Các bài trong đề mục

Hồi Ký & Tùy Bút

theo thứ tự abc

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về baochinhviet@gmail.com.
DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Tổng Hội CTNCTVN

Bức Tường Thương Tiếc


Radio

RFA - Á Châu Tự Do

VOA - Tiếng Nói Hoa Kỳ

Bộ BinhC - Đài Anh Tiếng Việt

RFI -  Đài Pháp Tiếng Việt

Little Saigon Radio

Đài Phật Giáo Việt Nam

Đài Đáp Lời Sông Núi

 


Ký Sự

Những chuyện sau 30-4-1975

không thể nào quên được
ooo0ooo

Mục Lục

        Lời mở đầu

01- 30-4-75 Ngày Quốc Hận của Dân Tộc Việt Nam

02- Chơi vơi giữa dòng sóng đ

03- Bắt đầu cuộc đổi đời

04- Một tháng học làm người xã hội  chủ nghĩa

05- Mùa nhồi sọ mở màn

06- Lên đường học lao động để cải tạo tư tưởng theo xã hội chủ nghĩa  

07- Năm 1976 - Bính thìn, Tết đổi đời

08- Suối Máu, Tam Hiệp, Biên  Hòa    quỷ đỏ thị oai

09- Bắt đầu nếm mùi miền Bắc xã hội chủ nghĩa

10- Lao động là vinh quang!

11- Xã hội chủ nghĩa và tình người 

12- Thiên la địa võng xã hội chủ nghĩa

13- Chính sách khoan hồng nhân đạo của nhà nước xã hội chủ nghĩa trước sau như một

14- Yêu lao động là yêu xã hội chủ nghĩa. Yêu xã hội chủ nghĩa là yêu nước

15- Nhân quyền trong xã hội chủ nghĩa

16- Lao động cải tạo, thước đo lòng yêu nước xã hội chủ nghĩa

17- Cái giá phải trả,để trở thành người xã hội chủ nghĩa 

18- Đôi giọt “mật đường” tạo niềm tin cho tù

19- Về miền đất tổ Hùng Vương, thành tù không án

20- Ốc đảo Tân Lập (Vĩnh Phú) địa ngục trần gian

21- Tư pháp kiểu cộng sản, tù phải viết bản luận tội để lên án mình

22- Muốn trao đổi lấy đô la, cho gia đình nuôi tù mập

23- Nếp sống và phong cách con người xã hội chủ nghĩa Việt Nam

24- Những ngày cuối, trong địa ngục trần gian “Tân Lập - Vĩnh Phú”

25-Tung lá bài tháu cáy để nèo co giá cả

26- Mút mùa lao khổ giữa lòng   Trường Sơn 

27- Kết quả cách mạng xã hội của Hồ chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam

28- Những ngày tháng cuối, lưu đầy cải tạo tại miền bắc vĩ tuyến 17

29- Chuyến tàu hỏa về Miền Nam sau sáu năm lưu đầy biệt xứ

30- Trại Z30C Hàm Tân, tia sáng cuối đường hầm

31- Dùng chính sách thâm độc lao động cải tạo tư tưởng, cộng sản Việt Nam đã thất bại ê chề  

32- Bản chất tàn bạo thâm độc của Việt cộng vô địch thế giới

33- Tư tưởng độc đáo của hồ chí minh: đừng giết chúng nó, bắt chúng nó làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm 

34- Rập khuôn theo quan thầy Liên Xô, Việt cộng cũng đổi mới, cởi trói, mở cửa

35- Khúc quanh sau cùng của đại nạn cải tạo

36- Rời ốc đảo nhỏ trại tù Z30D, vào ốc đảo lớn thành hồ

37- Thành quả 13 năm đổi đời theo xã hội chủ nghĩa

38- Những cố gắng cuối cùng để thoát khỏi vòng kềm kẹp của cộng sản VN

39- Chặng đường cuối dẫn đến tự do hạnh phúc

Nguyễn Huy Hùng

Những chuyện sau 30-4-1975

không thể nào quên được

Mục Lục

              Lời mở đầu

 01-  30-4-75

21- Tư pháp kiếu cộng sản, tù phải viết bản

    luận tội để lên án mình

02- Chơi vơi giữa dòng sóng đỏ.

