có 8 khóa:

Khóa 1/73 tại Thủ Ðức

Khóa 2/73 tại Thủ Ðức

Khóa 3/73 tại Long Thành

Khóa 4/73

Khóa 5/73

Khóa 6/73

Khóa 7/73 Rất đông sinh viên SQ có bằng Cử nhân và Cao học, một số lớn xin gia nhập ngành  Quân  Cảnh  và Ðịa phương quân. Khóa học trên 11 tháng kể cả thời  gian  đi  chiến dịch lấn đất, giành dân.

Khóa 8/73

 

Năm 1974 có 3 khóa :

Khóa 1/74 tại Long Thành

Khóa 2/74 tại Long Thành

Khóa 3/74 tại Long Thành

                                                                                                                 

 

  

   

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Lược Sử Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa” được biên soạn bởi Cựu Đại Tá Trần Ngọc     Thống, Cựu Thiếu Tá Hồ Đắc Huân và Cố Trung Úy Lê Đình Thụy

- “Bản Phúc trình của James Nach” the RVNAF reserve officer schools at Thu Duc and Nam Dinh”

- The National Military Academy and Its Prominent Graduates, James Nach, American Embassy Saigon, Airgram A-95, May 13, 1974; Origins of the Vietnamese National Army, Its Officer Corps and Its Military Schools, James Nach, airgram A-131, no date

- Phạm-Văn-Sơn và Lê-Văn-Bân : Quân-Sử III, 1972, Bộ Tổng Tham-Mưu QLVNCH

- Lược sử Trường Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức của Cựu Đại Tá Hà Mai Việt

        - Đặc San Bộ Binh Số Đặc Biệt khóa 8 / 72 (khóa Bất Khuất)                    

Trần Thế Cung

Media

Bài giảng lễ các Thánh trước mộ cụ G.B Ngô Đình Diệm 01.11.2013

GS Trần Phương phát biểu tại Hà nội

CNXH được đưa ra chỉ để bịp thiên hạ

CNXH đã thất bại! Chủ nghĩa cộng sản là ảo tưởng!

Chúng ta tự lừa dối chúng ta và chúng ta lừa dối người khác

 

SBTN SPECIAL:

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P1)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P2)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P3)

Đón Đinh Nhật UY ra khỏi chuồng cọp

Phát thanh Khối 8406 -18.10.2013

http://www.whitehouse.gov/share/the-shutdown-is-over

Hình Nhớ Người Thương Binh & Tri Ân Chiến Sĩ VNCH

Trung úy phi công Nguyễn Văn Lộc _ binh chủng Không Quân

Lịch sử chính xác sự thật vHồ Chí Minh

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P1)

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P2)

 

 

Hồi Ký

Nguyễn Mạnh Tường: Kẻ bị mất Thông Công ||

Nguyễn Huy Hùng: Hồi Ức Tù Cải Tạo

Đỗ Văn Phúc - Cuối Tầng Địa Ngục

Nguyễn Huy Hùng: Những dòng ký ức Tù

Duyên Anh: Trại Tập Trung ||  Đồi Fanta

Aleksandr I. Solzhenitsyn: Quần đảo ngục tù

Đặng Chí Bình: Thép Đen

LM Nguyễn Hữu Lễ: Tôi Phải Sống

 

Web VN

Sài Gòn Báo

Biệt Động Quân VNCH

Cựu SVSQ T. Đức Úc Châu

Cựu SVSQ T. Đức Nam CA

Đại Tá Nguyễn Huy Hùng

Hội Ái Hửu SVSQ TB Thủ Đức

Hội văn hóa người Việt Tự Do

Khoa học và đời sống

Nam Định Đồng Dế

Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Dức

Thủy Quân Lục Chiến VN

Tập Thể Chiến Sĩ VNCH

Thiết Giáp Binh QLVNCH

Truyền Tin QLVNCH

Trường Vỏ Bị Quốc Gia VN

 

Bauxite Việt Nam

Con Đường Việt Nam.

Dân Chủ ca

Dân Làm Báo

Đỗ Văn Phúc

KhoaHoc.net

Lực lượng Cứu Nguy Tổ Quốc

Ly Hương

Sài Gòn báo

Saigon Times

Thư viện Việt Nam

Tự Do Ngôn Luận

Việt Nam Exodus

Việt Nam - Sài Gòn

Việt Vùng Vịnh

 

Không Quên Bạn Tù

Không Quên Đồng Bào Đau Khổ

     

DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về   baochinhviet@gmail.com

Copyright © 2001 by Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam

All rights reserved.  Revised: 16 Oct 2017 10:15 PM