Các bài trong đề mục

Hồi Ký & Tùy Bút

theo thứ tự abc

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về baochinhviet@gmail.com.
DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Tổng Hội CTNCTVN

Bức Tường Thương Tiếc


Radio

RFA - Á Châu Tự Do

VOA - Tiếng Nói Hoa Kỳ

BBC - Đài Anh Tiếng Việt

RFI -  Đài Pháp Tiếng Việt

Little Saigon Radio

Đài Phật Giáo Việt Nam

Đài Đáp Lời Sông Núi

 


Thư Gởi

Người Lính Quân Đội

Nhân Dân Việt Nam

Lời mở đầu & Mục Lục

Thư số 01  || Thư số 02

Thư số 03  || Thư số 04

Thư số 05  ||  Thư số 06

Thư số 07  ||  Thư số 08

Thư số 09  ||  Thư số 10

Thư số 11  ||  Thư số 12

Thư số 13  ||  Thư số 14

Thư số 15  ||  Thư số 16

Thư số 17  ||  Thư số 18

 Thư số 19  ||  Thư số 19a

Thư số 19b || Thư số 20

Thư số 21   || Thư số 21a

Thư số 22  || Thư số 22a

 Thư số 23  ||  Thư số 24

 Thư số 24a ||  Thư số 25

Thư số 26  ||  Thư số 27

Thư số 28  ||  Thư số 28a

Thư số 29  ||  Thư số 30

Thư số 31 ||  Thư số 31a

Thư số 31b || Thư số 31c

Thư số 32  || Thư số 32a

  Thư số 33  || Thư số 33a

Thư số 33b ||  Thư số 34

Thư số 35  || Thư số 35a

Thư số 35b ||  Thư số 36

Thư số 36a ||  Thư số 36b

  Thư số 37  ||  Thư số 37a

Thư số 37b ||  Thư số 38

  Thư số 39  ||  Thư số 39a  

Thư số 40  ||  Thư số 41  

Thư số 42  ||  Thư số 43  

Thư số 44  ||  Thư số 44a 

Thư số 44b ||  Thư số 45

Thư số 45a  || Thư số 45b

Thư số 46  || Thư số 46a

Thư số 47 || Thư số 48

Thư số 48a || Thư số 49

Thư số 50  || Thư số  51

 Thư số 52  || Thư số 52a

Thư số 53 || Thư số 53a

Thư số 54  || Thư số 55

 Thư số 56  ||  Thư số 57

Thư số 57a || Thư số 58

Thư số 59 || Thư số 60

Thư số 61 || Thư số 62

Thư số 63 || Thư số 64

Thư số 65 || Thư số 66

 

 

Thư gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

 Phạm Bá Hoa

 Tôi chào đời năm 1930, vào quân đội Việt Nam Cộng Hòa năm 1954, chống lại cuộc chiến tranh do nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa gây ra. Trong bang giao quốc tế, quốc gia này đánh chiếm quốc gia kia, không có tên gọi nào khác ngoài hai chữ “xâm lăng”. Sau ngày 30/4/1975, lãnh đạo cộng sản Việt Nam với lòng thù hận đã đày đọa chúng tôi trong hơn 200 trại tập trung mà họ gọi là trại cải tạo, hằng trăm Bạn tôi đến 17 năm, riêng tôi là 12 năm 3 tháng. Tuy tên Quốc Gia và Quân Lực mà tôi phục vụ không còn nữa, nhưng linh hồn trong Quốc Kỳ Nền Vàng Ba Sọc Đỏ vẫn nguyên vẹn trong tôi. Tôi không hận thù lãnh đạo Các Anh, nhưng tôi không bao giờ quên quá khứ đau thương tàn bạo mà họ gây ra cho Tổ Quốc và Dân Tộc! Vì vậy mà tôi chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ về Việt Nam cho đến khi quê hương tôi có một chế độ dân chủ tự do thật sự.

