Các bài trong đề mục

Tổng Hội

theo thứ tự abc

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về baochinhviet@gmail.com.
DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Tổng Hội CTNCTVN

Bức Tường Thương Tiếc


Radio

Radio Việt Nam Hải Ngoại

RFA - Á Châu Tự Do

VOA - Tiếng Nói Hoa Kỳ

BBC - Đài Anh Tiếng Việt

RFI -  Đài Pháp Tiếng Việt

Little Saigon Radio

Đài Phật Giáo Việt Nam

Đài Đáp Lời Sông Núi

 


Các bài đã đăng

Trong năm 2010

Tháng 01 năm 2011

Tháng 02 năm 2011

Tháng 03 năm 2011

Tháng 04 năm 2011

Tháng 5&6 năm 2011

Tháng 07 năm 2011

Tháng 08 năm 2011

Tháng 09 năm 2011

Tháng 10 năm 2011

Tháng 11 năm 2011

Tháng 12 năm 2011

 

Tháng 01 năm 2012

Tháng 02 năm 2012

Tháng 03 năm 2012

Tháng 04 năm 2012

Tháng 05 năm 2012

Tháng 06 năm 2012

Tháng 07 năm 2012

Tháng 08 năm 2012

Tháng 09 năm 2012

Tháng 10 năm 2012

Tháng 11 năm 2012

Tháng 12 năm 2012

 

Tháng 01 năm 2013

Tháng 02 năm 2013

Tháng 03 năm 2013

Tháng 4&5 năm 2013

Tháng 06 năm 2013

Tháng 07 năm 2013

Tháng 08 năm 2013

Tháng 09 năm 2013

Tháng 10 năm 2013

Tháng 11 năm 2013

Tháng 12 năm 2013 

 

Tháng 01 năm 2014  

Tháng 02 năm 2014 

Tháng 03 năm 2014 

Tháng 04 năm 2014

Tháng 05 năm 2014

Tháng 06 năm 2014

Tháng 07 năm 2014

Tháng 08 năm 2014

Tháng 09 năm 2014

Tháng 10 năm 2014

Tháng 11 năm 2014

Tháng 12 năm 2014

 

TỔNG HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VIỆT NAM

Organization of the Federation of Associations of

Former Vietnamese Political Prisoners 

A Nonprofit corporation - Tax exempt under IRC Section (501) (a) (3)

Địa chỉ nhận thư tín: 20644 E. Arrow Highway, #213, Covina CA 91724-1315

 Tel: 626 278-1702   email: tonghoi2013cuutunhanctvn@yahoo.com 

 

ooOoo

Covina ngày 21  tháng 2 năm 2018                                                              Số  085 TH /VT

VĂN THƯ

            Kính gởi Quý CH:    -  Nguyễn Trung Châu, Cố Vấn Tổng Hội, Orando, FL.

                                                -  Trương Minh Rạng, Chủ Tịch KH/CTNCTVN Orlando, FL

                                                -   Nguyễn văn Vui, Chủ Tịch KH/CTNCTVN New Orleans, LA.

                            

                       Trích Yếu: Diễn hành Văn Hóa Quốc tế ngày 9 tháng 6, 2018 tại New York.

                   Tất cả mọi người trong chúng ta đều biết rằng Cuộc Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế hằng năm tại TP New York, Hoa Kỳ,  từ hai thập niên qua là một diễn đàn linh động  nơi đó người Việt Quốc  Gia đã nỗ lực trưng bày trước thế giới những nét văn hóa  của Việt Nam - môt nền văn hóa mang tính nhân bản,  bao đời Ông Cha truyền tử lưu tôn;  một chiều dài  lịch sử biểu hiện sự anh dũng của các Anh Tông Liệt Tổ  Dân Tộc Việt trong sự nghiệp giữ nước chống ngoại xâm.

                   Cuộc Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế  cũng đã    một chiến trường   trên đó chúng ta đã liên tục  đánh bại các âm mưu lấy văn hóa dân tộc hóa trang cho một chế độ mà các thành viên của bộ máy thống trị không yêu nước, không thương dân. Đó là nhờ tất cả mọi người đã không ngại góp cộng, của vào cuộc chiến đấu trường kỳ này.