22- Muốn trao đổi lấy đô la, cho gia đình

    nuôi tù mập

03- Bắt đầu cuộc đổi đời 

23- Nếp sống và phong cách con người xã hội
   chủ nghĩa Việt Nam

05- Mùa nhồi sọ mở màn

24- Những ngày cuối, trong địa ngục

    trần gian Tân Lập - Vĩnh Phú   

06- Lên đường học lao động để cải tạo tư tưởng

     theo xã hội chủ nghĩa

25- Tung lá bài "tháu cáy" để nèo co giá cả         

07- Năm 1976 - Bính thìn, Tết đổi đời

26- Mút mùa lao khổ giữa lòng Trường Sơn 

08- Suối Máu, Tam Hiệp, Biên Hòa, quỷ đỏ thị oai

27- Kết quả cách mạng xã hội của Hồ chí Minh

   và đảng cộng sản Việt Nam

09- Bắt đầu nếm mùi miền Bắc xã hội chủ nghĩa

28- Những ngày tháng cuối, lưu đầy cải tạo tại

   miền bắc vĩ tuyến 17

10- Lao động là vinh quang!

29- Chuyến tàu hỏa về miền nam sau 6 năm

   lưu đầy biệt xứ

11- Xã hội chủ nghĩa và tình người 

30- Trại Z30c Hàm Tân, tia sáng cuối đường hầm   

12- Thiên la địa võng xã hội chủ nghĩa

31- Dùng chính sách thâm độc lao động cải tạo

   tư tưởng, cộng sản việt nam đã thất bại ê chề

13- Chính sách khoan hồng nhân đạo của nhà nước

xã hội chủ nghĩa trước sau như một

32- Bản chất tàn bạo thâm độc của Việt cộng

   vô địch thế giới

14-  Yêu lao động là yêu xã hội chủ nghĩa.

   Yêu xã hội chủ nghĩa là yêu nước

33- Tư tưởng độc đáo của hcm: đừng giết chúng nó,

   bắt chúng nó làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm 

15- Nhân quyền trong xã hội chủ nghĩa.

34- Rập khuôn theo quan thầy Liên Xô,Việt cộng

    cũng đổi mới, cởi trói, mở cửa    

16- Lao động cải tạo, thước đo lòng

    yêu nước xã hội chủ nghĩa. 

35- Khúc quanh sau cùng của đại nạn cải tạo  

17- Cái giá phải trả,để trở thành người xã hội chủ nghĩa 

36- Rời ốc đảo nhỏ trại tù Z30D,

    vào ốc đảo lớn thành hồ

18- Đôi giọt “mật đường” tạo niềm tin cho tù

37- Thành quả 13 năm đổi đời theo xã hội chủ nghĩa   

 19- Về miền đất tổ Hùng Vương, thành tù không án

38- Những cố gắng cuối cùng để thoát khỏi

   vòng kềm kẹp của cộng sản Việt Nam

 20- Ốc đảo Tân Lập (Vĩnh Phú) địa ngục trần gian

39- Chặng đường cuối dẫn đến tự do hạnh phúc

 

Xin mời Quý vị xem thêm 6 tập thơ của tác giả: Những thăng trầm k quên trong cuộc đời >>>  

 

 

 


Hồi Ký & Tùy Bút

Bùi Đức Hợp

Hai Lần Trổi Dậy

Phạm Bá Hoa

Thư gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

 

Nhã Ca 

Giải Khăn Sô cho Huế 

Dương Thu Hương

Những Thiên Đàng Mù (có phần diễn đọc)

 

KALE

Hồi ký 17 năm trong các trại "Cải Tạo" của cộng sản Việt Nam ̣(có phần diễn đọc)

 

Nguyễn Huy Hùng

Duyên Nợ Truyền Tin

 

Trần Đĩnh:

Đèn Cù

 

Nguyễn Công Trứ:

Vượt Qua Gian Khổ

 

Nguyễn Trung Tôn:

Những bài học trong chốn lao tù

 

Đổ Văn Phúc:

Cuối tầng địa ngục

 

Duyên Anh:

Đồi Fanta

 

Vũ Thư Hiên:

Đêm giữa ban ngày

 

Ngô Xuân Tâm:

Hai trường hợp ngộ độc

 

Nguyễn Huy Hùng:

Hồi ức tù cải tạo

 

Nguyễn Mạnh Tường:

Kẽ bị mất Phép Thông Công

 

Nguyễn Văn Quí:

Mê Hồn Trận

 

Nguyễn Huy Hùng:

Những dòng ký ức tù

 

Aleksandr I. Solzhenitsyn:

Quần đảo ngục tù

 

Đặng Chí Bình:

Thép đen

 

Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ:

Tôi phải sống

 

Duyên Anh:

Trại Tập Trung

 

 

 

 

 

 

 

   

Không Quên Bạn Tù

Không Quên Đồng Bào Đau Khổ

     

DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về   baochinhviet@gmail.com