Xin gọi chung Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam là Các Anh để tiện xưng hô. Chữ “Các Anh” viết hoa, bao gồm từ người lính đến các cấp chỉ huy, ngoại trừ lãnh đạo cấp Sư Đoàn, Quân Đoàn, Quân Chủng, Bộ Tổng Tham Mưu, và Bộ Quốc Phòng. Là Người Lính trong quân đội “Nhân Dân”, Các Anh phải có trách nhiệm bảo vệ Tổ Quốc Nhân Dân, vì Tổ Quốc với Nhân Dân là trường tồn, trong khi đảng cộng sản hay bất cứ đảng nào cầm quyền cũng chỉ một giai đoạn của lịch sử, và nội dung tôi gởi đến Các Anh được đặt trên căn bản đó.

Quan Điểm làm nên cho những Lá Thư

Lời nói đầu

Thưa quí vị quý bạn.

Trong cuộc chiến góp phần vào công cuộc dân chủ hóa chính trị Việt Nam từ sau ngày 30/4/1975, tôi tin là có nhiều tổ chức, nhiều nhóm, nhiều cá nhân, đã và đang hoạt động với những phương thức khác nhau tùy quan niệm của cá nhân hay nhóm lãnh đạo. Cho dù theo quan niệm nào đi nữa, tôi tin là có chung một mục đích “góp phần xây dựng một xã hội dân chủ pháp trị trên quê hương Việt Nam”.

Ngày 28/4/2009, tôi nhờ đưa lên Diễn Đàn bài viết “Quan Niệm Dân Chủ Hóa Việt Nam”. Trong một quan niệm chung của bài viết, có quan niệm riêng cho từng lãnh vực, và quan niệm “truyền đạt tin tức về trong nước”là một trong những lãnh vực đó. Những tin tức truyền đạt, tôi quan niệm như những “loại đạn chiến lược”, và “khẩu súng bắn” các loại đạn đó chính là internet mà tôi gọi là “vũ khí chiến lược”.

Sử dụng những loại “đạn chiến lược” bằng mọi cách khác nhau “bắn” (chuyển tin) về trong nước cho các thành phần xã hội, từ cá nhân đến tổ chức, từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến cao nguyên, từ đảng viên đến viên chức, từ học sinh sinh viên đến lực lượng đấu tranh dân chủ, từ báo chí đến những trang blog, từ công an đến quân đội, từ lãnh đạo trung ương xuống đến hạ tầng cơ sở, từ du học sinh đến các cơ quan ngoại giao của cộng sản Việt Nam tại ngoại quốc. Hiện nay, Cộng Đồng chúng ta tị nạn cộng sản tại hải ngoại có trong tay “các loại đạn vượt bức tường lửa, phá thủng những bức màn bịt tai bịt mắt giúp người dân nghe và thấy được bản chất độc tài của lãnh đạo cộng sản Việt Nam, tàn bạo nghiệt ngã với đồng bào nhưng vô cùng khiếp nhược với Trung Cộng. Dưới đây là “các loại đạn chiến lược” trong quan niệm,gồm:

 “Đạn chiến lược về giáo dục”

 “Đạn chiến lược về nhân quyền”.

 “Đạn chiến lược về lãnh thổ”.

 “Đạn chiến lược về tham nhũng”.

 ”Đạn chiến lược về tội ác buôn người”..

 “Đạn chiến lược về bang giao quốc tế”.

Cộng với chiến lược tại hải ngoại, là vận động quốc tế. Tôi nghĩ rằng, với một tổ chức nào đó có uy tín tại hải ngoại, sử dụng loại “vũ khí chiến lược” là internet, bắn các loại “đạn chiến lược”đúng vào các “mục tiêu chiến lược cuối cùng” là sự sụp đổ của chế độ cộng sản, rất hy vọng  được các thành phần trong xã hội hưởng ứng, và đồng loạt đứng dậy giật sập chế độ độc tài. Từ đó, một chánh phủ lâm thời do những vị trong thành phần đấu tranh trong nước lãnh đạo được hình thành, với sự hỗ trợ mạnh mẽ của Cộng Đồng Việt Nam tị nạn cộng sản tại hải ngoại, cùng nhau xây dựng một xã hội dân chủ pháp trị phục vụ nguyện vọng người dân.

