Các bài trong đề mục

Khu Hội

theo thứ tự abc

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về baochinhviet@gmail.com.
DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Tổng Hội CTNCTVN

Bức Tường Thương Tiếc


Radio

RFA - Á Châu Tự Do

VOA - Tiếng Nói Hoa Kỳ

BBC - Đài Anh Tiếng Việt

RFI -  Đài Pháp Tiếng Việt

Little Saigon Radio

Đài Phật Giáo Việt Nam

Đài Đáp Lời Sông Núi

 


Các bài đã đăng

Trong năm 2010

Tháng 01 năm 2011

Tháng 02 năm 2011

Tháng 03 năm 2011

Tháng 04 năm 2011

Tháng 5&6 năm 2011

Tháng 07 năm 2011

Tháng 08 năm 2011

Tháng 09 năm 2011

Tháng 10 năm 2011

Tháng 11 năm 2011

Tháng 12 năm 2011

 

Tháng 01 năm 2012

Tháng 02 năm 2012

Tháng 03 năm 2012

Tháng 04 năm 2012

Tháng 05 năm 2012

Tháng 06 năm 2012

Tháng 07 năm 2012

Tháng 08 năm 2012

Tháng 09 năm 2012

Tháng 10 năm 2012

Tháng 11 năm 2012

Tháng 12 năm 2012

 

Tháng 01 năm 2013

Tháng 02 năm 2013

Tháng 03 năm 2013

Tháng 4&5 năm 2013

Tháng 06 năm 2013

Tháng 07 năm 2013

Tháng 08 năm 2013

Tháng 09 năm 2013

Tháng 10 năm 2013

Tháng 11 năm 2013

Tháng 12 năm 2013 

 

 

Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam Utah

    5355 Early Duke Dr. Salt Lake City UT 84120

     Tel: (801) 201-0704

      Email: thanhdui@comcast.net

 

THƯ XUÂN

Kính gởi Quý Niên Trưởng, Quý Chiến Hữu Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam, Quý Thân Hữu và Gia đình.

Trung thành với Chính Nghĩa Quốc Gia,

Vững tin nơi Tiền Đồ Tổ Quốc,

Sát cánh với các lực lượng yêu nước,

Đoàn kết nội bộ,

Cảnh giác với mọi xâm nhập của cộng sản nhằm chia rẽ sức chiến đấu và làm giãm niềm hy vọng việc quang phục lại quê hương trong Tự Do Dân Chủ cho Đồng Bào.

Kính thưa quý chiến hữu.

Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị tại Utah, nhân ngày Tết Giáp Ngọ năm 2014, một lần nửa minh định lập trường chống cộng không mệt mõi của các Chiến Hữu đang sinh sống tại Tiểu Bang, cố gắng ớ mức độ cao nhất đứng bên cạnh Tổ Chức Quốc Gia Đoàn Kết, Đồng Nhất, Trung kiên, Thanh Sạch, Lương Thiện, Hy Sinh Đến Cùng -Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Tri- chống lại bọn Cầm Quyền cộng sản tại Hà Nội đem Tư Do, Công Bình, Nhân Ái cho toàn dân Việt.

Thưa quý chiến hữu.

Thay mặt Ban Chấp Hành và toàn thể các Chiến Hữu tại Utah, tôi xin chúc Chiến Hữu Tổng Hội Trưởng và Toàn Thể Ban Chấp Hành Tổng Hội được nhiều sức khoẻ, tiếp tục dấn thân và hy sinh phục vụ cho Lý Tưởng Quốc Gia trong nhiệm kỳ và mãi mãi cho đến khi nhìn thấy được ước mơ của Toàn Thể các Đoàn Thể Quốc Gia trong và ngoải nước nở hoa trong mọi miền đất nước và tai họa cộng sản vĩnh viễn biến mất trên toàn quê hương yêu dấu Việt Nam.

Salt Lake City, Utah ngày 14 Tháng 1 Năm 2014

Khu Hội Trưởng Khu hội CTNCTVN/UT

 

Nguyễn Văn Thành

 

Web VN

Sài Gòn Báo

Biệt Động Quân VNCH

Cựu SVSQ T. Đức Úc Châu

Cựu SVSQ T. Đức Nam CA

Đại Tá Nguyễn Huy Hùng

Hội Ái Hửu SVSQ TB Thủ Đức

Hội văn hóa người Việt Tự Do

Khoa học và đời sống

Nam Định Đồng Dế

Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Dức

Thủy Quân Lục Chiến VN

Tập Thể Chiến Sĩ VNCH

Thiết Giáp Binh QLVNCH

Truyền Tin QLVNCH

Trường Vỏ Bị Quốc Gia VN

 

Bauxite Việt Nam.

Con Đường Việt Nam.

Dân Chủ ca

Dân Làm Báo

Đỗ Văn Phúc

KhoaHoc.net

Lực lượng Cứu Nguy Tổ Quốc

Ly Hương

saigonforsaigon.org

Sài Gòn báo

Saigon Times

Thư viện Việt Nam

Tự Do Ngôn Luận

Việt Nam Exodus

Việt Nam - Sài Gòn

Việt Vùng Vịnh

   

Không Quên Bạn Tù

Không Quên Đồng Bào Đau Khổ

     

DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về   baochinhviet@gmail.com