Các bài trong đề mục

Tổng Hội

theo thứ tự abc

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về baochinhviet@gmail.com.

 TổngHội | KhuHội | DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý |

Tổng Hội CTNCTVN

Bức Tường Thương Tiếc


Radio

Radio Việt Nam Hải Ngoại

RFA - Á Châu Tự Do

VOA - Tiếng Nói Hoa Kỳ

BBC - Đài Anh Tiếng Việt

RFI -  Đài Pháp Tiếng Việt

Little Saigon Radio

Đài Phật Giáo Việt Nam

Đài Đáp Lời Sông Núi

TV

OVM4TV Phát hình từ ngày 12 tháng 01 năm 2014

 


Các bài đã đăng

Trong năm 2010

Trong năm 2011

Trong năm 2012

Trong năm 2013

Trong năm 2014

Trong năm 2015

Trong năm 2016

 

Tháng 01 năm 2017

Tháng 02 năm 2017

Tháng 03 năm 2017

Tháng 04 năm 2017

Tháng 05 năm 2017

Tháng 06 năm 2017

Tháng 07 năm 2017

Tháng 08 năm 2017

Tháng 09 năm 2017

Tháng 10 năm 2017

Tháng 11 năm 2017

Tháng 12 năm 2017

Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam

Ban Chấp Hành

Biên Bản Phiên Họp Trên Phone Ngày 10 Tháng 9 Năm 2016

I. Ngày giờ họp

1.Thứ Bảy 10 tháng 9, 2016 bắt đầu 12:00Pm, giờ Cali         

2. Chủ tọa: Chiến Hữu Nguyễn văn Quí  

3.Thư ký đoàn:  các Chiến Hữu Nguyễn văn Thành, Trần Trọng Thuyên và Cao Gia

II. Thành phần tham dự

1. Cố vấn Nguyễn trung Châu  

2. Phó Nội vụ Nguyễn Như Được  

3. Phó Ngoại vụ Cao Gia  

4. Tổng Thư Ký Nguyễn văn Thành    

5. Phụ tá Trần Trọng Thuyên

6. CT/Ban Chấp Hành/ Khu Hội Baton Rouge, LA Ngô Hữu Thông  

7. Thủ Quỹ Khu Hội Baton Rouge, Bùi Quang Thảo 

8.CT/Ban Chấp Hành/ Khu Hội New Orleans, LA - Nguyễn văn Vui  

   Vắng mặt:

1- Phụ tá Nguyễn văn Sứ  

2- Phụ tá Phan văn Phúc   

III. Nội dung

A.  Tình hình chung

       1. Chiến Hữu Nguyễn văn Quí   các giới thiệu các Chiến Hữu Ngô Hữu Thông, Bùi Quang Thảo, và nhường lời cho các Chiến Hữu Nguyễn trung Châu và Nguyễn Như  Được tường thuật các cuộc tiếp xúc trước đây với các Chiến Hữu Thông và Chiến Hữu Vui,  chuẩn bị cho phiên họp hôm nay, khởi xướng việc Tổng Hội Cựu TNhân Chính Trị Việt Nam  phát động kêu gọi các Khu Hội giúp đỡ các Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam Baton Rouge  -theo như Chiến Hữu Châu nhấn mạnh- biểu tỏ trong tinh thần không quên bạn tù.

 Tổng Hội và các Khu Hội có quy chế non-profit, từng đảm trách công tác cứu trợ.

       2. Chiến Hữu Ngô Hữu Thông trình bày về tầm vóc cơn bão; tình hình các Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam và gia đình tại địa phương sau cơn lụt vừa qua

   Chiến Hữu Nguyễn Vui tường trình về chuyến đi Baton Rouge ngày Chúa Nhựt 4.9.2016 với phái đoàn cứu trợ địa phương New Orleans.    

   Trong tổng số 106 gia đình Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam có 49 gia đình bị thiệt hại năng nhứt, gồm 5 gia đình cô nhi quả phụ Nhiều gia đình không còn nhà để ở phải tạm trú tại các center.

    Chiến Hữu cũng cho biết về những sự trợ giúp đã có từ phía Cộng Đồng Việt Nam, các tổ chức tôn giáo sở tại (Phật Giáo, Công Giáo, Tin Lành và Cao Đài), và một Phái đoàn của Đài Loan,  cho các nạn nhân bão lụt nói chung.

        3. Các Chiến Hữu có mặt bàn thêm về nội vụ.

  Chiến Hữu Thông: đã gởi hình ảnh bảo lụt về Tổng Hội.

  Chiến Hữu Quí: Sẽ kèm theo văn thư Tổng Hội kêu gọi các Khu Hội

      B. Thảo luận về việc trợ giúp các gia đình Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam.

 1. Chiến Hữu Châu: Lập Ban Vận Động gồm nhân sự trong Ban Chấp Hành /Tổng Hội.

 2. Chiến Hữu Được: Vì gần gủi với Baton Rouge, đề nghị anh Nguyễn văn Vui làm Trưởng Ban Vận Động.

 3. Chiến Hữu Châu: Trưởng Ban Vận Động cần là một Chiến Hữu mà các Khu Hội từng biết đến.  

 4. Chiến Hữu Vui: đề nghị Chiến Hữu Châu, có kinh nghiệm và uy tín. Cũng đề nghị Chiến Hữu Được.

 5. Chiến Hữu Châu: vì sức khỏe suy yếu, không tiện nhận lời.

 6. Chiến Hữu Quí: Nếu sức khỏe tốt, Chiến Hữu Châu nhận lời. Đề nghị: Ban Chấp Hành cần liên lạc với các Chiến Hữu Phụ tá vắng mặt, để sự thông tin và tham khảo đầy đủ hơn . 