Với lứa tuổi 80, tôi tự biết mình không đủ sức để tham gia sinh hoạt trong các tổ chức được nữa, nhưng với tính cách cá nhân, tôi cố gắng trong phạm vi sức khỏe, cộng với chút kinh nghiệm tham mưu và ý thức chính trị, tôi viết những bài gởi lên Diễn Đàn, góp chút suy nghĩ nhỏ nhoi hạn hẹp của mình vào cuộc chiến đấu chung.

Sau những bài viết nhắm vào lãnh đạo cộng sản Việt Nam,tôi nghĩ là cần tập trung vào một mục tiêu chiến lược để “bắn các loại đạn chiến lược” nói trên, hy vọng sẽ góp phần tạo tác dụng mạnh mẽ. Và mục tiêu chiến lược mà tôi chọn là “người lính quân đội nhân dân Việt Nam”.Từ đó, tôi bắt đầu viết dưới dạng những lá thư, và mỗi tháng là  một loại đạn chiến lược “bắn” về mục tiêu đã chọn. Mục đích, giúp “quân nhân các cấp trong quân đội nhân dân Việt Nam” nhận ra cả một dân tộc đã và đang sống oằn quại dưới chế độ độc tài nghiệt ngã, cũng là cách góp phần phân hóa hàng ngũ của cộng sản và cuốn họ về phía phong trào xã hội dân sựtrong cuộc chiến giành lại quyền sống của 90 triệu đồng bào trên quê hương Việt Nam.

Thư viết xong, tôi gởi đến Diễn Đàn Nước Việt Quốc Nội nhờ chuyển về trong nước. Trưởng Ban Điều Hành Diễn Đàn cho tôi biết, theo Chủ Diễn Đàn thì lúc ấy Diễn Đàn tập trung được khoảng 130.000 địa chỉ. Ngoài ra, tôi cũng gởi tặng các bằng hữu xa gần, và trong số này có những bạn giúp chuyển tiếp về trong nước. 

Tôi không đưa ra mục tiêu là hy vọng có bao nhiêu độc giả, nhất là độc giả trong quân đội nhân dân Việt Nam đọc loạt thư này, mà mục tiêu của tôi là phải cố gắng góp nhặt những tin tức mới nhất liên quan đến Việt Nam, rồi phân tách giải thích cho họ biết sự thật về lãnh đạo của họ, từ cung cách lãnh đạo, tổ chức, quản trị, và điều hành, dẫn đến một xã hội băng hoại, nhất là băng hoại về giáo dục đã ảnh hưởng đến những thế hệ hiện tại và trong tương lai.

Sau 33 lá Thư gởi người lính quân đội nhân dân Việt Nam trong tập 1 này, tôi nghĩ là cần cho Các Anh ấy thấy “nếu vượt qua khúc quanh lịch sử” phía trước, sẽ nhận ra chân trời rộng mở với gợi ý một Sách Lược Xây Dựng Quê Hương Việt Nam ngày mai. Dĩ nhiên mới chỉ là một phác thảo gợi ý, nhưng hy vọng sẽ có những cá nhân hoặc những tổ chức trong nước tham khảo để có một hoạch định thích hợp và đầy đủ với hoàn cảnh thực tế trên quê hương Việt Nam. Từ đó, góp thêm yếu tố giúp người lính quân đội nhân dân Việt Nam quyết định hướng đi thật sự vì Tổ Quốc Dân Tộc, mà vốn dĩ đó là bổn phận và trách nhiệm của Người Lính.