                   Tổng Hội hoan nghênh tinh thần và sáng kiến của quý chiến hữu. Từ đó, xin kính gởi văn thư với nội dung sau đây:

                                                                     ĐỀ CỬ

          Chiếu đề nghị của CH Nguyễn Trung  Châu, nay đề cử:

          CH Trương Minh Rạng, Chủ Tịch KH/CTNCTVN Orlando, FL đứng  ra tổ chức  Gây Quỹ Yểm Trợ Cuộc Diễn hành Văn Hóa Quốc tế..                                         

          CH Ngyễn Trung Châu -Cố vấn TH, cũng là Đồng Trưởng Ban Điều hành Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế, trợ giúp KH/CTNCTNVN Orlando, FL tiến hành  cộng việc gây quỹ nói trên                                                

                                                                ỦY NHIỆM

          Chiếu đề nghị của CH Nguyễn văn Vui,  nay ủy nhiệm:

          CH Nguyễn văn Vui -Chủ Tịch KH/CTNCTVN New Orleans, LA. phổ biến trong hệ thống TH, Tâm Thư kêu gọi các CH/CTNCTVN và gia đình hưởng ứng hỗ trợ cho công cuộc Diễn  Hành này.

          Thân kính chúc thành công mỹ mãn,                                          

Covina ngày 21  tháng 2 năm 2018

 

TM/BCH/THCTNCTVN                                                               

Chủ Tịch                                                                                                                      

Cựu Đại tá Nguyễn văn  Quí                   

 

                                                             

 

 

Điện Thư cùng kính gởi:

          - CH Nguyễn Như Được, Phó Nội Vụ TH

          - CH Cao Gia, Phó Ngoại Vụ TH

          - CH Nguyễn văn Thành, Tổng Thư Ký TH.

          - CH Trần Trọng Thuyên, Chủ Bút CVOL.

          -CH Nguyễn văn Sứ, Phụ Tá TH

          -CH Phan văn Phúc, Phụ Tá TH

Media

Bài giảng lễ các Thánh trước mộ cụ G.B Ngô Đình Diệm 01.11.2013

GS Trần Phương phát biểu tại Hà nội

CNXH được đưa ra chỉ để bịp thiên hạ

CNXH đã thất bại! Chủ nghĩa CS là ảo tưởng!

Chúng ta tự lừa dối chúng ta và chúng ta lừa dối người khác

 

SBTN SPECIAL:

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P1)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P2)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P3)

Đón Đinh Nhật UY ra khỏi chuồng cọp

Phát thanh Khối 8406 -18.10.2013

http://www.whitehouse.gov/share/the-shutdown-is-over

Hình Nhớ Người Thương Binh & Tri Ân Chiến Sĩ VNCH

Trung úy phi công Nguyễn Văn Lộc _ binh chủng Không Quân

Lịch sử chính xác sự thật vHồ Chí Minh

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P1)

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P2)

 

 

Hồi Ký

Nguyễn Mạnh Tường: Kẻ bị mất Thông Công ||

Nguyễn Huy Hùng: Hồi Ức Tù Cải Tạo

Đỗ Văn Phúc - Cuối Tầng Địa Ngục

Nguyễn Huy Hùng: Những dòng ký ức Tù

Duyên Anh: Trại Tập Trung ||  Đồi Fanta

Aleksandr I. Solzhenitsyn: Quần đảo ngục tù

Đặng Chí Bình: Thép Đen

LM Nguyễn Hữu Lễ: Tôi Phải Sống

 

Web VN

Sài Gòn Báo

Biệt Động Quân VNCH

Cựu SVSQ T. Đức Úc Châu

Cựu SVSQ T. Đức Nam CA

Đại Tá Nguyễn Huy Hùng

Hội Ái Hửu SVSQ TB Thủ Đức

Hội văn hóa người Việt Tự Do

Khoa học và đời sống

Nam Định Đồng Dế

Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Dức

Thủy Quân Lục Chiến VN

Tập Thể Chiến Sĩ VNCH

Thiết Giáp Binh QLVNCH

Truyền Tin QLVNCH

Trường Vỏ Bị Quốc Gia VN

 

Bauxite Việt Nam

Con Đường Việt Nam.

Dân Chủ ca

Dân Làm Báo

Đỗ Văn Phúc

KhoaHoc.net

Lực lượng Cứu Nguy Tổ Quốc

Ly Hương

Sài Gòn báo

Saigon Times

Thư viện Việt Nam

Tự Do Ngôn Luận

Việt Nam Exodus

Việt Nam - Sài Gòn

Việt Vùng Vịnh

   

Không Quên Bạn Tù

Không Quên Đồng Bào Đau Khổ

     

DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về   baochinhviet@gmail.com

Copyright © 2001 by Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam

All rights reserved.  Revised: 24 Feb 2018 07:49 AM