Phần 1

Ngy Quốc Hận của dân tộc Việt Nam

15-6-75, Chơi vơi giữa dòng sóng đỏ

16-6-1975 Bắt đầu cuộc đổi đời

Một tháng học làm người XHCN

Mùa nhồi sọ bắt đầu

Kết quả thâu hoạch sau đợt học tập.

Phần 2

Những giây phút hoang mang

Suối Máu, Xuân lưu bút

Suối Máu, quỷ đỏ thị oai

Trắng đêm trên đất Bắc XHCN

Lao động là vinh quang

Thi đua mừng lễ Độc Lập XHCN

Địa võng XHCN

Khoan hồng nhân đạo XHCN

Rừng hoang

Bản chất tiểu nhân

Tinh người XHCN

Kiên chí, vững lòng

Tinh nghĩa đồng tù

Phần 3

Vĩnh Phú miền đất Tổ Hùng Vương

Đêm đầu trong nhà tù XHCN

Óc đảo Tân Lập

Nỗi lòng tù không án

Cách mạng Mùa Thu 1945, cứu Nước hay hại Nước

Tân Lập, địa ngục trần gian

Tù cải tạo thi đua làm cách mạng

Chuyện thăm nuôi

Thông cảm đồng minh phản bội

Quyết bền tâm vững chí

Phần 4

Mút mùa lao khổ

Tết buồn giữa lòng Trường Sơn

Gói ưu tư

Xóm Hoán Bù

Đêm cuối cùng giữa lòng Trường Sơn

Tâm sự bạn đồng sàng

Hết lưu đy biệt xứ

Phần 5

Xuân tái ngộ Miền Nam

Nghĩa tình chiếng hữu VNCH

Nhà kỷ luật Z30D

Chiếu cố Đội 23

Tập đoàn XHCN đổi mới, mở cửa, cởi trói

Cùng đường ta vẫn là ta

Phần 6

Hết hạn cải tạo

Tự do Xã Hội Chủ Nghĩa?

Mừng sắp qua bĩ vận

Nhà Nước chiếu cố

Mỏi mắt chờ hộ chiếu xuất cảnh

Hoài cố nhân

Xuân Hân Hoan

Giã biệt nhà tù lớn Cộng Hòa XHội Chủ Nghĩa Việt Nam


     

Không Quên Bạn Tù

Không Quên Ðồng Bào Ðau Khổ

 

Copyright © 2001 by Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam

All rights reserved.  Revised: 08 Jan 2015 09:10 PM