 7. Chiến Hữu Được, Chiến Hữu Cao Gia: Hai Chiến Hữu Sứ và Phúc từng đảm trách công tách cứu trợ của Tổng Hội. có kinh nghiệm. Nếu vì lý do đặc biệt gì, các Chiến Hữu không lo được, Chiến Hữu Được sẽ nhận làm.

 8. Chiến Hữu Thuyên: Cần phổ biến công việc này trên truyền thông. Chính Việt Online sẽ có bản tin. Đề nghị các Khu Hội vận dụng phương tiện phổ biến ở địa phương mình. 

 9. Chiến Hữu Bùi Quang Thảo đề nghị: Trong hoàn cảnh hiện nay, Khu Hội Baton Rouge không thể nhận phẩm vật, các Gia Đình cần hiện kim.

 Khi trao tiền cứu trợ, Khu Hội Baton Rouge sẽ lập danh sách người nhận gởi về Ban Chấp Hành Tổng Hội

 III. Quyết Định

 1.     Gởi biên bản này đến các Chiến Hữu Nguyễn văn Sứ và Phan văn Phúc, tham khảo qua phone.

 2. Ban Chấp Hành/Tổng Hội sẽ họp và đề cử Trưởng Ban Bận Động

 3. Ban Chấp Hành/Tổng Hội, BVĐ họp với Khu Hội Baton Rouge về phương thức gởi và nhận tiền cứu trợ để ấn định nội dung văn thư kêu gọi. Văn thư này sẽ được Chủ Tịch Ban Chấp Hành và Trưởng Ban Vận Động cùng ký tên.

Phiên họp kết thúc lúc 1: 15 PM.

Làm tại Covina ngày hôm nay, 10/9/2016.

 

  Tổng Hội Thư K Đoàn

  Cao Gia       Nguyễn văn Thành      Trần Trọng Thuyên

    Đã ký                     Đã ký                           Đã ký

 

  CHỦ TỌA PHIÊN HỌP

          Nguyễn văn Quí

                 Đã Ký

 

Media

Bài giảng lễ các Thánh trước mộ cụ G.B Ngô Đình Diệm 01.11.2013

GS Trần Phương phát biểu tại Hà nội

CNXH được đưa ra chỉ để bịp thiên hạ

CNXH đã thất bại! Chủ nghĩa CS là ảo tưởng!

Chúng ta tự lừa dối chúng ta và chúng ta lừa dối người khác

 

SBTN SPECIAL:

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P1)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P2)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P3)

Đón Đinh Nhật UY ra khỏi chuồng cọp

Phát thanh Khối 8406 -18.10.2013

http://www.whitehouse.gov/share/the-shutdown-is-over

Hình Nhớ Người Thương Binh & Tri Ân Chiến Sĩ VNCH

Trung úy phi công Nguyễn Văn Lộc _ binh chủng Không Quân

Lịch sử chính xác sự thật vHồ Chí Minh

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P1)

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P2)

 

 

Hồi Ký

Nguyễn Mạnh Tường: Kẻ bị mất Thông Công ||

Nguyễn Huy Hùng: Hồi Ức Tù Cải Tạo

Đỗ Văn Phúc - Cuối Tầng Địa Ngục

Nguyễn Huy Hùng: Những dòng ký ức Tù

Duyên Anh: Trại Tập Trung ||  Đồi Fanta

Aleksandr I. Solzhenitsyn: Quần đảo ngục tù

Đặng Chí Bình: Thép Đen

LM Nguyễn Hữu Lễ: Tôi Phải Sống

 

Web VN

Sài Gòn Báo

Biệt Động Quân VNCH

Cựu SVSQ T. Đức Úc Châu

Cựu SVSQ T. Đức Nam CA

Đại Tá Nguyễn Huy Hùng

Hội Ái Hửu SVSQ TB Thủ Đức

Hội văn hóa người Việt Tự Do

Khoa học và đời sống

Nam Định Đồng Dế

Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Dức

Thủy Quân Lục Chiến VN

Tập Thể Chiến Sĩ VNCH

Thiết Giáp Binh QLVNCH

Truyền Tin QLVNCH

Trường Vỏ Bị Quốc Gia VN

 

Bauxite Việt Nam

Con Đường Việt Nam.

Dân Chủ ca

Dân Làm Báo

Đỗ Văn Phúc

KhoaHoc.net

Lực lượng Cứu Nguy Tổ Quốc

Ly Hương

Sài Gòn báo

Saigon Times

Thư viện Việt Nam

Tự Do Ngôn Luận

Việt Nam Exodus

Việt Nam - Sài Gòn

Việt Vùng Vịnh

   

Không Quên Bạn Tù

Không Quên Đồng Bào Đau Khổ

     

DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về   baochinhviet@gmail.com

Copyright © 2001 by Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam

All rights reserved.  Revised: 16 Oct 2017 12:01 AM