Các bài trong đề mục

Hồi Ký & Tùy Bút

theo thứ tự abc

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về baochinhviet@gmail.com.
DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Tổng Hội CTNCTVN

Bức Tường Thương Tiếc


Radio

RFA - Á Châu Tự Do

VOA - Tiếng Nói Hoa Kỳ

BBC - Đài Anh Tiếng Việt

RFI -  Đài Pháp Tiếng Việt

Little Saigon Radio

Đài Phật Giáo Việt Nam

Đài Đáp Lời Sông Núi

 


  Những   Thiên 
    Đường  Mù   

Lời mở đầu & Mục Lục

Chương 01

Chương 02

Chương 03

Chương 04

Chương 05

Chương 06

Chương 07

Chương 08

Chương 09

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Dương Thu Hương

Những Thiên Đường Mù

 

Lời Mở Đầu

Theo Wikipedia:

Early life

Born in 1947 in Thai Binh a province in northern Vietnam, Dương came of age just as the Vietnam War was turning violent. At the age of twenty, when she was a student at Vietnamese Ministry of Culture’s Arts College, Dương Thu Hương volunteered to serve in a women’s youth brigade on the front lines of “The War Against the Americans".

Dương spent the next seven years of the war in the jungles and tunnels of Bình Trị Thiên, the most heavily bombarded region of the war. Her mission was to “sing louder than the bombs” and to give theatrical performances for the North Vietnamese troops, but also to tend to the wounded, bury the dead, and accompany the soldiers along. She was one of three survivors out of the forty volunteers in that group.

She was also at the front during China’s attacks on Vietnam in 1979 during the short-lived Sino-Vietnamese War. However, in the period after Vietnam’s reunification in 1975, Dương became increasingly outspoken and critical about the repressive atmosphere created by the Communist government.

Upon seeing the conditions in the South – compared with the North – she began speaking out against the communist government.

Writings

Her first novels, Journey in Childhood (Hành trình ngày thơ ấu, 1985), Beyond Illusions (Bên kia bờ ảo vọng, 1987),[1] Paradise of the Blind (Những thiên đường mù, 1988)[2] and The Lost Life (Quãng đời đánh mất, 1989) were published in her native Vietnam and soon became bestsellers in Vietnam before they were banned.

The third one was also the first Vietnamese novel ever published in the United States in English.[3] But her next three books — Novel Without a Name (Tiểu thuyết vô đề, 1991),[4] Memories of a Pure Spring (2000),[5] and No Man's Land (Chốn vắng, 2002)[6] — have been published only in foreign countries and was made a Chevalier of the Ordre des Arts et des Lettres by the French government (1994).[7] She earlier wrote a number of short stories and screenplays.

One story, "Reflections of Spring," was translated by Linh Dinh and included in the anthology, Night, Again: Contemporary Fiction from Vietnam (Seven Stories Press 2006).

The latest novel No Man's Land (Terre des oublis in French), perhaps her most successful, was in the final list of the prize Femina 2006 and received the Grand prix des lectrices de Elle in 2007.

Mục Lục "Những Thiên Đường Mù"

Chương01 || Chương02 || Chương03 || Chương04 || Chương05 || Chương06 Chương07 || Chương08 || Chương09 || Chương10 || Chương11 || Chương12 Chương13 || Chương14 ||

Hết trang Lời Mở Đầu và Mục Lục xin xem và nghe  Chương 1 >>

 

 

 


Hồi Ký & Tùy Bút

 

Dương Thu Hương

Những Thiên Đàng Mù (có phần diễn đọc)

 

KALE

Hồi ký 17 năm trong các trại "Cải Tạo" của cộng sản Việt Nam ̣(có phần diễn đọc)

 

Nguyễn Huy Hùng

Duyên Nợ Truyền Tin

 

Trần Đĩnh:

Đèn Cù

 

Nguyễn Công Trứ:

Vượt Qua Gian Khổ

 

Nguyễn Trung Tôn:

Những bài học trong chốn lao tù

 

Đổ Văn Phúc:

Cuối tầng địa ngục

 

Duyên Anh:

Đồi Fanta

 

Vũ Thư Hiên:

Đêm giữa ban ngày

 

Ngô Xuân Tâm:

Hai trường hợp ngộ độc

 

Nguyễn Huy Hùng:

Hồi ức tù cải tạo

 

Nguyễn Mạnh Tường:

Kẽ bị mất Phép Thông Công

 

Nguyễn Văn Quí:

Mê Hồn Trận

 

Nguyễn Huy Hùng:

Những dòng ký ức tù

 

Aleksandr I. Solzhenitsyn:

Quần đảo ngục tù

 

Đặng Chí Bình:

Thép đen

 

Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ:

Tôi phải sống

 

Duyên Anh:

Trại Tập Trung

 

 

 

 

 

 

 

   

Không Quên Bạn Tù

Không Quên Đồng Bào Đau Khổ

     

DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về   baochinhviet@gmail.com