Tôi biết chắc rằng, mình đã và đang làm một việc nên làm, phải làm, và làm đến khi không còn làm được nữa, Và trong ý nghĩ đó, tôi bắt đầu từ tháng 11/2011 với Thư số 1

Houston, Texas, Hoa Kỳ Bắt đầu ngày 2/11/2011

 

Cựu Đại Tá Phạm Bá Hoa

 Cựu tù nhân chính trị H.05

oo0oo

Mục Lục

Thư số 01 || Thư số 02 || Thư số 03 || Thư số 04 || Thư số 05 || Thư số 06  || Thư số 07 || Thư số 08 ||

Thư số 09 || Thư số 10 || Thư số 11 || Thư số 12 || Thư số 13 || Thư số 14  || Thư số 15  ||  Thư số 16||

Thư số 17 || Thư số 18 || Thư số 19 || Thư số 19a || Thư số 19b || Thư số 20 || Thư số 21 || Thư số 21a ||

Thư số 22 || Thư số 22a || Thư số 23 || Thư số 24 || Thư số 24a || Thư số 25 || Thư số 26 || Thư số 27 ||

Thư số 28 || Thư số 28a || Thư số 29 || Thư số 30 || Thư số 31 || Thư số 31a || Thư số 31b || Thư số 31c ||

Thư số 32 || Thư số 32a || Thư số 33 || Thư số 33a || Thư số 33b || Thư số 34 || Thư số 35 || Thư số 35a ||

Thư số 35bThư số 36 || Thư số 36a || Thư số 36b || Thư số 37 | Thư số 37a || Thư số 37b | Thư số 38 ||

Thư số 39 || Thư số 39a || Thư số 40 || Thư số 41 || Thư số 42 || Thư số 43 || Thư số 44 || Thư số 44a ||

Thư số 44b || Thư số 45 || Thư số 45a || Thư số 45b || Thư số 46 || Thư số 46a || Thư số 47 || Thư số 48 ||

Thư số 48a || Thư số 49 || Thư số 50 || Thư số 51 || Thư số 52 || Thư số 52a || Thư số 53 || Thư số 54 ||  

Thư số 55 || Thư số 56 || Thư số 57 || Thư số 57a  || Thư số 58 || Thư số 59 || Thư số 60 || Thư số 61 ||

Thư số 62 ||  Thư số 63 || Thư số 64 || Thư số 65 || Thư số 66 || Thư số 67 || Thư số 68 || Thư số 69 ||

 

 

 

 


Hồi Ký & Tùy Bút

Phạm Bá Hoa

Thư gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

 

Nhã Ca 

Giải Khăn Sô cho Huế 

Dương Thu Hương

Những Thiên Đàng Mù (có phần diễn đọc)

 

KALE

Hồi ký 17 năm trong các trại "Cải Tạo" của cộng sản Việt Nam ̣(có phần diễn đọc)

 

Nguyễn Huy Hùng

Duyên Nợ Truyền Tin

 

Trần Đĩnh:

Đèn Cù

 

Nguyễn Công Trứ:

Vượt Qua Gian Khổ

 

Nguyễn Trung Tôn:

Những bài học trong chốn lao tù

 

Đổ Văn Phúc:

Cuối tầng địa ngục

 

Duyên Anh:

Đồi Fanta

 

Vũ Thư Hiên:

Đêm giữa ban ngày

 

Ngô Xuân Tâm:

Hai trường hợp ngộ độc

 

Nguyễn Huy Hùng:

Hồi ức tù cải tạo

 

Nguyễn Mạnh Tường:

Kẽ bị mất Phép Thông Công

 

Nguyễn Văn Quí:

Mê Hồn Trận

 

Nguyễn Huy Hùng:

Những dòng ký ức tù

 

Aleksandr I. Solzhenitsyn:

Quần đảo ngục tù

 

Đặng Chí Bình:

Thép đen

 

Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ:

Tôi phải sống

 

Duyên Anh:

Trại Tập Trung

 

 

 

 

 

 

 

   

Không Quên Bạn Tù

Không Quên Đồng Bào Đau Khổ

     

DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về   baochinhviet@gmail.com